Ga verder naar de inhoud

Ideeën testen in het lab: buikgevoel versus onderzoek.

Via Blikopener liet Davy De Winne, expert UX-design aan Odisee hogeschool, Antenna proeven van de meest recente wetenschappelijke inzichten rond user centered design. En dat smaakt naar meer. Antenna is een creatief bureau met een focus op digitale oplossingen waarbij kwaliteit en duurzaamheid primeren. Zij leggen het accent op een gebruiksvriendelijke en mooie oplossing die – ondanks het feit dat er vaak sprake is van een technische complexiteit – intuïtief werkt voor zowel de gebruiker als de bezoeker. Via studentenstages kwamen zij in contact met Odisee, en leerden ze het UX-lab van Davy de Winne kennen.

Antenna2
Antenna3

Bijleren

Sven Hendrickx, creative director bij Antenna: “Wij hebben afgelopen jaren heel wat praktijkervaring opgebouwd rond gebruiksvriendelijkheid. De interface van digitale tools wint aan belang. Onze klanten vinden user experience design dan ook cruciaal. We stelden ons de vraag of ons buikgevoel wel klopte, en we wilden graag bijleren over het user centered design proces.”

Tegemoet komen aan de noden van de klant
Sven Hendrickx: “Voor een uitdagend project kregen we de opdracht om nieuwe, gebruiksvriendelijke software te creëren. Door testing en gebruikersonderzoek onder begeleiding van Davy De Winne kregen we een meer genuanceerd beeld van wat de eindgebruiker nodig had. Dankzij die data konden we de klant met evidence based argumenten overtuigen van ons voorstel."

Het resultaat is een kostenefficiënter project en toekomstgerichte, state of the art software die beter aansluit bij de noden van de eindgebruiker.”

Sven Hendrickx
Sven Hendrickx
creative director - Antenna

Eén team, met één doel

De samenwerking tussen de hogeschool, de klant en de eindklant werd voor alle partijen een boeiend traject. Volgens Pieter Van Peteghem, managing director van Antenna deelde het hogeschoolteam niet alleen kennis, maar kon het ook de nodige informatie op een toegankelijke manier overbrengen aan de klant. “Het klikte”, zegt hij. “De filosofie zit goed en de experten kijken met een open blik naar de case. Ze gebruiken theoretische concepten wanneer dat een meerwaarde is, zonder met vaktermen te goochelen.”

Ook aan de kant van de hogeschool alleen maar lof over de samenwerking. “De theorie met de praktijk confronteren, daagt uit om de wetenschappelijke inzichten verder bij te sturen. Het levert bovendien inspirerende real life cases op die we in de lessen kunnen verwerken”, zegt Davy De Winne.

Geloofwaardigheid en nieuwe uitdagingen
Antenna zal zowel voor grotere uitdagingen als voor kleinschalige vragen nog samenwerken met het UX-lab. Daarover zijn de managing en creative director het eens. “Blikopener is hiervoor een ideaal instrument. Het vier uur eerstelijnsadvies dat we kregen, gaf ons heel wat bruikbare informatie. We werden letterlijk aan het denken gezet. Deze oefening kan later weer tot nieuwe vragen leiden.”

Davy De Winne is van zijn kant dan weer benieuwd naar de design-vraagstukken waar Antenna mee zit. “Wie weet leiden die vragen tot nieuwe onderzoeksideeën. Zowel voor Antenna als voor Odisee creëerde de samenwerking een grotere geloofwaardigheid en nieuwe mogelijkheden.

Screenshot 2021 02 10 at 10 22 20

Interesse om samen te werken?

Vertel ons meer over jouw project. Dan bekijken wij hoe we jou vooruit kunnen helpen.

PUBLICATIE COVERS IMPACT

Onderzoek dat mag gezien worden.

Met het digitaal magazine "Uitpakken met impact" willen de Vlaamse hogescholen exact dat doen wat de titel beoogt: laten zien (en ook een beetje 'stoefen') van hoe ze ondernemingen en organisaties helpen te professionaliseren en welke impact ze daarmee precies realiseren op de werkvloer.

Wil je precies weten wat er de afgelopen 3 jaar zoal gebeurde op gebied van onderzoek, innovatie en de kennisdeling van al deze opgebouwde expertise? Dan geeft dit digitaal magazine antwoord op deze vragen.

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4