Ga verder naar de inhoud

DOSP

Dat het onderzoek aan onze hogescholen gezien mag worden, is een understatement. En toch. Te veel mooie resultaten blijven nog onder de radar. Al komt daar binnenkort verandering in. Vanaf medio 2022 publiceren we al ons onderzoek op een nagelnieuw digitaal platform – gekoppeld met alle hogescholen, het werkveld en overheden. Meer impact en erkenning voor ons werk? Jazeker. Maar het gaat nog veel verder dan dat.

DOSP LOGO DEF v02 01

Dit project – een samenwerking van de 13 Vlaamse hogescholen, de Vlaamse Hogescholenraad en de Vlaamse regering – loopt al sinds 2019. Dat is al even, maar het gaat dan ook niet zomaar om ‘nog een platform’. Het Digital Open Science Platform wordt dé internationale standaard om onderzoek te publiceren, rapporteren en raadplegen.

Om de essentie en noodzaak van DOSP te verhelderen, geven we het woord aan minister Hilde Crevits en voorzitter van de Vlaamse Hogescholenraad, Koen Goethals.

Een megafoon voor onderzoeksteams

Voor de onderzoekers aan de hogescholen wordt DOSP een vaste werkplek voor het hele proces rond onderzoek – van research over publicatie tot rapportering. Het platform geeft hen een megafoon, want hun werk wordt meteen zichtbaar bij collega’s, bedrijven, social profit, overheden en andere hogescholen. Regionaal, nationaal en internationaal. Zo zal DOSP vanzelfsprekend ook geconnecteerd zijn met het Europese FRIS-portaal. Op die manier krijgen zij meer erkenning, een groter netwerk en daardoor meer impact.

Goed nieuws voor hun onderzoek dus. Maar wat met de administratie en alles wat bij publicatie komt kijken? Wel, het spreekt voor zich dat DOSP in de eerste plaats een hulpmiddel is. Gebruiksvriendelijkheid, uniformiteit en herbruikbaarheid (bijvoorbeeld vaste rapporterings-elementen) staan dan ook voorop. Gevolg: administratie en opzoekwerk zullen een stuk vlotter verlopen. Zo krijgen onze onderzoekers en hun teams meer tijd voor waar ze in uitblinken: oplossingen zoeken voor echte maatschappelijke uitdagingen.

Een stevigere positionering voor hogescholen

DOSP zal niet alleen het werk makkelijker maken, het zal ook onze blik verder openen. Een duidelijk beeld op wat anderen doen (in Vlaanderen én daarbuiten), zal ons toelaten om onderbouwde keuzes te maken. Eenvoudig gesteld: onderzoek zal minder ‘dubbel’ verlopen, en we zullen extern onderzoek beter kunnen inzetten voor eigen doelen. Een uniekere en sterkere positionering van elke hogeschool is het logische gevolg.

Hetzelfde geldt voor de community van Vlaamse hogescholen. Samenwerkingen tussen de Vlaamse hogescholen zullen ervoor zorgen dat we ons nog beter kunnen onderscheiden van het onderzoek aan universiteiten. Niet als concurrenten, wel als complementaire partners. We zijn en blijven bakens van praktijkgericht onderzoek – en dat zal de buitenwereld dankzij DOSP nog veel meer ervaren.

Door ons onderzoek met de wereld te delen, kunnen wij ons als hogescholen sterker positioneren: als bakens van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.”
Eric Vermeylen square
Eric Vermeylen
secretaris-generaal, Vlaamse Hogescholenraad

Een werkveld rijk aan kennis

Het mag gezegd worden: we zijn goed bezig op het vlak van kennisverdeling naar bedrijven, socialprofitspelers, onderwijsinstellingen en overheden. In de stroom van samenwerkingsprojecten stijgt het debiet elk jaar.

DOSP zal die sluizen nog verder openzetten. Want dankzij de openheid van ons platform wordt het voor het werkveld makkelijker om kennis af te nemen bij onze hogescholen. In een oogopslag zullen zij zien welke expertise bij welke hogeschool en welke onderzoekers nuttig zijn om oplossingen op maat van hun noden aan te reiken. DOSP wordt dus een echte matchmaker. En wij als hogeschool vervullen meer dan ooit onze maatschappelijke, economische en culturele rol met verve.

Slimmere docenten, dito studenten

DOSP zal ook de link tussen onderwijs en onderzoek versterken. Vandaag is het al zo dat we meer en meer studenten betrekken bij boeiende projecten, bijvoorbeeld via praktijkstages. Dat laat ons toe om hen op leiden tot innovatieve, veelzijdige professionals. Mensen die al van in het prille begin met beide voeten in de praktijk staan en wéten welke vragen echt leven in het werkveld.

Hogescholen als springplank voor het talent van morgen: die ambitie vervullen we al langer, vanaf 2022 kunnen we ze nog beter waarmaken.

Een sterkere economie, samenleving en cultuur

Het einddoel dit platform mag duidelijk zijn: onze economie en samenleving versterken. Om de grote maatschappelijke uitdagingen van morgen aan te pakken, hebben we immers antwoorden nodig die een multidisciplinaire aanpak vereisen. Denk maar aan kwesties zoals klimaatverandering, digitalisering, artificiële intelligentie, vergrijzing of sociale inclusie. Durven delen: dat wordt het mantra. Niet alleen met bedrijven, culturele instellingen, gezondheids- en welzijnsorganisaties, maar ook met overheden. Onze inzichten dienen namelijk mee als basis voor onderbouwde besluitvorming.

We staan uiteraard niet alleen in deze evolutie. Meer en meer ronkende internationale namen beseffen ook dat open source en open science dé manieren zijn om als samenleving vooruit te gaan. Denk aan Elon Musk, die onlangs heel wat patenten van Tesla vrijgaf. Of aan het groeiende aantal gratis internationale platformen voor wetenschap. Als hogescholen zijn we dus in goed gezelschap!

Interdisciplinaire samenwerkingen zijn broodnodig om de globale uitdagingen van morgen aan te pakken. Als hogescholen spelen we hierin een sleutelrol”
Eric Vermeylen square
Eric Vermeylen
secretaris-generaal, Vlaamse Hogescholenraad
VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4