Ga verder naar de inhoud

Co-creatie: methodes en tools

20 juni 2023 - 13:00 — 17:00
Vlaamse Hogescholenraad
Ravensteingalerij 27
Brussel
Gratis voor hogeschoolmedewerkers. Indien je geen onderzoeker aan een hogeschool bent, dan vragen we een deelnemersprijs van 50 euro per sessie.
Organisator: Vlaamse Hogescholenraad - Project INPUT/OUTPUT

Doelstelling: Je krijgt methodes en tools aangereikt om stakeholders actief te betrekken in een co-creatieproces. Zo komen jullie samen tot een gedragen resultaat voor jouw projectvoorstel, concept, onderzoeksprototype, verhaal, ...

Doelgroep: iedereen die wil (leren) co-creëren en al iets kent van de design thinking-methode

COCREATIE

Co-creatie, co-design, participatief ontwerp. Het zijn enkele noemers voor ‘actief samenwerken’: met verschillende stakeholders (als experten) om concreet tot een oplossing of resultaat te komen. Co-creatie hoeft niet alleen te gaan over iets tastbaars, zoals het ontwerpen van een groene ruimte of een technologisch systeem. Het wordt steeds vaker ingezet om na te denken over abstracte problemen, zoals een stedelijk mobiliteitsplan of een zorgvraag.

In deze vorming bespreken we kort bovenvermelde noemers en hun verschillen. We geven input over de achtergrond en het ontstaan van co-creatie. En we gaan vooral aan de slag met methodes en tools (zoals templates) om zo'n co-creatief proces op te zetten.

Er is dus afwisseling tussen theorie en praktijk, geïllustreerd aan de hand van voorbeelden. We hebben bijzondere aandacht voor het actief betrekken van elke deelnemer – er wordt rekening gehouden met verwachtingen en noden van de specifieke deelnemers. En daarnaast bewaken we een evenwichtige dynamiek tussen alle deelnemers.

Best is, dat voor deze verdiepende vorming, je al iets kent van de design thinking-methode.

Opgelet

Deze vorming is gratis voor jou als medewerker aan een Vlaamse hogeschool, maar niet voor ons als organisator. Kosteloos annuleren kan tot en met drie werkdagen voor de (eerste dag van een meerdaagse) vorming en dit énkel via e-mail aan lore.soleme@vlaamsehogescholenraad.be. Ziek of overmacht? Voor een geldige afwezigheid vragen wij een afwezigheidsattest van jouw werkgever: ook dan wordt er geen kost aangerekend.

Bij afwezigheid zonder geldige reden of bij een te late annulering, geldt er een no show fee-kost van 50 euro per gemiste vorming. Bij meerdaagse vormingen, geldt de no show fee dus voor élke dag waarop je ongeldig afwezig bent of te laat annuleerde – let op: bij meerdaagse vormingen kan je alleen annuleren voor de volledige reeks t.e.m. drie werkdagen voor de start van dag 1; eens deelgenomen aan de eerste vormingsdag, kan je niet meer kosteloos annuleren voor de volgende vormingsdagen binnen de meerdaagse opleiding.

De no show fee vervalt altijd als je een geldig werkgeversattest hebt, of als je een collega in jouw plaats kan laten deelnemen.

Na afloop ontvang je een attest van deelname.

CLAES SANDY

Lesgevers

Sandy Claes is senior docent-onderzoeker in de kunsten aan de LUCA School of Arts en deeltijds professor aan het Instituut voor Mediastudies aan de KU Leuven. In haar onderzoek focust zij op de overlap tussen media, technologie en publieke ruimte. Voorheen leidde ze de (gebruikers)onderzoeksgroep van VRT innovatie.

Sandy ontving haar doctoraat in ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven in 2017, met een proefschrift over publieke vormen van data- en informatievisualisatie. Haar onderzoek werd al gepubliceerd op verschillende internationale, peer-gereviewde conferenties rond menselijke factoren van design.

Yoni

Yoni Lefévre is ervaren Design Researcher en Participatory Designer. Haar werk draait vooral rond het ontwerpen van een inclusieve en holistische toekomst. Yoni deed Communication Design aan Design Academy Eindhoven en Master of Research aan The Glasgow School of Art.

Momenteel doctoreert ze bij de onderzoeksgroep Inter-Actions aan de LUCA School of Arts, rond intimiteit en seksualiteit bij mensen met zorgbehoeftes.

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4