Ga verder naar de inhoud

Valorisatieworkshop voor jouw onderzoeksproject met Business Model Canvas

6 december 2021 - 09:00 — 12:00
16 december 2021 - 09:00 — 12:00
Online event
Gratis voor hogeschoolmedewerkers. Indien je geen onderzoeker aan een hogeschool bent, dan vragen we een deelnemersprijs van 50 euro per sessie.
Organisator: Vlaamse Hogescholenraad - Project INPUT/OUTPUT

Doelstelling: Je krijgt zicht op wat valorisatie inhoudt: van valorisatiemogelijkheden tot eigen valorisatiepaden, met alle voor- en nadelen. Je werkt met je eigen onderzoek, geeft je valorisatieplan vorm in een Business Model Canvas en krijgt concrete stappen om verder te gaan. Heb je al een product- of service-idee? Dan helpen we ook met prijszetting.

Doelgroep: Onderzoekers aan een hogeschool die praktijkgericht onderzoek uitvoeren, een projectidee indienen, valorisatie willen verkennen of vormgeven.

VL LG VALORISATIE VOLZET

Deelnemers krijgen zicht op wat valorisatie inhoudt bij een hogeschool en wat de mogelijkheden van valorisatie zijn en de voor- en nadelen hiervan.

In sessie 1 worden iedereen op weg gezet om zelf aan de slag te gaan met het eigen onderzoek aan de hand van het Business Model Canvas met een coach om hetvalorisatieplan (verder) vorm te geven.

In sessie 2 wordt er per project heel gericht feedback gegeven op de ingevulde Business Model Canvas en worden duidelijke ‘next steps’ aangereikt om hier verder mee aan de slag te gaan. Voor de projecten die al op een concreet product- of service-idee hebben, worden ook tips gegeven hoe te werk te gaan om tot een eerste prijszetting te komen.

Op het einde van beide sessies hebben de deelnemers een beter zicht op de mogelijkheden van valorisatie, hun eigen mogelijke valorisatiepaden en concrete volgende stappen hiervoor.

Opgelet

Als onderzoeker aan de hogeschool is de sessie voor jou helemaal gratis. Voor ons niet, want als organisator vergoeden wij de lesgever. Kan je door omstandigheden dus niet aanwezig zijn? Laat ons dit dan vijf werkdagen voor de vorming weten. Stuur hiervoor een mail naar lore.soleme@vlaamsehogescholenraad.be.

Bij afwezigheid zonder geldige reden, rekenen wij 50 euro kosten aan per gemiste sessie.

Indien je geen onderzoeker aan een hogeschool bent, dan vragen we een deelnemersprijs van 50 euro per sessie.

Caroline Robert

Lesgevers

Caroline Robert is coördinator business development en valorisatie bij Thomas More Mechelen-Antwerpen.
Ze kijkt met een strategische blik naar O&I voor Thomas More. Als Blikopener-lid werkte ze mee aan een raamwerk voor valorisatie van praktijkgericht onderzoek. Ze heeft veel ervaring in samenwerkingen en partnerschappen met bedrijven en organisaties (licentie-overeenkomst, dienstverlening, structureel partnerschap,...). Daarnaast is ze organisatiecoach en begeleidt ze organisaties bij transformatie en verandertrajecten.

MICHIEL NUYTTEMANS

Michiel Nuytemans begon als onderzoeker op de universiteit van Antwerpen als politicoloog. Hij startte er de Stemtest voor de VRT. Na een aantal jaar bij een marktonderzoeksbureau, werd hij wetenschappelijk adviseur op de Karel de Grote hogeschool. Hij heeft zelf het bedrijf Tree company opgericht rond online democratie en participatie en bouwt dit volop verder uit. Hij combineert dit met de rol van adviseur Valorisatie bij de Karel de Grote hogeschool. Hij begeleidt vanuit deze functie heel wat onderzoekers met het op poten zetten van valorisatie en combineert daarbij de kennis van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en zijn eigen ervaring als ondernemer.

Caroline Van Keymeulen

Caroline Van Keymeulen is naast onderzoeker ook bruggenbouwer tussen werkveld en onderwijs voor het expertisenetwerk Business & Management van Arteveldehogeschool. Als internationaal gecertifieerd business consultant begeleidt Caroline professionals in ondernemerschap en strategisch verandermanagement.

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4