Ga verder naar de inhoud

Oktobertelling 2023

Zoals ieder jaar verzamelt de Vlaamse Hogescholenraad op 1 oktober alle inschrijvingscijfers van de 13 Vlaamse hogescholen. Doel is om tendenzen te ontdekken in de evolutie van deze cijfers, over verschillende jaren heen. De Vlaamse hogescholen zien 148.349 studenten in hun opleidingen: een stijging van meer dan 3,5% tegenover vorig academiejaar. Het gaat om een toename van 2,45% in de professionele bacheloropleidingen naar 116.661 studenten en een toename van 11% in de graduaatsopleidingen naar 22.569 studenten.

Vlhora beleid2

Algemene cijfers

Het totaal aantal studenten ingeschreven aan de Vlaamse hogescholen op 1 oktober 2023 stijgt opmerkelijk met 3,52%, tot 148.349.

Op 1 oktober 2023 schreven er 5.046 studenten meer in aan de Vlaamse hogescholen dan op hetzelfde moment in 2022.

Aandeel van de studenten per type opleiding. De rode cijfertjes geven de stijging of daling aan ten aanzien van het vorige jaar.

Leeftijdsverdeling van de studenten. Opvallend zijn de sterke stijgingen van het aandeel studenten 35-40 jaar en +40 jaar.

Het aantal studenten ouder dan 25 jaar neemt voor het vierde jaar op rij toe. Het toont de toegenomen belangstelling voor een leven lang ontwikkelen.

Ook in 2023 groeit het aandeel studenten ouder dan 25 jaar lichtjes.

Generatiestudenten

Op 1 oktober 2023 schreven 33.573 generatiestudenten in aan de Vlaamse hogescholen. Dat is een toename van 7,15% ten opzichte van 2022.

Opvallend bij de generatiestudenten is opnieuw de sterke stijging bij de graduaatsopleidingen.

Studiestarters

Studiestarters zijn alle studenten die een nieuwe studie aanvangen.: generatiestudenten dus én alle studenten die een andere, nieuwe studie beginnen.

De verdeling tussen de generatiestudenten én alle studenten die een andere, nieuwe studie beginnen, is nagenoeg 50/50.

Het aantal studiestraters stijgt systematisch. De afgelopen drie academiejaren blijft de verhouding tussen de twee groepen wel gelijk.

Graduaatsopleidingen

Het aantal inschrijvingen in de graduaatsopleidingen is gestegen naar 22.569. Dit is quasi een verdubbeling van het aantal studenten sinds 2019.

De democratisering van het hoger onderwijs naar nieuwe doelgroepen werkt.

Lerarenopleidingen

De toegenomen interesse in de lerarenopleiding bij de +40 jarigen begint zich steeds sterker af te tekenen. Ook in 2023.

In het totaal aantal studenten binnen de lerarenopleidingen, is de stijging van het aantal bij het educatief graduaat secundair onderwijs hoopgevend.

Hoopgevend is ook de markante stijging van het aantal studenten binnen de educatieve graduaatsopleiding secundair onderwijs.

Vooral in de educatieve bachelor secundair onderwijs is een sterke groei bij de generatiestudenten te merken.

Zorgopleidingen

Dit jaar noteren we een sterke stijging: tussen 4,5% tot bijna 11% voor deze vier zorgopleidingen.

Deze stijging is ook zichtbaar bij de studiestarters binnen de zorgopleidingen. Dat resulteert over 3 à 4 jaar in meer gediplomeerden die hard nodig zijn binnen de sector.

De studentenpopulatie ouder dan 25 jaar kent ook een aanzienlijk deel van het totaal aantal studenten binnen de zorgopleidingen.

Het aantal studenten verpleegkunde daalt in 2023 licht ten opzichte van het vorig jaar. Het aandeel generatiestudenten stijgt sterk, wat zal leiden tot een meer diploma's over vier jaar.

Er is een duidelijke interesse van zij-instromers, ouder dan 25 jaar, voor de opleiding verpleegkunde.

Nautische wetenschappen

Ook inschrijvingen voor de nautische wetenschappen aan de Antwerp Maritime Academy gaan in stijgende lijn en groeien met bijna 3 procent. Het aantal generatiestudenten echter zakt lichtjes.

STEM-opleidingen

Voor een vijfde jaar op rij merken we op 1 oktober 2023 terug een gevoelige toename van de inschrijvingen voor STEM-opleidingen.

Kunstopleidingen

De interesse voor de kunstopleidingen aan de Schools of Arts aan de hogescholen is duidelijk merkbaar aan de stijging van de generatiestudenten.

Internationalisering

Eén op de tien hogeschoolstudenten heeft een buitenlandse nationaliteit. Binnen de kunstopleidingen gaat het om een kwart van de studenten.

Van het aantal niet-Belgische studenten groeit het aantal studenten uit de EER-landen het sterkst ten opzichte van het vorig jaar.

Het aantal ingeschreven studenten uit niet EER-landen blijft quasi gelijk met vorig jaar.

Opvallend: quasi de helft van de studenten uit een niet EER-land, volgt toch een opleiding in het Nederlands.

Geografische spreiding

Het aantal ingeschreven hogeschoolstudenten per stad of gemeente op 1 oktober 2023. De lokale inbedding is mede verantwoordelijk voor het succes van de Vlaamse hogescholen.

Een ruim, laagdrempelig en gedecentraliseerd aanbod via 13 hogescholen in 25 studentensteden en gemeenten.

En wat na de studies?

Maud Hallot vertelt wat ze zo fijn vond aan haar studies communicatiewetenschappen aan de Erasmushogeschool Brussel. En hoe het haar helpt in haar huidige job aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel.

Afgelopen academiejaar werden er 24.789 diploma's uitgereikt. Een hogeschooldiploma blijft de beste garantie op werk. Iets meer dan 97% ervan, vindt werk binnen het jaar nadat ze afstudeerden.

“AP gaf me de kans om in China praktische kennis op te doen bij een toonaangevend consultancybureau.”

Nathalie Van Hool,
alumnus
AP Hogeschool Antwerpen
OKTOBERTELLING 2023 COVER

Wil je graag alle cijfers?

Dat kan. Klik op de link en download de Oktobertelling 2023 als een handig PDF document. Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Vlaamse Hogescholenraad.