Ga verder naar de inhoud

Introductietraining in verbindende communicatie

8 februari 2024 - 09:30 — 17:00
Vlaamse Hogescholenraad
Ravensteingalerij 27
1000 BRUSSEL
Gratis voor hogeschoolmedewerkers. Indien je geen onderzoeker aan een hogeschool bent, dan vragen we een deelnemersprijs van 50 euro per sessie.
Organisator: Vlaamse Hogescholenraad - Project INPUT/OUTPUT

Doelstelling: Op interactieve wijze vertrouwd geraken met de basisbeginselen van verbindende communicatie en oefenen met de bouwstenen van deze taal. Welke aspecten van onze communicatie kunnen bijdragen aan verbinding en welke elementen in onze taal zorgen net voor het tegenovergestelde effect?

Doelgroep: Deze training draagt bij tot de communicatie van elke persoon en specifieke voorkennis is niet vereist.

VERBINDENDE COMM

We exploreren samen een communicatiewijze en -proces voorbij het oordelen, voorbij gelijk of ongelijk, om tot een dialoog te komen waar verbinding en bewuste keuze centraal staan. De deelnemers krijgen inzichten in het ontstaan van conflicten, gebaseerd op de verschillende vormen en oorzaken en op de eigen, al dan niet helpende, communicatiepatronen.

Via oefen- en uitwisselkansen krijgen deelnemers verschillende nieuwe inzichten om te toetsen aan eigen gewoonten. Dit gebeurt interactief zodat de deelnemers onmiddellijk kunnen ervaren waar verbindende communicatie kan bijdragen aan de eigen communicatiestijl.

Geweldloze communicatie, verbindende communicatie of ‘non-violent communication’ is een wijze van communiceren ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg. Het gedachtegoed heeft een wereld voor ogen waarin ieders behoeften ertoe doen en waar (innerlijke) conflicten vreedzaam en duurzaam opgelost kunnen worden. verbindende communicatie toepassen in het dagelijkse leven en op het werk heeft als doel een respectvolle dialoog en samenwerking te bevorderen. Het is niet enkel een communicatiemodel, maar veeleer ook een levenshouding, onderbouwd door heldere kaders en concrete tools, waarbij de intentie tot verbinding met jezelf en met de ander het uitgangspunt vormt.

Verbindende communicatie begint op individueel niveau en heeft een direct effect op team- en organisatieniveau. Door verbindend te communiceren, geef je een stem aan elk team(lid), kunnen mensen elkaar echt horen en lukt het om de rijkdom van verschillen te ontdekken en zo samen het potentieel van elke medewerker, het gehele team en de organisatie tot zijn recht te laten komen.

Verbindende communicatie op het werk

Gemotiveerde werknemers die goed in hun vel zitten zijn de motor van een bloeiende organisatie. Maar, de werkvloer in het bijzonder, is een plaats waar vaak gecommuniceerd dient te worden en waar verschillende gedachten, behoeften en manieren van werken gemakkelijk durven botsen.

Verbindende communicatie springt hier bij in de bres en stelt mensen in staat om conversaties op een constructieve en respectvolle manier te voeren, om uiteindelijk beslissingen te nemen die door het hele team gedragen worden.De leidinggevende vervult een centrale en cruciale rol binnen de organisatie. Bewust en verbindend leiderschap heeft onmiskenbaar een impact op de werkvreugde, de efficiëntie en de resultaten binnen de organisatie. Een goede interactie tussen medewerkers en leidinggevenden resulteert gegarandeerd in een hogere kwaliteit en rendabiliteit van de eigen dienstverlening. En bovenal werkt het heilzaam op het sociaal klimaat en het welbevinden van alle betrokkenen. Organisaties en bedrijven die verbindende communicatie implementeren, plukken hier snel de vruchten van.

Opgelet

Deze vorming is gratis voor jou als medewerker aan een Vlaamse hogeschool, maar niet voor ons als organisator. Kosteloos annuleren kan tot en met drie werkdagen voor de (eerste dag van een meerdaagse) vorming en dit énkel via e-mail aan lore.soleme@vlaamsehogescholenraad.be. Ziek of overmacht? Voor een geldige afwezigheid vragen wij een afwezigheidsattest van jouw werkgever: ook dan wordt er geen kost aangerekend.

Bij afwezigheid zonder geldige reden of bij een te late annulering, geldt er een no show fee-kost van 50 euro per gemiste vorming. Bij meerdaagse vormingen, geldt de no show fee dus voor élke dag waarop je ongeldig afwezig bent of te laat annuleerde – let op: bij meerdaagse vormingen kan je alleen annuleren voor de volledige reeks t.e.m. drie werkdagen voor de start van dag 1; eens deelgenomen aan de eerste vormingsdag, kan je niet meer kosteloos annuleren voor de volgende vormingsdagen binnen de meerdaagse opleiding.

De no show fee vervalt altijd als je een geldig werkgeversattest hebt, of als je een collega in jouw plaats kan laten deelnemen.

Na afloop ontvang je een attest van deelname.

WILSENS ANN

Lesgever

Ook Ann Wilsens was zich lange tijd niet bewust van de kracht van een goed gesprek. Telkens opnieuw ontdekt ook zij hoe verbindend met elkaar spreken en luisteren stress wegneemt en welzijn, harmonie en tevredenheid verhoogt. Hoe het mogelijk maakt om relaties te verbreden en te verdiepen en dan zowel als individu als ‘in relaties’ te groeien. Ann Wilsens put zelf voldoening en werkplezier door dagelijks verbindende communicatie te kunnen delen via opleidingen, bemiddelingen of het faciliteren van gesprekken. An heeft een uitgebreide ervaring als bemiddelaar en advocaat. Als facilitator en trainer focust ze vooral op de professionele en zakelijke context (organisaties en bedrijven) en werkt ze rond verbindend leiderschap.

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4