Ga verder naar de inhoud

Atelier 4 - Studenten met een functiebeperking verbinden: good practices UCLL en kritische reflectie

Katrien Maas
Hogeschool UCLL

Stuvo congres 27 april 2022

Situering

In deze sessie presenteren we een aantal initiatieven georganiseerd door het ondersteuningsteam van UCLL. Rode draad daarin is het inzetten op ervaringsuitwisseling, lotgenotencontact en verbinding tussen studenten met een functiebeperking.

Ontmoetingsavonden voor studenten met ASS: Studenten met ASS hebben vaak moeite met spontane contacten met medestudenten, het sluiten en onderhouden van vriendschappen of om te participeren aan het studentenleven. De focus in de ontmoetingsavonden ligt op de eigen inbreng van studenten en uitwisselen van ervaringen/tips omtrent een bepaald thema. Wij bieden het kader, zij zorgen voor de inhoud.

Groepstraining en workshops voor studenten met ADHD: Op basis van het handboek 'Cognitieve gedragstherapie voor volwassenen met ADHD - Aandacht voor executieve disfuncties', (Stes, Baeyens, Borms & Van Dyck, 2012) werd een coachingstraject uitgewerkt van 6 sessies voor studenten met ADHD. Doorheen het traject krijgen studenten psycho-educatie omtrent (studeren met) ADHD en worden ze gecoacht op vlak van planning, time management, organisatie.

Eigen ervaring en feedback van studenten leert ons dat zij het uitwisselen van ervaringen en contact met lotgenoten zien als een grote meerwaarde. Dit werd bevestigd in een onderzoek van twee masterstudenten van U Gent vorig academiejaar.

Peer-to-peer support op maat: Waar mogelijk en zinvol brengen we studenten met een functiebeperking gericht in contact met een medestudent. We zoeken naar een match waarin studenten elkaar wederzijds kunnen versterken. Inhoudelijk kan het gaat om vakinhoudelijke hulp, praktische zaken zoals verplaatsingen of wegwijs geraken op de campus, maar ook samen lunchen of sporten.

Na voorstelling van ons aanbod gaan we graag in gesprek met de deelnemers. Aan de hand van enkele vragen wisselen we ervaringen en suggesties uit in groep:

  • Welke initiatieven bestaan er in andere organisaties die inzetten op verbinding en sociale integratie van studenten met een FB?
  • Hoe zorgen we ervoor dat het eigenaarschap en de regie bij deze initiatieven zoveel mogelijk bij de student komt te liggen?
  • Hoe werken aan sociale integratie van studenten met een functiebeperking binnen de gehele studentenpopulatie en niet enkel onder lotgenoten?
  • Valkuilen van ervaringsgroepen of lotgenotencontact? Wij-zij verhaal of inclusief verhaal?
KATRIEN MAAS

Wie is Katrien Maas?

Katrien Maas werkt als beleidsmedewerker voor de dienst studentenvoorzieningen van Hogeschool UCLL rond het thema studeren met een functiebeperking. Zij is coördinator van het ondersteuningsteam en werkt zelf als studentenbegeleider.