Ga verder naar de inhoud
Nieuws

COVID-19: Contactluwe campussen

om het leerverlies tegen te gaan, starten de Vlaamse hogescholen op maandag 30 november met contactluwe campussen

1 dec. 2020

Vanaf maandag 30 november 2020 wordt het mogelijk voor studenten om weer praktijkonderwijs te volgen onder strikte voorwaarden. Deze beslissing maakt het mogelijk om de onderwijsdoelstellingen van het eerste semester alsnog te realiseren.

COVID 19 CONTACTLUW

Omdat de Vlaamse hogescholen bij uitstek de aanbieders van praktijkgericht hoger onderwijs zijn, werd beslist om hieraan ook voorrang te geven. Door deze beslissing kunnen studenten van alle jaren vanaf maandag 30 november opnieuw op de campus practica, labo-oefeningen, vaardigheidstrainingen en andere vormen van praktijkonderwijs volgen. Het hoeft geen betoog dat voor het gros van de hogeschoolstudenten precies die praktijklessen essentieel zijn, ongeacht in welke opleidingsfase een student zich bevindt.

Dit gaat hoe dan ook gepaard met duidelijke afspraken. Mondmaskerplicht en social distancing blijven fundamenteel. Onderwijsactiviteiten die niet zonder reëel leerverlies of uitholling van de leerdoelstellingen online kunnen worden aangeboden, kunnen op de campus doorgaan. Examens worden afgenomen volgens dezelfde afspraken en veiligheidsvoorwaarden zoals die georganiseerd werden in juni vorig academiejaar.


Door voorrang te geven aan praktijkonderwijs, maken we het mogelijk voor studenten de leerdoelstellingen te halen, zodat ze niet met een verloren semester zitten.
VIS JHINDRYCKX
Joris Hindryckx
voorzitter

Ook voor stages en andere vormen van werkplekleren geldt dat de afspraken van de sector waarbinnen de stage-uren gelopen worden, worden toegepast.

De Vlaamse hogescholen blijven zich ook onverminderd inspannen om het mentaal welzijn van hun studenten en medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen en voorzien in die zin de nodige eigen acties.

Deze regeling loopt alvast tot het einde van het eerste semester. Eind januari, wordt er bekeken of de afspraken al dan niet verlengd worden. De hogescholen willen vooral een duidelijk kader aanbieden en een jo-jo effect van maatregelen en sprongen in de pandemiematrix vermijden.

Vanzelfsprekend zijn we blij met deze regeling. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zowel studenten als lesgevers en andere medewerkers voor een lange periode terug een duidelijk kader krijgen.
ERIC VERMEYLEN
Eric Vermeylen
secretaris-generaal

Gerelateerde artikels

THM WELCOME DAY

De strijd om buitenlands talent is geopend, maar Vlaanderen durft niet in de ring stappen.

24 mei 2024

Met 8 miljoen zullen ze zijn in 2030: internationale studiekiezers die hun opleiding in het buitenland willen verderzetten. Terwijl Vlaamse hogescholen en ondernemingen hen met open armen willen ontvangen, botsen ze echter op al te rigide taaldrempels. Internationaal talent moet je koesteren, niet tegenwerken

Verder lezen
PXL ONDERZOEK 001

Politieke debatfiches & investeringen in praktijkonderzoek aan hogescholen voor productiviteitsgroei

2 mei 2024

Met de verkiezingen voor de deur, zijn de meeste debatfiches en programma’s op de partijhoofdkwartieren al opgemaakt. Maar misschien is er nog ruimte voor een topic: investeer €20 miljoen extra in onderzoek van Vlaamse hogescholen om de productiviteitgroei in de samenleving mee op gang te brengen.

Verder lezen
APH GENERIEK 001

De return on investment van hoger onderwijs: meer dan enkel economische winst

30 apr. 2024

Talentontwikkeling aan de hogescholen is de facto investeren in de toekomst van Vlaanderen en Brussel. Steeds meer Belgen halen een diploma hoger onderwijs, zo blijkt uit de Census 2021. Dat is erg goed nieuws, want de ‘return on investment’ van hoger onderwijs is veel meer dan puur economisch.

Verder lezen