Ga verder naar de inhoud

Gelijke kansen

Als we spreken over gelijke kansen, dan denken we meteen aan de verschillen tussen mannen en vrouwen en de benadering van beide op de werkvloer of in de maatschappelijke thema’s. Gelijke kansen omvat echter meer.

Het gaat ook over de rechten van personen met een handicap, het bestrijden van racisme en vreemdelingenhaat en de rechten van LGBTIQ-personen en de sociale uitsluiting van mensen in kwetsbare leefsituaties.

Vlhora gelijkekansen

Gelijke kansen focust op gender, seksuele diversiteit, handicap en toegankelijkheid en armoede en wil sociale uitsluiting van mensen in kwetsbare leefsituaties tegengaan, levenskwaliteit bevorderen en mensenrechten garanderen.

Binnen dit thema rijzen vragen vanuit onder andere de zorg en de hulpverlening. Hoe kan je bijvoorbeeld kwaliteitsvolle hulpverlening bieden aan maatschappelijk kwetsbare burgers? Welke tools kunnen daarbij helpen? Hoe verbeter je de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers?

Naast de vraag naar een inclusieve samenleving is er ook de vraag naar verdere ontwikkeling van inclusief onderwijs, maar ook thema’s als onlinehulp en mediaopvoeding zijn relevant.

CONVERSATIE 01

Stel ons gerust ook jouw vraag!

De problematiek van gelijke kansen uit zich in bijna alle takken van onze samenleving. Ook bedrijven en organistaties ontsnappen er niet aan. De onderzoekers en experten aan de Vlaamse hogescholen staan op de eerste rij om mee op te volgen, te sturen, te coachen en te onderzoeken, samen met bedrijfspartners en overheid.

9 expertise domeinen 02 01 01

Negen expertisedomeinen

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is de motor achter innovatie. De kennis en expertise opgedaan tijdens dit onderzoek is immers onmiddellijk inzetbaar in de praktijk. We onderscheiden 9 expertisedomeienen die parallell lopen met de SDG's.