Ga verder naar de inhoud

Ronde tafel loopbaan en statuut van de onderzoeker

29 september 2023 - 09:30 — 16:30
HOGENT campus Schoonmeersen
Voskenslaan 364A
9000 GENT
gratis voor personeel aan de Vlaamse hogescholen
Organisator: Vlaamse Hogescholenraad - werkgroepen personeelsbeleid en onderzoeksbeleid & innovatie

Doelstelling: Concreet actieplan uitwerken aan de hand van de verzamelde informatie tijdens de rondetafel rond de loopbaan en het statuut van de onderzoeker.

Doelgroep: leden van de werkgroepen personeelsbeleid, onderzoeksbeleid & innovatie en collega's van hen uit deze diensten.

RONDETAFEL

De O&I activiteiten zijn complex en vergen verschillende kennis en vaardigheden: onderzoek en dienstverlening verrichten, communiceren over onderzoek, presenteren aan een internationaal publiek, managen van projecten, beleid ontwikkelen in het kennisdomein, financiële opvolging, administratie uitvoeren, rapporteren, klantrelatie- en stakeholdersmanagement, ondernemen (prijszetting, business development, licenties, ...), juridische aspecten (contracten, GDPR, IP, …). Daarenboven is de financiering van O&I-activiteiten op middellange termijn niet gewaarborgd.

Er is steeds de nood om nieuwe projectvoorstellen te ontwikkelen om te innoveren en om de financiering voor de tewerkstelling verder te zetten. Voor de uitvoering van deze O&I activiteiten zijn de O&I medewerkers uiteraard cruciale sleutels. Het is dan ook van groot belang om aandacht te schenken aan een goede loopbaan, de groei en de professionalisering van de medewerkers. Er is momenteel helaas veel verloop omwille van onder andere het statuut van de onderzoekers. De Vlaamse Hogescholenraad organiseert een Ronde Tafel De Vlaamse Hogescholenraad organiseert een ronde tafel met de werkgroepen onderzoeksbeleid & innovatie, personeelsbeleid en kunstenbeleid om kennis en ervaring te delen over de loopbaan van onderzoekers in de hogescholen en om via de kennisdeling te komen tot een concreet actieplan.met de werkgroepen onderzoek & innovatie, personeelsbeleid en kunstenbeleid om kennis en ervaring te delen over de loopbaan van onderzoekers in de hogescholen.

Opgelet

Programma

09:30 - Onthaal

10:00 - Verwelkoming en situering - Eric Vermeylen, secretaris-generaal

10:30 - Rondetafelsessies deel 1 *

12:10 - Lunch

13:30 - Rondetafelsessies deel 2 *

15:15 - Plenaire sessie: besluiten van de ronde tafels

15:35 - Slotwoord

15:45 - Afsluitende drink


* de thema's van de rondetafelsessies zijn aanwervingsbeleid, functiebeschrijvingen, welzijn, loopbaanpad, professionalisering en vervlechting onderwijs-onderzoek
De indeling van de tafels wordt de week voor het event gemaakt in functie van het aantal deelnemers en interesse per thema.