Ga verder naar de inhoud

Thematafel: Ingrediënten voor een datagedreven woonbeleid

5 oktober 2023 - 15:30 — 16:30
PXL-NeXT
Elfde-Liniestraat 23a
3500 Hasselt
Deelname aan de PXL Research Day is gratis
Organisator: Hogeschool PXL

Doelgroep:
Deze thematafel maakt onderdeel uit van de PXL Research day op donderdag 5 oktober 2023.

THEMATAFELS

De lokale huurmarkt in beeld
De woninghuurmarkt staat onder druk. Meer dan de helft van de privaat hurende huishoudens betaalt meer dan 30% van het gezinsinkomen aan woonkosten alleen. Anderzijds werken inflatie, stijgende rente, strenge kwaliteitsnormen en de blijvende aantrekking van huurwoningen als investeringsgoed, een verdere stijging van de huurprijzen in de hand. Op lokaal niveau ontbreekt het woonbeleid echter vaak aan kwaliteitsvolle gegevens om een accuraat beeld te schetsen van tendensen aan de vraag- en aanbodzijde van de lokale huurmarkt.

In deze thematafel willen we op zoek gaan naar een houvast vanuit bestaande databronnen en good practices, voortgaande op bevindingen uit exploratief onderzoek door PXL Research in een partnerschap met Stad Hasselt en Stad Genk, uitgevoerd in het kader van de Limburgse projectsubsidie ‘Innovatieve projecten wonen’.

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4