Ga verder naar de inhoud
Nieuws

COVID-19: Contactluwe campussen

om het leerverlies tegen te gaan, starten de Vlaamse hogescholen op maandag 30 november met contactluwe campussen

1 dec. 2020

Vanaf maandag 30 november 2020 wordt het mogelijk voor studenten om weer praktijkonderwijs te volgen onder strikte voorwaarden. Deze beslissing maakt het mogelijk om de onderwijsdoelstellingen van het eerste semester alsnog te realiseren.

COVID 19 CONTACTLUW

Omdat de Vlaamse hogescholen bij uitstek de aanbieders van praktijkgericht hoger onderwijs zijn, werd beslist om hieraan ook voorrang te geven. Door deze beslissing kunnen studenten van alle jaren vanaf maandag 30 november opnieuw op de campus practica, labo-oefeningen, vaardigheidstrainingen en andere vormen van praktijkonderwijs volgen. Het hoeft geen betoog dat voor het gros van de hogeschoolstudenten precies die praktijklessen essentieel zijn, ongeacht in welke opleidingsfase een student zich bevindt.

Dit gaat hoe dan ook gepaard met duidelijke afspraken. Mondmaskerplicht en social distancing blijven fundamenteel. Onderwijsactiviteiten die niet zonder reëel leerverlies of uitholling van de leerdoelstellingen online kunnen worden aangeboden, kunnen op de campus doorgaan. Examens worden afgenomen volgens dezelfde afspraken en veiligheidsvoorwaarden zoals die georganiseerd werden in juni vorig academiejaar.


Door voorrang te geven aan praktijkonderwijs, maken we het mogelijk voor studenten de leerdoelstellingen te halen, zodat ze niet met een verloren semester zitten.

VIS JHINDRYCKX
Joris Hindryckx
voorzitter

Ook voor stages en andere vormen van werkplekleren geldt dat de afspraken van de sector waarbinnen de stage-uren gelopen worden, worden toegepast.

De Vlaamse hogescholen blijven zich ook onverminderd inspannen om het mentaal welzijn van hun studenten en medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen en voorzien in die zin de nodige eigen acties.

Deze regeling loopt alvast tot het einde van het eerste semester. Eind januari, wordt er bekeken of de afspraken al dan niet verlengd worden. De hogescholen willen vooral een duidelijk kader aanbieden en een jo-jo effect van maatregelen en sprongen in de pandemiematrix vermijden.

Vanzelfsprekend zijn we blij met deze regeling. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zowel studenten als lesgevers en andere medewerkers voor een lange periode terug een duidelijk kader krijgen.

ERIC VERMEYLEN
Eric Vermeylen
secretaris-generaal

Gerelateerde artikels

Vlhora beleid2

Oktobertelling 2021

18 okt. 2021

Als de inschrijvingscijfers van 2021 aan de Vlaamse hogescholen ons iets leren dan is dat allicht de groei van het aandeel studenten ouder dan 25 jaar.

Verder lezen
Screenshot 2021 09 09 at 14 05 33

Het Vlaams hoger onderwijs start het academiejaar 2021-2022 in code groen.

13 sep. 2021

In de Vlaamse hogescholen kan er – naar analogie met de richtlijnen in het secundair onderwijs – les gegeven en gevolgd worden zonder mondmasker, wanneer de studenten neerzitten. Buiten de lesruimtes gelden de regels van de algemene maatschappij.

Verder lezen
VACCINEREN

Aanpak vaccinatie van studenten die stage lopen in zorginstellingen.

7 feb. 2021

Heel wat studenten die een zorgopleiding volgen aan een Vlaamse hogeschool, lopen ook stages in zorginstellingen over heel Vlaanderen. Dat is een essentieel onderdeel van hun opleiding. Maar hoe zit het nu met de vaccinatie van deze studenten? Komen zij nu al in aanmerking en hoe gaat dat dan praktisch?

Verder lezen