Ga verder naar de inhoud

Mobiliteit

De wereld ons dorp. Klinkt simpel en logisch, toch? En opeens was mobiliteit niet meer weg te denken uit onze dagelijkse realiteit. Het geheel van verplaatsingen, vervoersmiddelen en –infrastructuur zit in een constante evolutie. De auto die ons wanneer we maar willen van A naar B brengt en de mobiliteit die ons in de internationaal georganiseerde bedrijfswereld zo lief is, heeft ook effect op andere aspecten in onze samenleving: veiligheid, milieu en de kwaliteit van de leefomgeving. De minder duurzame systemen vandaag zorgen voor een groeiend vraagstuk.

Vlhora mobiliteit

Duurzaam, het kan.

Er is steeds meer nood aan vervoer en transport en dus is er ook steeds meer verkeer op de weg. De vraag naar duurzame mobiliteit stelt zich dus. Hoe verkleinen we de ecologische impact en werken we naar nieuwe emissie-lage of -neutrale oplossingen?

Mobiliteit anders gaan inkleuren kan bijvoorbeeld door autodelen, maar ook door opkomende drijvende krachten, zoals digitalisering, elektrificeren, hernieuwbare energieproductie en zelfrijdende voertuigen uit te testen en in te zetten. De mobiliteitssector zit in een overgangsfase.

We kunnen niet verwachten dat van vandaag op morgen alle wagens elektrisch of autonoom rijden. Hoe we zover raken is een vraag die het meer dan waard is om te bekijken. De experts van de hogescholen kunnen je hiermee helpen.

Los van de technische kant van het verhaal is het ook belangrijk om de transportsector zelf, het grote publiek en de overheid te sensibiliseren. De hogescholen bundelen hun expertisedomeinen en bieden ook op psychologisch vlak en binnen communicatie en marketing ondersteuning.

De toekomst tekenen

Het mobiliteitslandschap hertekenen is een must. Misschien moet zelfs het voertuig als totaalconcept herbekeken worden. Is er voordeel te halen uit ‘slimme’ wagens die zelf aangeven wanneer onderdelen aan vervanging toe zijn? Wat is het ultieme potentieel binnen de sector? De hogescholen staan op de eerste rij om de toekomst binnen deze sector mee uit te tekenen samen met bedrijfspartners en overheid.

Maar het hoeft niet altijd over baantransport te gaan. Onze experts buigen zich ook over duurzame scheepvaart. De onderzoeksgroep rond duurzaamheid specialiseert zich in de impact van motoren op ons welzijn, onze gezondheid en onze omgeving. Ze bouwen expertise op over onder andere de luchtkwaliteit op en rondom schepen. Bekijken maatregels die de luchtkwaliteit verbeteren en werken rond preventief onderhoud van motoren en rond energiebeheer.


Uiteraard wordt ook de menselijke factor niet uit het oog verloren. Wat is het effect van de scheepsuitstoot op de bemanning aan boord en op de omgeving en hoe dragen de acties van de bemanning bij tot de totale scheepsuitstoot?

MOBILITEIT 05

Interne mobiliteit

Ook binnen het bedrijf kunnen logistieke processen van goederen en personen aangepakt worden. Of het nu gaat over macroprocessen in supply chain management of microprocessen om procesautomatisatie en robotica, optimaliseren is noodzakelijk. budget is key. De verschillende stappen in deze logistieke processen goed op elkaar afstemmen, kan leiden tot hogere efficiëntie, hogere productiviteit en lagere kosten.

Het ontwerpen, implementeren, analyseren, verbeteren en controleren van deze processen vraagt om heel wat specifieke kennis. Deze kennis is aanwezig bij hogescholen, die een sterke band hebben met de praktijk en praktijkgericht onderzoek. Daarom zijn zij de uitgelezen partners om samen de logistieke processen onder de loep te nemen.

CONVERSATIE 01

Stel ons ook jouw innovatievraag!

Misschien zoek je een onafhankelijk testorgaan voor het valideren en testen van autonome en emissie-lage voertuigtechnologie? Of heb je een vraag naar het ombouwen van je bestaande wagenpark, naar autonoom of alternatieve aandrijving? Het verbruik, vermogen en uitstoot van je wagenpark in kaart brengen of rond de tafel zitten over alternatieve brandstoffen zoals waterstof en sensortechnologie voor autonome mobiliteit? De experten aan de Vlaamse hogescholen buigen zich dagelijks zulke vragen en hebben de kennis en de infrastructuur om je advies te geven en metingen uit te voeren.

9 expertise domeinen 02 01 01

Negen expertisedomeinen

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is de motor achter innovatie. De kennis en expertise opgedaan tijdens dit onderzoek is immers onmiddellijk inzetbaar in de praktijk. We onderscheiden 9 expertisedomeienen die parallell lopen met de SDG's