Ga verder naar de inhoud

Intellectuele eigendom (IE/IP) en gelinkte topics voor onderzoekers

12 oktober 2022 - 09:00 — 12:00
Online event
Gratis voor hogescholenmedewerkers
Organisator: Vlaamse Hogescholenraad - Project INPUT/OUTPUT

Doelstelling: Je leert bij over in intellectuele eigendom (IE) en intellectuele eigendomsrechten (IER) voor praktijkonderzoek. Je krijgt antwoorden op vragen als: wat is het belang van IE/IER bij het uitvoeren van eigen onderzoek en onderzoek samen met een bedrijf, bij het bereiken van projectresultaten en het valoriseren van deze projectresultaten? Hoe spelen IE en IER een rol in het uitoefenen van een onderwijsopdracht?

Doelgroep: Onderzoekers aan de hogescholen.

INTELL EIGENDOM

Concreet komen deze zaken aan bod in de vorming: Je krijgt een overzicht van de types intellectuele eigendomsrechten (IER) en je leert het belang van Intellectuele eigendom in de verschillende uitvoeringsfasen van een onderzoeksproject en de implementatie van de onderzoeksresultaten.

We overlopen de IE-gerelateerde aspecten verbonden aan wetenschappelijk onderzoek, onderwijsopdrachten en wetenschappelijke dienstverlening uitgevoerd door een publiek gefinancierde onderzoeksorganisatie, zoals voorgeschreven door de EU-staatssteunregelgeving en de regelgeving in de Vlaamse steunbesluiten. We zoomen ook in op de IE-aspecten m.b.t. de VLAIO-programma’s voor hogescholen (voornamelijk TETRA- programma). Daarnaast hebben we het ook over de regeling i.v.m. IER voor personeelsleden van universiteiten en hogescholen, de regeling i.v.m. auteursrechten.

Er is ook ruimte om IP-cases te bespreken waarmee onderzoekers worstelen. Stuur jij graag een case in? Doe dit dan voor 8 september 2022, naar Lore Solemé. De lesgevers gebruiken de cases als inspiratie voor toepasselijke en pragmatische informatie.

Opgelet

Deze vorming is gratis voor jou als onderzoeker aan een Vlaamse hogeschool, maar niet voor ons als organisator. Kosteloos annuleren kan tot en met 5 werkdagen vooraf aan de vorming en dit énkel via e-mail aan lore.soleme@vlaamsehogescholenraad.be.

Bij afwezigheid zonder geldige reden zijn wij genoodzaakt jou een kost van 50 euro per gemiste sessie aan te rekenen.

Indien je een collega in jouw plaats kan laten deelnemen of je hebt een geldige reden van afwezigheid vervalt de no show fee. Voor een geldige afwezigheid vragen wij een afwezigheidsattest van jouw werkgever.

Kristel Allewijn

Lesgevers

Kristel Allewijn is juridisch adviseur bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en al meer dan 20 jaar actief in innovatie. Haar juridisch werk behelst o.m. IE-aspecten bij onderzoek en innovatieprojecten, zowel van bedrijven als van kennisinstellingen en onderzoekscentra, bij samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en ondernemingen, en in het kader van staatssteunregelgeving. Dankzij IE-trainingen weet je wanneer je welke IE-aspecten aandacht moet geven en welke vragen je moet oplossen. Je leert je vraag ook goed formuleren als je deskundige hulp nodig hebt. En je kan de voorgestelde oplossing zelf evalueren en integreren in je eigen werking.

BAELE JARN

Jarn Baele is bedrijfsadviseur IE bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4