Ga verder naar de inhoud

Begroting van een (inter)nationaal onderzoeksproject

26 maart 2024 - 10:00 — 13:00
Vlaamse Hogescholenraad
Ravensteingalerij 27
1000 BRUSSEL
50 euro per sessie. Gratis voor hogeschoolmedewerkers.
Organisator: Vlaamse Hogescholenraad - Project INPUT/OUTPUT

Doelstelling: Deze vorming geeft je praktische handvaten om de begroting van een onderzoeksproject op te stellen. Projectbegroting is een essentieel onderdeel van projectmanagement. Een project afronden binnen de tijd en het budget is cruciaal.

Doelgroep: Projectleiders, onderzoekers, administratieve en financiële ondersteuners van projecten.

BEGROTING PROJECT

Een projectbegroting is essentieel bij projectmanagement. Het stelt de projectleider in staat om de financiële aspecten effectief te plannen, te controleren en te beheren. Je brengt zorgvuldig alle kosten, opbrengsten en risico's in kaart, waardoor projecten succesvol worden uitgevoerd binnen de gestelde financiële grenzen.

Welke belangrijke onderdelen komen aan bod, bij het opstellen van een projectbegroting?

Enerzijds, moet je de kosten identificeren en kwantificeren: van directe kosten (zoals loon, werking en investeringsuitgaven) tot indirecte kosten (zoals administratie en algemene uitgaven). Het is belangrijk om alle kosten zorgvuldig te evalueren en ervoor te zorgen dat er financiële middelen beschikbaar zijn om ze te dekken.

Anderzijds, moet je de verwachte opbrengsten inschatten. Deze kunnen bestaan uit subsidies, verkoopopbrengsten, eigen cofinanciering of andere financieringsbronnen. Het is belangrijk om realistische schattingen te maken en eventuele onzekerheden in kaart te brengen.

Daarnaast moet je ook eventuele risico’s en onvoorziene kosten in rekening brengen, om mogelijke vertragingen of verstoringen te helpen voorkomen. Je moet je projectbegroting ook regelmatig bijwerken en opvolgen. Naarmate jouw project vordert, kunnen kosten wijzigen of nieuwe financiële behoeften ontstaan. Dan kan de begroting mogelijks worden herzien of aangepast.

Om een realistische en nauwkeurige projectbegroting op te stellen, heb je kennis nodig van boekhouding, financieel management en projectplanning. Je kan handig gebruikmaken van analytische boekhouding of spreadsheets om de begroting te organiseren en berekenen.

Interesse in meer? Volg ook de vormingen rond financieel beheer en kostendeclaraties.

Opgelet

Deze vorming is gratis voor jou als medewerker aan een Vlaamse hogeschool, maar niet voor ons als organisator. Kosteloos annuleren kan tot en met drie werkdagen voor de (eerste dag van een meerdaagse) vorming en dit énkel via e-mail aan lore.soleme@vlaamsehogescholenraad.be. Ziek of overmacht? Voor een geldige afwezigheid vragen wij een afwezigheidsattest van jouw werkgever: ook dan wordt er geen kost aangerekend.

Bij afwezigheid zonder geldige reden of bij een te late annulering, geldt er een no show fee-kost van 50 euro per gemiste vorming. Bij meerdaagse vormingen, geldt de no show fee dus voor élke dag waarop je ongeldig afwezig bent of te laat annuleerde – let op: bij meerdaagse vormingen kan je alleen annuleren voor de volledige reeks t.e.m. drie werkdagen voor de start van dag 1; eens deelgenomen aan de eerste vormingsdag, kan je niet meer kosteloos annuleren voor de volgende vormingsdagen binnen de meerdaagse opleiding.

De no show fee vervalt altijd als je een geldig werkgeversattest hebt, of als je een collega in jouw plaats kan laten deelnemen.

Na afloop ontvang je een attest van deelname.

NEYENS JAN

Lesgever

Jan Neyens werkt bij Hogeschool UCLL als financial controller ter ondersteuning van een aantal expertisecentra van Research&Expertise. Met jaren ervaring in financiële opvolging van onderzoeks- en dienstverleningsprojecten, geeft hij praktische handvaten. Hij is ook lesgever in Financieel Management bij Hogeschool UCLL, en gaf eerder ook al de vakken Boekhouden (HO) en Bedrijfseconomie (SO).

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4