Ga verder naar de inhoud

Medewerker preventiedienst

Hogeschool West-Vlaanderen | Kortrijk | Deeltijds

Functieomschrijving

Als medewerker preventiedienst sta je samen met de coördinerend preventieadviseur in voor de opdrachten van de interne dienst voor preventie en bescherming:

 • ​Uitvoeren van risicoanalyse: het opsporen van gevaren, het evalueren van risicoanalyses, het onderzoek van arbeidsongevallen, het opsporen van oorzaken van beroepsziekten en psychosociale belasting;
 • Advies verlenen in verband met organisatie, veiligheid en hygiëne van de arbeidsplaats dit zowel voor de vestigingen van Howest Brugge, Kortrijk als Oudenaarde;
 • Aanbieden van vorming i.v.m. Welzijn en veiligheid aan medewerkers;
 • Administratie: het opstellen van het 5-jarenplan, jaaractieplan, het verzorgen en beheren van documenten i.v.m. Preventie en bescherming op het werk;
 • Het sensibiliseren van onze medewerkers en studenten om een goede werkomgeving te creëren op vlak van veiligheid en welzijn;
 • Het meewerken aan de toepassing van de maatregelen die genomen moeten worden bij ernstig en onmiddellijk gevaar, de uitwerking van de interne noodprocedures en de organisatie van de eerste hulp.
 • Het geven van advies over de verschillende thema's met betrekking tot de codex over het welzijn op het werk;
 • Het ter beschikking staan van de diensten en opleidingen voor alle vragen met betrekking tot de toepassing van de wetgeving; m.b.t. veiligheid en welzijn.

Profiel

Vereist diploma en kennis:

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma.
 • ​Je bent houder van een erkend getuigschrift preventieadviseur niveau 2 of bent bereid om de opleiding tot het behalen van een erkend getuigschrift preventieadviseur niveau 2 te volgen via het postgraduaat preventieadviseur 2 in Howest Brugge .
 • Ervaring in werken binnen een omgeving waar veiligheid centraal staat is een voordeel.
 • ​Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels. Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toegevoegd te worden.

Howest competentieprofiel:

 • Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
 • ​Je bent openminded.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
 • Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
 • Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
 • Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
 • Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:

 • Je werkt stipt en nauwkeurig.
 • ​Je kan perfect zelfstandig werken en hebt een hands-on en teamplayer mentaliteit.
 • Je bent open en communicatief en je kan sterke relaties opbouwen met zowel interne als externe stakeholders.
 • Je hebt kennis van of je bent bereid hierin zo snel mogelijk bij te scholen Codex welzijn op het werk

Ervaring

Wij staan ook open voor kandidaten met beperkte werkervaring, maar met het nodige potentieel.

Aanstellingskenmerken

Je wordt contractueel aangeworven voor onbepaalde duur van 01/09/2024. Startdatum in onderling overleg te bespreken.

Omzetting naar statutair ambt en benoeming is mogelijk.

De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.

Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:

 • Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor allemedewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
 • ​Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • ​Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
 • ​Mogelijkheid tot telewerken.
 • ​Loopbaanbegeleiding en coaching.
 • Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding.
 • ​Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
 • ​Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
 • ​Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
 • ​Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
 • ​Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Anna Dermaux – coördinerend preventieadviseur Howest

anna.dermaux@howest.be

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

Solliciteren

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via SES en dit ten laatste op 02/06/2024 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.

Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats op dinsdag 18 juni vanaf 16u30 op onze Algemene Diensten Van Howest: Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk

Hogeschool West-Vlaanderen

Howest is een wendbare organisatie die flexibel, daadkrachtig en adequaat inspeelt op veranderende maatschappelijke contexten. Als kennisorganisatie integreert Howest toonaangevend, maatschappelijk relevant en competentiegericht onderwijs, valorisatiegericht onderzoek en dienstverlening in haar opleidingen. Zij kan hiervoor rekenen op de opleidingsteams, onderzoeksteams en een structuur van ondersteunende diensten. Howest beschouwt haar medewerkers als haar kritieke succesfactor. Howest-medewerkers zijn experten die hun professionele taken op een geëngageerde wijze opnemen.

Andere vacatures bij Hogeschool West-Vlaanderen

Praktijklector Verpleegkunde

Hogeschool West-Vlaanderen | Brugge | Deeltijds
Vacature bekijken

Project assistant RUN-EU

Hogeschool West-Vlaanderen | Kortrijk | Deeltijds
Vacature bekijken

Projectmedewerker masterclass PowerBi

Hogeschool West-Vlaanderen | Brugge | Deeltijds
Vacature bekijken

Lector onderzoekscoördinator cluster Bedrijf en Organisatie

Hogeschool West-Vlaanderen | Brugge | Voltijds
Vacature bekijken

Projectmedewerker Built Environment Vital Cities

Hogeschool West-Vlaanderen | Kortrijk | Deeltijds
Vacature bekijken

(Praktijk)lector Verpleegkunde

Hogeschool West-Vlaanderen | Brugge | Deeltijds
Vacature bekijken