Ga verder naar de inhoud

STUVO-congres: verbinding valt niet uit de lucht

27 april 2022 - 09:30 — 18:00
Zebrastraat
Zebrastraat 32
9000 Gent
110 euro
Organisator: Vlaamse Hogescholenraad

Het thema van congres van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse hogescholen is dit jaar: ‘Sociale cohesie’.

Hoe brengen we studenten terug dichter bij elkaar? Hoe creëren we ontmoeting? En welke rol nemen de studentenvoorzieningen en de hogescholen hierin op?

VERBINDING 02

Over de conferentie

Sociale cohesie is momenteel een modewoord binnen het hoger onderwijs. Aan studentenvoorzieningen wordt gevraagd een rol op te nemen om de sociale cohesie in de instellingen, tussen de studenten te verbeteren, te verhogen. Sociale cohesie, groepsbinding, bonding, sociale integratie, … of hoe je het noemt is altijd deel geweest van studentenvoorzieningen (werkveld studentenwerking), maar krijgt nu een steeds prominentere rol. Is de connectiviteit de laatste jaren bij studenten verminderd en moet studentenvoorzieningen hierin een leegte vullen om vriendschappen en intense contacten te faciliteren?

We weten dat wanneer studenten zich goed voelen in een groep, met medestudenten, in de instelling dat het hun welbevinden ten goede komt, hun mentaal welzijn en hun slaagkansen. Er zijn verschillende behoeften naargelang het profiel van de student: kotstudent, pendelstudent, internationale student, student met speciaal statuut, … Hoe zorg je ervoor om deze verschillende profielen dichter tot elkaar te brengen?

Programma

09:15 - Ontvangst met koffie

09:45 - Verwelkoming
Maria Meulders, gastvrouw

09:55 - Sociale cohesie bevorderen
Maria Meulders en Marlies Van Guyse, spelleiders

11:15 - Ateliers 1 - 4

12:15 - Lunch

13:15 - Middagactiviteit

14:30 - Ateliers 5 - 8

15:30 - Ateliers 9 - 12

16:30 - Afsluitende receptie

De coronacrisis zette enerzijds de sociale cohesie onder druk door de letterlijke fysieke afstand die ontstond tussen de studenten onderling en tussen de student en de campus. Anderzijds ontstonden mooie projecten en werden bestaande initiatieven versterkt. Deze inspirerende voorbeelden worden als good practice voorgesteld op het congres.

Tijdens het STUVO-congres willen de studentenvoorzieningen kijken naar het post-coronatijdperk en nagaan welke rol ze kunnen opnemen op het domein van sociale cohesie. Is sociale cohesie enkel een verantwoordelijkheid van de studentenvoorzieningen binnen de hogeronderwijsinstellingen? Hoe sluit die taak aan op de decretale opdrachten?

Hoe zorgen we ervoor dat de inspanningen op vlak van sociale cohesie ook rijmen met de vraag hoe we de studenten die dat het meest nodig hebben, het best kunnen ondersteunen? Hoe kunnen studentenvoorzieningen en de instelling elkaar hierin versterken? Hoe verzekeren we dat niet enkel het eindproduct in de kijker wordt gesteld, maar er ook aandacht wordt geschonken aan het proces dat daaraan voorafgaat?

Tegelijk willen de studentenvoorzieningen op het congres de kans grijpen om hun medewerkers in de bloemen te zetten en te bedanken voor de inspanningen die ze de afgelopen periode hebben geleverd.

doelgroep: stuvo-medewerkers, -bestuurders, beleid en directie van de hogescholen, politiek.

15:30 - 16:30

Atelier 9

Connected Café

Veerle Callens
KU Leuven

Atelier 12

Veerkrachtsessies @KU Leuven


Hilke Dehaes - Antje Simon
MindMates
studentengezondheidscentrum
KU Leuven

Middagactiviteiten 13:15 - 14:30

Hartcoherentie

Myriam Deroo zorgt via hartcoherentie dat je de namiddagsessies kan starten zonder stress. Via ademhalingstechnieken leert ze je op een uurtje enkele ‘tips and tricks’ om stress te reduceren.

Bezoek aan de Vooruit

Studenten uit Gent kennen de Vooruit van binnen en buiten. Of het nu voor een feestje, een voorstelling of een frisse limonade :-) op het terras is. Wil je graag kennismaken met het verhaal achter het instituut dat sociale cohesie hoog in het vaandel draagt? Ga dan mee op ontdekking met Marlies, naast STUVO–mens en Gentenaar is ze namelijk ook gepassioneerd Vooruit–enaar.

Stadswandeling

Rondleiding Zebrastraat

De kunstcollectie van de Stichting Liedts-Meesen maakt een belangrijk deel uit van de Zebrastraat. Verspreid over de site zijn verschillende hedendaagse kunstwerken terug te vinden. Kunst maakt hier deel uit van de publieke ruimte. De collectie is dan ook te allen tijde vrij te bezichtigen. Verschillende werken getuigen van heel wat lef: hier gebeurt iets dat de geijkte paden verlaat. De dialoog tussen kunst en wetenschap is in de Zebrastraat steeds voelbaar, niet alleen in de tijdelijke tentoonstellingen maar ook in de vaste collectie. Ook de klassieke hokjes tussen kunst, design en architectuur vervagen in kenmerkende werken.

Bewust bewegen en ontspannen

Maria Meulders, body and soul-coach, gaat samen met ons focussen op korte ontspanningsoefeningen die je op gelijk welke plaats kan toepassen: net voor je een moeilijk gesprek moet aangaan, of net na zo’n gesprek; voor je een intensieve opdracht moet uitvoeren, …