Ga verder naar de inhoud

DOSP: open science in de praktijk

16 mei 2022 - 13:30 — 17:30
Vlaamse Hogescholenraad
Ravensteingalerij 27
Brussel
Gratis voor hogeschoolmedewerkers. Indien je geen onderzoeker aan een hogeschool bent, dan vragen we een deelnemersprijs van 50 euro per sessie.
Organisator: Vlaamse Hogescholenraad - Project INPUT/OUTPUT

Doelstelling: Je maakt, als DOSP-gebruiker, kennis met de belangrijkste Open Science-concepten. Je ontdekt hoe DOSP als tool jou ondersteunt om jouw dagelijkse onderzoek- of ondezoekgerelateerde activiteiten uit te oefenen, compatibel met de Open Science-principes.

Doelgroep: Onderzoekers (vooral projectverantwoordelijken en promotoren), hoofden en coördinatoren van onderzoekgroepen en expertisecentra, ondersteunend personeel voor Open Science-beleid en -KPI’s.

Deze vorming zet je op weg in de wereld van Open Science, waar je met een open houding aan de slag gaat met onderzoek.
Je werkt in alle onderzoekfasen transparant samen met collega-onderzoekers, werkveld en maatschappij. Denk maar aan werkveldpartners betrekken, citizin science, je expertise en resultaten delen met het publiek of relevante doelgroepen.
Open Science is vooral een kwestie van doen. DOSP kan je daarin ondersteunen: het Digital Open Science Platform waarin je O&I-projecten kan uitvoeren, beheren en opvolgen. DOSP loodst onderzoekers ‘Open Science-gewijs’ door hun dagelijkse onderzoekactiviteiten.

Deze sessie introduceert jou in de relevantste Open Science-concepten en -praktijken. Je leert meer over een datamanagementplan, FAIR data, het nut van een ORCIDid, het belang van metadata en licenties.

We verduidelijken telkens het concept om daarna te bekijken hoe dit wordt gehanteerd in het Vlaamse onderzoeklandschap en in DOSP.

Ter info: de lesgever vraagt om een laptop te voorzien met toegang tot de DOSP-omgeving van je hogeschool.

Opgelet

Als onderzoeker aan de hogeschool is de sessie voor jou helemaal gratis. Voor ons niet, want als organisator vergoeden wij de lesgever. Kan je door omstandigheden dus niet aanwezig zijn? Laat ons dit dan vijf werkdagen voor de vorming weten. Stuur hiervoor een mail naar lore.soleme@vlaamsehogescholenraad.be.

Bij afwezigheid zonder geldige reden, rekenen wij 50 euro kosten aan per gemiste sessie.

Indien je geen onderzoeker aan een hogeschool bent, dan vragen we een deelnemersprijs van 50 euro per sessie.

Lesgever

Katrien De Smet werkt sinds 2014 op het Research Office van AP. Binnen AP hogeschool deed ze ervaring op als stafmedewerker artistiek onderzoek, stafmedewerker dienstverlening en adviseur dienstverlening en onderzoek algemeen. In die jongste functie houdt ze zich vooral bezig met datamanagement van onderzoekprojecten en dienstverlening. DOSP staat hierin centraal.

Karien heeft een brede kennis van de waaier aan onderzoek- en dienstverleningsactiviteiten die aan een hogeschool plaatsvinden, inclusief alle bijhorende noodzakelijke rapporteringen.

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4