Ga verder naar de inhoud

Workshop online zelfreflectietool regionale meerwaarde van hogescholen

30 maart 2023 - 09:30 — 11:30
21 april 2023 - 09:30 — 11:30
Online event
Gratis
Organisator: Vlaamse Hogescholenraad - project UASiMAP

Doelgroep: hogeschoolmedewerkers uit de diensten onderwijsbeleid, kwaliteitszorg, onderzoek, dienstverlening.

Doel: testen en kritisch evalueren van de zelfreflectietool 'regionale meerwaarde van hogescholen' ontdekken.

ROMMEL
Vlhora werkeconomie

Waar dient die zelfreflectietool dan juist voor?

De tool biedt de mogelijkheid om de regionale meerwaarde en activiteiten in kaart te brengen en deze activiteiten te evalueren op een systematische en flexibele wijze. Dankzij het gebruik van de tool kunnen de hogescholen een zelfreflectie uitvoeren, lacunes ontdekken en bijsturingen doorvoeren. Daarenboven is de tool ook een praktisch middel om de dialoog met regionale stakeholders op te zetten en samenwerking te faciliteren.

De vragen van de tool handelen over:

  • het voorzien van capaciteit voor regionale strategische ontwikkeling;
  • ontwikkeling van kennis en vaardigheden, gebaseerd op de regionale noden en opportuniteiten;
  • regionale ontwikkeling via onderzoeks- en innovatieactiviteiten;
  • het verhogen van sociale en culturele activiteiten en burgeractiviteiten.

Hoe is de tool tot stand gekomen?

Binnen het hoger onderwijs zijn de hogescholen bijzonder goed geplaatst om regionale meerwaarde te creëren, aangezien zij in hun regio gevestigd zijn: zij werven vaak de meeste van hun studenten uit de regio aan; zij produceren afgestudeerden voor de lokale en regionale arbeidsmarkt; en zij werken vaker samen met social profit organisaties, het leerplichtonderwijs, lokale overheden en KMO’s.

Helaas blijft veel van hun regionale betrokkenheid onopgemerkt en ongecoördineerd en ontbreekt het soms aan een coherente systematische reactie op de regionale behoeften en mogelijkheden. Hoewel de situatie per land en per instelling verschilt, ontbreken vaak gegevens en bewijzen over de impact van de hogeschool op de omliggende regio's en hun economische en sociale ontwikkeling.

Dit project heeft dus tot doel om de regionale betrokkenheid van hogescholen te stimuleren, om lacunes in gegevens te helpen verminderen en om hen in staat te stellen een meer systematische aanpak te ontwikkelen in de ondersteuning van hun regio's.

Wie heeft de tool ontwikkeld?

De Vlaamse Hogescholenraad neemt deel aan het internationaal project UASiMAP.

Tijdens de looptijd van het project is de zelfreflectietool ontwikkeld; samen met de projectpartners Augentes, Centre for Higher Education Studies, Eurashe, Hungarian Rectors' Conference, Technological Higher Education Association, The Portuguese Piolytechnicx Coordinatoing Council en TTK University of Applied Sciences. Het project is gecofinancierd door Erasmus+ Programma van de Europese Unie.

Screenshot 2022 06 04 at 15 41 37

Tool performant maken voor Vlaanderen

De deelnemers ontvangen na de registratie en voor de aanvang van de workshop detail-informatie over het gebruik van de zelfreflectietool, de set van vragen en een ingevuld voorbeeld met een grafische visualisatie van de resultaten.

Tijdens de workshop wordt ook feedback gevraagd over het gebruik van de tool, het zelfevaluatierapport en wordt gepeild naar de suggesties van de deelnemers.
Deze informatie wordt verwerkt door het projectteam van het UASiMAP project.

In mei 2023 zal de tool gratis online ter beschikking worden gesteld.