Ga verder naar de inhoud

Thematafel: burn out en veerkracht onderdruk bij vroedvrouwen en gynaecologen

13 september 2023 - 09:00 — 11:00
UCLL campus Genk
Synaps Park 5400 bus 1
3600 GENK
Organisator: UC Leuven-Limuburg

Doelgroep: vroedvrouwen, gynaecologen, HR-medewerkers van ziekenhuizen,...

Contact en inschrijving
Sara Van Haeken

TT UCL VEERKRACHT

Gynaecologen en vroedvrouwen worden in de praktijk geconfronteerd met complexe uitdagingen zoals een overbelaste gezondheidszorg of blootstelling aan stressvolle situaties tijdens arbeid en bevalling. Drie op vier geboortezorgprofessionals maken ooit een werkgerelateerde stressvolle gebeurtenis mee, zoals obstetrische events of situaties waarin geboortezorgprofessionals menen dat ingrepen en/of hulpmiddelen ongeschikt werden ingezet. Hierdoor lopen zij verhoogd risico op compassiemoeheid, wat kan leiden tot burn-out.

Studies tonen aan dat burn-out tot 50% vroedvrouwen en 40% gynaecologen treft. Het in kaart brengen van de noden van gynaecologen en vroedvrouwen rond hoe zij in hun veerkracht ondersteund willen worden ter preventie van compassiemoeheid en burn-out is aldus noodzakelijk.