Ga verder naar de inhoud

Global Engagement Staff Lab: SDG's en de vertaling ervan naar het hoger onderwijs

23 juni 2021 - 00:00 — 31 december 2027 - 12:00
Online event
gratis voor hogeschoolmedewerkers
Organisator: Global Minds

Doelstelling: Aan de hand van korte online modules doorloop je de SDG's en krijg je inzicht hoe je deze kan vertalen naar het hoger onderwijs.

Doelgroep: Medewerkers aan de hogescholen die zich willen verdiepen in thema’s rond globaal en duurzaam engagement.

SDGS

In een continu veranderende wereld staat het hoger onderwijs voor grote uitda­gingen. Een van deze uitdagingen is hoe we onze studenten voorbereiden op leven en werken in een snel veranderde, geglobaliseerde wereld en hoe we hen op verantwoordelijke wijze leren omgaan met de complexe uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

Dit kan niet gebeuren zonder dat onze hogeschoolmedewerkers voldoende kennis hebben over deze uitdagingen. Daarom werkten we onder de noemer van het gezamenlijke Global Minds hogescholen programma, samen met de 13 hogescholen een online traject voor docenten en personeel rond globaal engagement uit. Verder bouwend op het Inspiratiekader: Globaal Engagement in Hoger Onderwijs’, wil dit online traject de discussie en reflectie rond globaal engagement binnen het hoger onderwijs aanmoedigen opdat er tot concrete implementatie kan overgegaan worden.

Deze trajecten zijn behapbaar, flexibel en toegankelijk. Geen lange lezingen, maar korte modules waarbij hogeschoolmedewerkers kunnen focussen op wat voor hen relevant is en uitwisselen met collega’s over de instellingen heen op de door hen gekozen momenten. Waar gewenst, is verdieping in workshops en online seminaries met experten uit onze eigen hogescholen en uit internationale partnerinstellingen mogelijk.

Module 2

In deze tweede module wordt de focus gelegd op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de zogenaamde SDG's: Waarom bestaan ze? Wat zijn ze? Hoe werken ze? Wat is de stand van zaken? Wat betekenen de SDG's voor educatie? Hoe kunnen we aan die duurzame ontwikkelingsdoelen (verder) werken via onderwijs? Wat is er voor nodig? Waar werken we naartoe? Hoe pakken we dat aan?

Er zijn ook praktijkvoorbeelden opgenomen uit onze verschillende Vlaamse hogescholen waarin collega's hun engagement uitspreken, waarin ze tonen hoe ze in hun vakken experimenteren en hoe ze bijdragen aan de verandering die in hun hogeschool bezig is
Het is niet de bedoeling om een diepgaande cursus te zijn in de materie van duurzaamheid. Het brengt kernachtig de zaak voor wie ermee aan de slag wil gaan. Voor anderen biedt het de kans tot verdieping en leren van en met collega’s van verschillende hogescholen en verschillende disciplines. We proberen de kernvraag van het GESLab te beantwoorden: Hoe vormen we jonge professionals tot geëngageerde wereldburgers en hoe doen we dat als onderdeel van de internationalisering van ons hoger onderwijs? Of draaien we de vraag in dit deel om? Hoe wordt internationalisering onontbeerlijk om aan kwalitatief onderwijs voor duurzame ontwikkeling te gaan doen?

In de module zijn er drie intervisiemomenten voorzien:

  • maandag 8 november 2021 met als thema vragen stellen als reflex / studenten leren hun oordeel uit te stellen / kritisch omgaan met bronnen / perspectieven binnen brengen
  • maandag 15 november 2021 met als thema leerinhouden selecteren “voorbij de discipline” / referentiewerken leren lezen / systeemdenken met studenten niet altijd gemakkelijk
  • maandag 22 november 2021 met als thema als docent mee in het leerproces / anders evalueren / een hoopvol rolmodel zijn / schoolbreed mee verandering in gang zetten

De locatie(s) worden nog bepaald; de sessies kunnen ook online plaatsvinden.

GLOBAL MINDS PARTNER BANNER 01