Ga verder naar de inhoud

Global Engagement Staff Lab: SDG's en de vertaling ervan naar het hoger onderwijs

1 mei 2021 — 31 mei 2021
Online event
gratis voor hogeschoolmedewerkers
Organisator: Global Minds

Doelstelling: Aan de hand van korte online modules doorloop je de SDG's en krijg je inzicht hoe je deze kan vertalen naar het hoger onderwijs.

Doelgroep: Medewerkers aan de hogescholen die zich willen verdiepen in thema’s rond globaal en duurzaam engagement.

Deze module wordt in mei 2021 gelanceerd en is is vanaf dan steeds consulteerbaar.

GLOBAL MINDS LOGO 2021 01

In een continu veranderende wereld staat het hoger onderwijs voor grote uitda­gingen. Een van deze uitdagingen is hoe we onze studenten voorbereiden op leven en werken in een snel veranderde, geglobaliseerde wereld en hoe we hen op verantwoordelijke wijze leren omgaan met de complexe uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

Dit kan niet gebeuren zonder dat onze hogeschoolmedewerkers voldoende kennis hebben over deze uitdagingen. Daarom werkten we onder de noemer van het gezamenlijke Global Minds hogescholen programma, samen met de 13 hogescholen een online traject voor docenten en personeel rond globaal engagement uit. Verder bouwend op het Inspiratiekader: Globaal Engagement in Hoger Onderwijs’, wil dit online traject de discussie en reflectie rond globaal engagement binnen het hoger onderwijs aanmoedigen opdat er tot concrete implementatie kan overgegaan worden.

Dit traject is behapbaar, flexibel en toegankelijk. Geen lange lezingen, maar korte modules waarbij hogeschoolmedewerkers kunnen focussen op wat voor hen relevant is en uitwisselen met collega’s over de instellingen heen op de door hen gekozen momenten. Waar gewenst, is verdieping in workshops en online seminaries met experten uit onze eigen hogescholen en uit internationale partnerinstellingen mogelijk.

In de modules komen experten zoals Gie Goris, Nadia Nsayi en Marianne Vergeyle hun visie op globaal duurzaam engagement, beeldvorming, dekolonisatie verder toelichten met een kritische blik op de geschiedenis van internationale samenwerking.

Ter verdieping kan je samen met collega’s gebruik maken van een toolkit om je curriculum te dekoloniseren, krijg je tools om studenten beter voor te bereiden en te begeleiden in hun internationaal traject en zal de macrovisie op globaal engagement je inspireren om de concrete vertaalslag naar jouw klas of werkpraktijk te maken.