Ga verder naar de inhoud

Atelier 2 - Zorg dragen voor elkaar: kan je dat leren of faciliteren?

Lieve Carette
Universiteit Gent

Stuvo congres 27 april 2022

Situering

Deze presentatie gaat over de complexiteit in het werken aan verbondenheid binnen hoger onderwijs. Er wordt daarbij vertrokken van de idee van community service learning. In deze visie staat ervaringsgericht leren centraal in combinatie met een academische aanbod, reflectie en inspelen op maatschappelijke relevantie.

We stellen vast dat sociale cohesie verhogen niet enkel in de rand van het onderwijsgebeuren kan worden bewaakt, maar zowel binnen onderwijs, als binnen ondersteuning, als in relatie met de ruimere gemeenschap en dat het volledige hogeronderwijsnetwerk daarin kan bijdragen. Het universiteitsbrede vak 'coaching en diversiteit' waarover ze in deze sessie willen spreken, lijkt op het eerste zicht een eenvoudig peer supportsysteem op te zetten waarbij mentoren zich een jaar lang engageren om een medestudent (mentee) te coachen.

Dat het meer is dan dat en dat, wordt door Sien beaamt. Sien stapt dit jaar als stagiair Orthopedagogiek voor en achter de schermen mee in het opnieuw uitrollen van dit vak. Stapsgewijs wordt zij meegenomen in de verschillende facetten van dit opzet:

  • Historiek en doelstellingen?
  • Hoe bereik en engageer je studenten? Wie in het bijzonder?
  • Hoe match je studenten?
  • Welk aanbod (leerpaden en activiteiten is mogelijk binnen het curriculum?
  • Hoe laat je Mentoren samen met mentees de weg vinden naar het bestaande ondersteuningsaanbod? Hoe zit dat aanbod in elkaar en is dat wel voldoende bekend?
  • Hoe betrek je andere actoren (partnerorganisaties, ondersteunend personeel, lesgevers,...) en wie neemt welke rol op in de complexe puzzel?
  • Hoe laat je studenten hun eigen kennis (opleiding) en ervaringen (diversiteit) inzetten om uit te wisselen binnen de coaching via activerend onderwijs en reflectie?
  • Welke noden geven studenten zelf aan en wat is hun motivatie om dit vak op te nemen, met andere woorden, wat werkt voor hen en nemen ze mee?
  • Hoe koppel je de ervaringen terug binnen de ruimere visie op diversiteit en inclusie binnen de hoger onderwijsinstelling?
  • Wat vraagt het om zo'n vak draaiende te houden in de huidige onderwijscontext die veel flexibiliteit verwacht in tegenstelling tot het ontplooien van eenmalige acties om specifieke noden van studenten aan te pakken?

Tijdens de presentatie wordt er ingegaan op de gelaagdheid binnen dit vak, waarbij geduid wordt hoe eenvoudige maatregelen een impact kunnen hebben op het verhogen van de sociale cohesie tussen studenten in het werken aan verbondenheid in de ruimere gemeenschap.

LIEVE CARETTE

Wie is Lieve Carette?

Lieve Carette startte haar loopbaan in 2001 aan UGent als studentenpsycholoog. Na het beluisteren van de individuele verhalen van studenten over moeilijkheden die zij op hun pad ervaarden naast wat voor hen het verschil kon maken, kreeg ze de gelegenheid te werken op dit thema als doctoraatsstudente aan de vakgroep Orthopedagogiek, departement disability studies.

Daarbij staat zij ook in om het vak ‘coaching en diversiteit’ mee in goede banen te leiden, waarbij het minder over de individuele verhalen draait, maar waarbij vooral ingezet wordt op de sociale cohesie binnen de universitaire community.