Ga verder naar de inhoud

Atelier 11 - Ervaringsgroepen voor studenten met ASS

Cindy Joly
AP Hogeschool

Stuvo congres 27 april 2022

Situering

'Maatwerk' is de geïntegreerde werking van de Dienst Studentenvoorzieningen van AP Hogeschool. Met deze dienst gaan we aan de slag met studenten met een functiebeperking. Vaak werken we ook samen met studenten met ASS. Vanuit onze gesprekken met deze studenten, merkten we een nood aan contact met andere studenten die op gelijkaardige noden botsten tijdens hun leertraject. Ze vinden het moeilijk om verbinding te voelen met andere studenten omdat hun noden zich vaak op een ander niveau afspelen en ze niet geholpen zijn met 'standaard' tips.

In het academiejaar 2020-2021 werd er toen gekozen om ervaringsgroepen te organiseren zodat studenten met ASS, of een vermoeden van ASS, met elkaar in contact kunnen komen en zoveel mogelijk van elkaar kunnen leren.

Om een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken, kozen we ervoor om alle studenten van AP Hogeschool aan te spreken. En niet enkel de studenten die reeds gekend waren door onze dienst. Zo wilden we alle studenten de kans bieden om deel te nemen aan groepsgesprekken van studenten met ASS. Studenten konden zo zelf kiezen om hun diagnose te delen met de medewerkers van de psychologische dienst en zich in te schrijven voor deze gesprekken.

Ondertussen loopt dit project 2 academiejaren en omdat we merken dat studenten dit als positief ervaren, willen we deze good practices delen en zo het gevoel van verbinding op deze manier te verhogen.

Wie is Cindy Joly?

..