Ga verder naar de inhoud

Onderzoeksmethoden: verschillende benaderingen

15 maart 2022 - 09:00 — 12:00
Online event
Gratis voor hogeschoolmedewerkers. Indien je geen onderzoeker aan een hogeschool bent, dan vragen we een deelnemersprijs van 50 euro per sessie.
Organisator: Vlaamse Hogescholenraad - Project INPUT/OUTPUT

Doelstelling: Heb jij een onderzoekvraag of doelstelling, maar geen idee welke onderzoekmethode je best gebruikt?
Maak kennis met verschillende onderzoekmethoden. Naast kwantitatief en kwalitatief onderzoek, leer je over experimentele designs, realistic evaluation en actie-onderzoek.

Doelgroep: Junior en toekomstige onderzoekers die een geschikte methode zoeken voor hun onderzoeksvraag of -doelstelling.

2022 03 ONDERZOEKSMETHODEN

In deze sessie krijg je een overzicht van verschillende onderzoeksmethoden en benaderingen. Het uitgangspunt is een onderzoeker met een bepaalde onderzoeksvraag of doelstelling, die zich afvraagt welke methode hij hiervoor best gebruikt.
Je ontdekt de voor- en nadelen van verschillende onderzoeksmethodes. En we zoomen in op zaken zoals grondvormen van onderzoek (kwantitatief en kwalitatief), steekproeftrekking (aselecte en theoretisch selecte), cross-sectioneel en longitudinaal onderzoek, interne en externe geldigheid, (quasi) experimentele designs, realistic evaluation en (participatief) actie-onderzoek.

Opgelet

Als onderzoeker aan de hogeschool is de sessie voor jou helemaal gratis. Voor ons niet, want als organisator vergoeden wij de lesgever. Kan je door omstandigheden dus niet aanwezig zijn? Laat ons dit dan vijf werkdagen voor de vorming weten. Stuur hiervoor een mail naar lore.soleme@vlaamsehogescholenraad.be.

Bij afwezigheid zonder geldige reden, rekenen wij 50 euro kosten aan per gemiste sessie.

Indien je geen onderzoeker aan een hogeschool bent, dan vragen we een deelnemersprijs van 50 euro per sessie.

PEERSMAN WIM

Lesgever

Wim Peersman is doctor in de medische wetenschappen en master in de sociologie. Als onderzoekscoördinator bij Odisee hogeschool heeft hij veel ervaring met het superviseren van onderzoeksprojecten en het begeleiden van promovendi en junior onderzoekers. Hij is docent onderzoeksmethoden en deed
onder meer onderzoek in het domein van zorgbehoefe en -kwaliteit, interprofessioneel samenwerken en human resources in de zorg.
Hij adviseerde verschillende (inter)nationale onderzoeksprojecten ophet gebied van onderzoeksmethoden. Hij heeft ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en publiceerde in verschillende (inter)nationale tijdschriften.

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4