Ga verder naar de inhoud

Atelier 1 - Monitoren van het proces van sociale en academische integratie bij eerstejaarsstudenten

Veerle Vanoverberghe
Arteveldehogeschool

Stuvo congres 27 april 2022

Situering

Sociale en academische integratie zijn belangrijke voorspellers van studiesucces, zeker bij eerstejaarsstudenten (Tinto, 1993).

Arteveldehogeschool en UAntwerpen deden samen onderzoek naar de subcomponenten van sociale en academische integratie om meer vat te krijgen op de processen om studenten beter te kunnen ondersteunen.

Voor sociale integratie kunnen we vier componenten onderscheiden: 'eerste contacten leggen', 'vriendschappen sluiten', 'steun ervaren van medestudenten' en 'eenzaamheid'. Voor academische integratie kunnen we 9 componenten onderscheiden: werkdruk, zelfbeeld, lessen volgen, notities nemen, zelfsturing, plannen, leerstof verwerken, weten wat de verwachtingen zijn.

Het onderzoek resulteerde in een instrument om al deze aspecten van sociale integratie en academische integratie te gaan monitoren.

Via een vragenlijst worden de verschillende aspecten afgetoetst bij studenten. De vragenlijst wordt afgenomen ongeveer 8 weken na de start van het academiejaar. De deelnemers vullen de vragenlijst in, gebaseerd op de ervaringen die ze gedurende die 8 weken opdoen. Studenten krijgen nadien geïndividualiseerde feedback over alle componenten. Zo kunnen ze zien hoever ze staan in hun sociale integratie.

Ze krijgen tips&tricks om ermee aan de slag te gaan en om verder te groeien in hun sociale contacten. Ze worden toegeleid naar het begeleidingsaanbod van de hogeschool en naar initiatieven van STUVO, studieadvies en andere partners (bijvoorbeeld stad Gent) voor sociale verbinding.

We stellen het instrument en de wetenschappelijke achtergrond voor en delen graag onze ervaringen ermee en het gebruik ervan in de Arteveldehogeschool en UAntwerpen.

VEERLE VANOVERBERGHE

Wie is Veerle Vanoverberghe?

Veerle houdt van beleidsmatige vraagstukken over het verhogen van studiesucces bij studenten hoger onderwijs. Het boeit haar om te werken rond vragen als ‘hoe kunnen we de FIT tussen student en opleiding faciliteren?', ‘hoe kunnen we studenten begeleiden zodat ze vlotter doorstromen?’ en ‘hoe kunnen we onze curricula zó ontwerpen dat we maximale leerkansen bieden aan alle studenten?’ Ze werkt hierbij evidence-based vanuit (haar eigen) wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast adviseert ze begeleiders, docenten en opleidingsverantwoordelijken over deze thema’s.

Bijzondere interesses: student empowerment, sociale en academische integratie, transitie SO-HO, studieloopbaanbegeleiding.