Ga verder naar de inhoud

Atelier 7 - Peer Support op persoonlijk én academisch vlak

Lien Segers - Mieke Matthys - Lieselot Buyle
Arteveldehogeschool

Stuvo congres 27 april 2022

Situering

Arteveldehogeschool werkt met een begeleidingsmodel op verschillende lijnen (0de tot 2de lijn) en op vlak van zowel persoonlijke als academische ondersteuning. Recent voegden we twee pilootprojecten van peer support toe aan ons begeleidingsmodel.

Het eerste project, "Connect Peer Support", bevindt zich op de eerste lijn en biedt ondersteuning op persoonlijk vlak. Het traint en coacht studenten om er "te zijn" voor een medestudent maar dan met heel wat extra tools in de rugzak om anderen verder op weg te helpen met voldoende zorg voor zichzelf. Onze peer supporters kunnen worden aangesproken door studenten van hun eigen opleiding, maar werken ook outreachend door signalen te herkennen van medestudenten waarmee het mogelijks niet goed gaat en door hen vervolgens aan te spreken. In hun zorg voor anderen brengen ze verbinding in de klasgroep en zetten ze betrokkenheid in beweging.

Het tweede project, "SI-PASS", bevindt zich ook op de eerste lijn, maar biedt ondersteuning op academisch vlak. SI-PASS staat voor Supplemental Instruction - Peer Assisted Study Sessions. Hierbij worden kleine studiegroepen georganiseerd door ouderejaarsstudenten en kunnen eerste- of tweedejaarsstudenten deze sessies bijwonen. Het is daardoor een vorm van peer assisted learning waarbij studenten in discussie gaan over de inhoud van een geselecteerd vak binnen een opleiding.

Ouderejaarsstudenten die geslaagd zijn voor dit vak kunnen zich opgeven als leader en deze sessies faciliteren. Hierdoor ontwikkelen ze heel wat vaardigheden en ook de studenten die de sessies bijwonen ervaren heel wat voordelen. Zo verbetert het leren, de prestaties en de doorstroom van studenten die hebben deelgenomen aan de sessies.

Er bestaat een duidelijk onderscheid tussen deze twee projecten, aangezien het begeleiding betreft op persoonlijk en academisch vlak. Daarnaast zijn er heel wat overeenkomsten tussen de twee projecten. De studenten die als peer supporters zullen optreden krijgen training en supervisie. Daarnaast ontwikkelen deze studenten heel wat vaardigheden die ze in hun verdere (onderwijs)loopbaan kunnen inzetten.

LIESELOT BUYLE

Wie is Lieselot Buyle?

Lieselot Buyle, onderwijsloopbaanbegeleider bij de Dienst Studieadvies aan Arteveldehogeschool. Sinds dit academiejaar ben ik gestart met de opstart van SI-PASS binnen de hogeschool. Ik volgde zelf de SI-PASS supervisor training aan Lund University.

LIEN SEGERS

Wie is Lien Segers?

Lien Segers, stuvo-medewerker aan Arteveldehogeschool. Naast eerstelijnsaanspreekpunt op de campus, ben ik ook participatiecoach van de overkoepelende studentenraad. In januari 2020 volgde ik de training “Connect Peer Support” van Anne Ford. Dat inspireerde om zelf een pilootproject over peer support op te zetten binnen onze hogeschool.

MIEKE MATTHYS

Wie is Mieke Matthys?

Mieke Matthys, bewonerscoach bij de huisvestingsdienst binnen stuvo aan Arteveldehogeschool. Ik volgde ook de training “Connect Peer Support” van Anne Ford.