Ga verder naar de inhoud
Nieuws

COVID-19: Contactluwe campussen

om het leerverlies tegen te gaan, starten de Vlaamse hogescholen op maandag 30 november met contactluwe campussen

1 dec. 2020

Vanaf maandag 30 november 2020 wordt het mogelijk voor studenten om weer praktijkonderwijs te volgen onder strikte voorwaarden. Deze beslissing maakt het mogelijk om de onderwijsdoelstellingen van het eerste semester alsnog te realiseren.

COVID 19 CONTACTLUW

Omdat de Vlaamse hogescholen bij uitstek de aanbieders van praktijkgericht hoger onderwijs zijn, werd beslist om hieraan ook voorrang te geven. Door deze beslissing kunnen studenten van alle jaren vanaf maandag 30 november opnieuw op de campus practica, labo-oefeningen, vaardigheidstrainingen en andere vormen van praktijkonderwijs volgen. Het hoeft geen betoog dat voor het gros van de hogeschoolstudenten precies die praktijklessen essentieel zijn, ongeacht in welke opleidingsfase een student zich bevindt.

Dit gaat hoe dan ook gepaard met duidelijke afspraken. Mondmaskerplicht en social distancing blijven fundamenteel. Onderwijsactiviteiten die niet zonder reëel leerverlies of uitholling van de leerdoelstellingen online kunnen worden aangeboden, kunnen op de campus doorgaan. Examens worden afgenomen volgens dezelfde afspraken en veiligheidsvoorwaarden zoals die georganiseerd werden in juni vorig academiejaar.


Door voorrang te geven aan praktijkonderwijs, maken we het mogelijk voor studenten de leerdoelstellingen te halen, zodat ze niet met een verloren semester zitten.

VIS JHINDRYCKX
Joris Hindryckx
voorzitter

Ook voor stages en andere vormen van werkplekleren geldt dat de afspraken van de sector waarbinnen de stage-uren gelopen worden, worden toegepast.

De Vlaamse hogescholen blijven zich ook onverminderd inspannen om het mentaal welzijn van hun studenten en medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen en voorzien in die zin de nodige eigen acties.

Deze regeling loopt alvast tot het einde van het eerste semester. Eind januari, wordt er bekeken of de afspraken al dan niet verlengd worden. De hogescholen willen vooral een duidelijk kader aanbieden en een jo-jo effect van maatregelen en sprongen in de pandemiematrix vermijden.

Vanzelfsprekend zijn we blij met deze regeling. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zowel studenten als lesgevers en andere medewerkers voor een lange periode terug een duidelijk kader krijgen.

ERIC VERMEYLEN
Eric Vermeylen
secretaris-generaal

Gerelateerde artikels

VACCINEREN

Aanpak vaccinatie van studenten die stage lopen in zorginstellingen.

7 feb. 2021

Heel wat studenten die een zorgopleiding volgen aan een Vlaamse hogeschool, lopen ook stages in zorginstellingen over heel Vlaanderen. Dat is een essentieel onderdeel van hun opleiding. Maar hoe zit het nu met de vaccinatie van deze studenten? Komen zij nu al in aanmerking en hoe gaat dat dan praktisch?

Verder lezen
VPL BO

Position paper leerladder in de zorg

28 jan. 2021

Verpleegkundige worden? Dat kan momenteel op twee manieren: via de vierjarige bacheloropleiding of de driejarige HBO5-opleiding. Er zijn echter nog heel wat inconsistenties en onduidelijkheden. Daarnaast zijn er ook knelpunten waardoor goede profielen vaak verloren gaan nog voor ze in de zorgsector terechtkomen. Dat willen we graag oplossen, met een eenduidige visie over hoe de leerladder in de zorg er moet uitzien.

Verder lezen
KOEN GOETHALS HOGENT

Verbinden en samenwerken: dé ambitie van de Vlaamse hogescholen

25 jan. 2021

Koen Goethals, algemeen directeur van HOGENT en de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad heeft een ambitieus beleidsprogramma voor de hogescholen in de komende twee jaar. De hogescholen claimen hun belangrijke positie in het hoger onderwijs om van daaruit te verbinden en samen te werken.

Verder lezen