Ga verder naar de inhoud

GDPR: bescherm je deelnemers-gegevens

28 september 2023 - 09:30 — 12:30
Online event
Gratis voor hogeschoolmedewerkers. Indien je geen onderzoeker aan een hogeschool bent, dan vragen we een deelnemersprijs van 50 euro per sessie.
Organisator: Vlaamse Hogescholenraad - project INPUT/OUTPUT

Doelstelling: GDPR boost de bescherming van privacy. Waarom is die wetgeving nodig? Wat verandert de GDPR? En hoe beïnvloedt dat jouw onderzoek? Deze vorming leert je omgaan met gegevensbescherming.

Doelgroep: onderzoekers van hogescholen die aan praktijkgericht onderzoek doen

GDPR

GDPR en gegevensbescherming lijken overtollige administratie. Maar als onderzoeker verzamel en gebruik je vaak privacygevoelige informatie van deelnemers aan je onderzoek, bijvoorbeeld via een enquête, interview of focusgroep. De GDPR vraagt dat je de privacy van deelnemers beschermt door zorg te dragen voor die persoonsgegevens.

Een GDPR-mindset vertrekt vanuit het recht van de deelnemer aan je onderzoek om zijn privacy beschermd te zien. We zoomen in op hoe je die bescherming organiseert in elke onderzoeksfase: van voorbereiden tot uitvoeren en afsluiten. Je krijgt antwoord op vragen als ‘Wanneer is informatie een persoonsgegeven? Ben ik als onderzoeker een verwerker in de zin van de GDPR? Heb ik altijd toestemming nodig om aan onderzoek te doen? Hoe honoreer ik de privacyrechten op informatie, inzage, verbetering en wissing? Wat is het register van verwerkingsactiviteiten? Ben ik verplicht een DPIA, data protection impact assessment, te doen? Wat met een datalek?’ Het resultaat: je krijgt heel wat tips om je onderzoek rechtmatig, transparant, beveiligd en GDPR-verantwoord uit te voeren.

Wie inschrijft, bekijkt vooraf een kennisclip (30 min.) met de GDPR basics. Deze theorie wordt tijdens de online vorming interactief uitgediept en toegepast op praktijkgericht onderzoek.

Opgelet

Deze vorming is gratis voor jou als medewerker aan een Vlaamse hogeschool, maar niet voor ons als organisator. Kosteloos annuleren kan tot en met drie werkdagen voor de (eerste dag van een meerdaagse) vorming en dit énkel via e-mail aan lore.soleme@vlaamsehogescholenraad.be. Ziek of overmacht? Voor een geldige afwezigheid vragen wij een afwezigheidsattest van jouw werkgever: ook dan wordt er geen kost aangerekend.

Bij afwezigheid zonder geldige reden of bij een te late annulering, geldt er een no show fee-kost van 50 euro per gemiste vorming. Bij meerdaagse vormingen, geldt de no show fee dus voor élke dag waarop je ongeldig afwezig bent of te laat annuleerde – let op: bij meerdaagse vormingen kan je alleen annuleren voor de volledige reeks tot en met drie werkdagen voor de start van dag 1; eens deelgenomen aan de eerste vormingsdag, kan je niet meer kosteloos annuleren voor de volgende vormingsdagen binnen de meerdaagse opleiding.

De no show fee vervalt altijd als je een geldig werkgeversattest hebt, of als je een collega in jouw plaats kan laten deelnemen.

Na afloop ontvang je een attest van deelname.

TACK LIEVE

Lesgever

Lieve Tack is Data Protection Officer (DPO) van UC Leuven-Limburg. Zij adviseert en sensibiliseert de hogeschool en haar onderzoekers over hoe ze de privacy kunnen beschermen van studenten, personeelsleden en deelnemers aan onderzoek.
Als DPO houdt ze toezicht op de naleving van de privacyregels binnen de hogeschool. Lieve is licentiaat in de rechten en behaalde in 2018 het certificaat DPO.

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4