Ga verder naar de inhoud

Digitale data strategie voor de hoger onderwijsinstelling 4.0

23 januari 2024 - 09:00 — 17:00
HOGENT - Campus Schoonmeersen
Voskenslaan 364A
9000 GENT
Gratis
Organisator: Vlaamse Hogescholenraad

Doelgroep: Deze Ronde Tafel is beleidsvoorbereidend en is daarom enkel bedoeld voor afgevaardigen uit de Vlaamse hoger onderwijsinstellingen.

Tijdens een Ronde Tafel Digitale data strategie voor de hoger onderwijsinstelling 4.0 wil de werkgroep ICT van de Vlaamse Hogescholenraad alle stakeholders van de hoger onderwijsinstellingen in Vlaanderen samenbrengen om een beleidsadvies te formuleren voor een digitale data strategie.

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Rondetafel 02

Waarom?
De werkgroep ICT brengt al meer dan 15 jaar zowel de Vlaamse hogescholen als universiteiten samen rond topics in het brede domein van ICT: security, infrastructuur, software en data. Door de krachten te bundelen en collectief de markt op te gaan, worden betere raamcontracten en leveranciersvoorwaarden onderhandeld.

Maar de samenwerking gaat verder. De uitdagingen zijn dan ook groot: in de bedrijfswereld is de beweging Industry 4.0 al enkele jaren op gang. Ook in de hoger onderwijsinstellingen staan interconnectiviteit, data-driven decision making, cloud computing & big data en cybersecurity steeds hoger op de agenda.

Zoals Serena Sacks-Mandel, CTO van Microsoft Global Education aangaf op het laatste EduTech congres: “Als we klaar willen zijn voor de uitdagingen van de toekomst, dan moeten we nu werken aan data- en software strategie. Enkel zo gaan we in controle zijn van de kosten én tegelijkertijd kwaliteitsvolle services kunnen bieden”.

Hoe?
ICT-beleid vraagt een lange termijn aanpak: een tijdshorizon van 10 jaar is niet overdreven, een tijdshorizon van 5 jaar is zo voorbij. Anno 2023 vergen dergelijke roadmaps een grondige en doordachte aanpak, waarbij internationale benchmarking aan de orde is, alsook doorgedreven dialoog met de verschillende proces eigenaars in de organisaties.

De werkgroep ICT organiseerde op 22 november 2023 een interne Denkdag voor de ICT-collega’s van de hogescholen en universiteiten, met brainstormsessies over de hoger onderwijsinstelling 4.0.

Op de Ronde Tafel op 23 januari 2024 gaan we met die resultaten verder aan de slag met de beleidsmakers van het Hoger Onderwijs.

Na de opening note over de data strategie van een Vlaamse overheidsdienst, luisteren we in de keynote naar het verhaal van de student data in de Nederlandse hogescholen en universiteiten.

Frederik Van Outryve
(Athumi) deelt met ons hoe Athumi als overheidsbedrijf verschillende organisaties reeds ondersteunde om samen de weg naar data standaardisatie te nemen. We krijgen inzicht hoe je samenwerkt aan een gedragen visie over data strategie, een roadmap voor de realisatie, een gedeeld afsprakenkader met onder andere spelregels om data te delen. Zijn collega Kurt Ryckaert illustreert de vele mogelijkheden eenmaal je de opstap naar data standaardisatie als sector genomen hebt. Zo loopt momenteel een traject rond het delen van de digitale data van een studentattest met verschillende sectoren.

Jennifer Moesker (Studielink) en Peter Clijsters (SURF) brengen het verhaal van het centraal aanmelden tot uitschrijven in Nederland, met Studielink als broker. We krijgen inzicht in de opzet van de gegevensuitwisseling met de overheid en tussen student, de hoger onderwijsinstelling en andere organisatie zoals banken, de Nederlandse Immigratie dienst,…

Bij het aanmelden en inschrijven voor flexibel en leven lang leren, is identiteit een belangrijk onderdeel. De huidige oplossingen voor de student identiteit, zoals DigiD, Eid en EduID worden toegelicht, alsook het plan van aanpak voor de toekomst, in lijn met de Europese regelgeving, ook voor het uitwisselen van credentials.

In de namiddag brainstormen we in kleinere groepen over de kaders en samenwerkingsmodellen van de Data strategie voor de hoger onderwijsinstelling 4.0 in Vlaanderen. Je kan bij inschrijving kiezen aan welke Ronde Tafels je aansluit.

Hierbij alvast een aantal stellingnames
als input voor een open dialoog over:

Eén datastandaard?
Door een aantal uniforme basisprocessen zijn er in het Hoger Onderwijs gelijkaardige systeemlandschappen. Hoe kunnen we evolueren naar uniforme, richtinggevende datastandaarden voor onderwijsdata in Vlaanderen? Welk plan van aanpak kan een antwoord bieden aan de toenemende vraag naar connectiviteit en rapportering?

Eén studentidentiteit?
Eén Vlaamse studentidentiteit kan antwoord bieden aan tal van samenwerkingsverbanden in het Vlaamse Hoger Onderwijs en in de European Universities. Hoe zal een inschrijving van een student in het Hoger Onderwijs anno 2033 verlopen in Vlaanderen? Wie is de eigenaar van de informatie? Hoe kan een gemeenschappelijke roadmap ons hierop voorbereiden?

Eén governance model?
We evolueren naar een Learning Experience Environment voor diverse doelgroepen studenten, over verschillende campussen heen in Vlaanderen en Europa: welke datastrategie en governance regels zullen hier de bakens zetten?

Groep sprekers

Sprekers

Frederik Van Outryve - Lead Sales & Partners, Athumi
Kurt Ryckaert - Business Unit Lead HR, Athumi
Jennifer Moesker - Manager Keten & Innovatie (Stichting Studielink)
Peter Clijsters - Product Manager edulD (SURF)