Ga verder naar de inhoud

Internationale calls & EU subsidiemogelijkheden voor onderzoek in de zorg

15 juni 2021 - 09:00 — 15:00
Online event
Gratis
Organisator: Vlaamse Leergangen

Doelstelling: Maak kennis met EU-subsidiekanalen. We zetten je op weg naar succesvolle aanvragen voor EU-subsidies. Daarnaast ook netwerkkansen én activiteiten gelinkt aan de zorg.

Doelgroep: EU-liaisons en onderzoekers aan de Vlaamse en Nederlandse hogescholen. Ook de medewerkers van Vlaamse ondernemingen met de focus op zorg en met concrete onderzoeksvragen gerelateerd aan hun lopende of geplande projecten.

VL LG ZORG

Deze sessie richt zich voornamelijk op de EU-liaisons en onderzoekers aan de Vlaamse en Nederlandse hogescholen. Maar ook medewerkers van Vlaamse ondernemingen met de focus op zorg en concrete onderzoeksvragen gerelateerd aan hun lopende of geplande projecten zijn welkom. Voorkennis is niet verplicht.

Voorbereiding
Graag vragen we wel dat deelnemers hun onderzoeksprojectideeën meteen meegeven bij de inschrijving, zodat de liaison officers deze op voorhand kunnen screenen voor doorverwijzing naar de meest geschikte calls en experten.

De subsidiemogelijkheden voor deze sessie zijn:

• EFRO/Interreg • EU4Health • ESF • Horizon • Erasmus

In de voormiddag geeft VLEVA eerst een algemene inleiding over EU-subsidies voor het thema “onderzoek in de zorg”. Enkele hogescholen en eventueel andere getuigen over hun eigen deelname en ervaringen binnen gerealiseerde of lopende EU-projecten, ter inspiratie.

In de namiddag voorziet VLEVA één-op-één sessies voor onderzoekers met reeds concrete internationale onderzoeksprojectideeën om hen verder te begeleiden in hun zoektocht naar EU-subsidies voor hun project. Parallel bieden we een netwerkmoment aan.

Programma

09:00 - 10:00 Plenair gedeelte
10:00 - 12:00 Getuigenissen van enkele hogescholen en eventueel andere actoren over hun eigen deelname en ervaringen binnen reeds gerealiseerde of lopende EUprojecten, ter inspiratie voor aspirant-indieners.
13:00 - 15:00 1-op-1 consulten mogelijk met VLEVA en project call experten voor jouw onderzoeksprojectidee en/of deelname aan netwerkingsmoment met Vlaamse ondernemingen en Nederlandse onderzoekers, actief binnen het thema circulaire economie, met oog op het vormen van complementaire internationale consortia.

Opgelet

Hoewel deze sessie gratis is voor jou als hogeschoolmedewerker, rekenen we na je inschrijving ook op jouw aanwezigheid, zodat we zeker zijn van een minimale bezetting. We vragen dan ook om, indien je door omstandigheden toch verhinderd bent, ons dit vijf werkdagen vooraf aan de sessie te laten weten via lore.soleme@vlaamsehogescholenraad.be.

Bij afwezigheid zonder geldige reden zijn wij genoodzaakt jou een kost van 50 euro per gemiste sessie aan te rekenen.

SUBSIDIETEAM

Lesgevers

Maarten Libeer en Simon De Wachter zijn liaison officers bij het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA). Ze maken deel uit van het VLEVA-subsidieteam. Ze loodsen je doorheen de complexe richtlijnen en informatie van Europese fondsen. Zo ontdek je snel of jouw project in aanmerking komt voor subsidies. Ook brengen ze je graag in contact met de juiste contactpersonen en Europese partners.

Ervaringsdeskundigen van hogescholen binnen de verschillende project calls delen hun projectervaringen. Een overzicht met de namen van ervaringsdeskundigen volgt later.

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4