Ga verder naar de inhoud

Atelier 3 - Living campus: visie en voorbeelden

Fabienne Wijnants
Hogeschool UCLL

Stuvo congres 27 april 2022

Situering

Als hogeschool hechten we naast kwalitatief onderwijs veel belang aan het welzijn van studenten en personeel. In de praktijk vertaalt zich dit voor studenten in een uitgebreid aanbod van steun, zorg en begeleiding, zowel voor onderwijsgerelateerde vragen en uitdagingen als voor psychosociale moeilijkheden.

Als dienst studentenvoorzieingen wilden we echter nog een stap verdergaan door ervoor te zorgen dat de omgeving waarin studenten en personeel vertoeven niet enkel rekening houdt met onderwijs, maar ook gericht is op het stimuleren en bevorderen van hun welbevinden. Om een dergelijke context te creëren was er nood aan een visie hieromtrent en daarom hebben we het initiatief genomen om een werkgroep op te richten.

Het resultaat is de UCLL 'Living Campus'-visie. 'Een living campus is meer dan enkel een plaats om te leren en te werken. Het is een eigentijdse, bruisende en stimulerende omgeving die voor iedereen toegankelijk is, waar iedereen zichzelf kan zijn, en waar verbondenheid en participatie centraal staan.'

Met deze slagzin wordt duidelijk gekozen om in te zetten op vijf grote pijlers: eigentijdsheid, levendigheid, toegankelijkheid, authenticiteit en verbondenheid. De pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en lopen ook deels in elkaar over. De ene pijler kan met andere woorden niet zonder de andere.

Op het congres willen we enerzijds meer vertellen over onze visie op een living campus en anderzijds concrete voorbeelden geven. We zijn immers reeds op een aantal campussen aan de slag gegaan met het living campus-verhaal. Dit resulteerde in mooie realisaties die we graag willen delen op het Stuvocongres. Daarbij lichten we graag toe hoe we dit hebben aangepakt, wie betrokken werd, welke budgetten werden vrijgemaakt, praktische tips, enz. Uiteraard met inspirerend beeldmateriaal!

FABIENNE WIJNANTS

Wie is Fabienne Wijnants?

Fabienne is beleidsmedewerker bij STUVO regio Limburg en houdt zich bezig met de werkvelden huisvesting, mobiliteit en cultuur. Daarnaast begeleidt ze ook projecten rond Living Campus omdat ze er rotsvast in gelooft dat de omgeving waarin iemand vertoeft een belangrijke invloed heeft op het welzijn. Samen met studenten en collega’s probeert ze stap voor stap van elke campus een nog meer eigentijdse, bruisende en stimulerende omgeving te maken die voor iedereen toegankelijk is, waar iedereen zichzelf kan zijn, en waar verbondenheid en participatie centraal staan.