Ga verder naar de inhoud

(Praktijk)lector IT

Hogeschool West-Vlaanderen | Brugge | Voltijds

Functieomschrijving

Je gaat aan de slag als (praktijk)lector binnen de cluster Informatica en Technologie. Je bent inzetbaar in de nieuwe opleiding Bachelor Cyber Security, Bachelor Toegepaste Informatica en/of Graduaat Systeem- en Netwerkbeheer en/of Graduaat Programmeren. De verhouding leggen we onderling vast volgens jouw expertise en inzetbaarheid en de opleidingsbehoeftes.

Het aanstellingvolume is onderling bespreekbaar, gaande van bijvoorbeeld een aanstelling als gastprofessor voor een beperkt opdrachtsvolume, een halftijdse opdracht tot een fulltime aanstelling aan de Hogeschool.

Je geeft lessen kwaliteitvol vorm en brengt je kennis en vaardigheden gestructureerd over, je coacht de studenten bij projectwerk en/of begeleidt bachelorproeven en stages.

Je komt terecht in een enthousiast, innovatief en warm opleidingsteam waarbij je jouw enthousiasme kan inzetten voor de toekomstige generatie professionele IT’ers. Een engagement binnen het Hoger IT Onderwijs staat garant voor een stabiele functie met grote maatschappelijke waarde.

Speerpunten binnen het team zijn collegialiteit, innovatie, een continue dynamiek om bij te blijven, te innoveren en (hier en daar) eens uitdagend en Howest-a-like buiten de lijntjes te kleuren.

Profiel

Vereist diploma en kennis:
• Diploma bachelor of master
• Je bezit goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
• C1 attest Engels of bereid om dit te behalen
Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.
Howest competentieprofiel:
• Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
• Je bent openminded.
• Je bent een teamplayer.
• Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
• Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
• Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk binnen Howest.
• Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
• Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel:
• Je bent een professionele IT’er, all-round inzetbaar of met een specifieke passie voor een of meerdere vakgebieden:
• Software development: OO programmeren (Java, C#, …), Javascript, backend / frontend development
• Devops: CI/CD, git, GitHub/GitLab, IT automation (ansible, …)
• Netwerken en systemen: Cisco, Wireshark, routing, VLAN’s, Windows, Linux, virtualisatie (VMWare, VirtualBox, …) , datacommunicatie
• Artificial Intelligense: NLP, Machine learning, deep learning, ML.ops
• Cyber Security, IT/OT/Forensic
• Web3: Blockchain & ledgers, datakluizen, NFT, smart contracts, self sovereign identity

Ervaring

Ervaring in het werkveld en/of Hoger Onderwijs is een meerwaarde.

Aanstellingskenmerken

Deze vacature is een wervingsreserve.
Je wordt eventueel contractueel aangeworven voor bepaalde duur van 01/09/2024 tot en met 31/08/2025.
De mogelijkheid bestaat dat een onderwijsactiviteit tijdens de avond en/of op zaterdag kan worden ingericht..

Omzetting naar statutair ambt, verlenging en benoeming is mogelijk.
De maximum toegekende anciënniteit uit de private sector en/of als zelfstandige bedraagt voor deze functie 10 jaar. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledig dossier. In zoverre van toepassing kan de anciënniteit vermeerderd worden met de anciënniteit uit de openbare sector.

Aanbod

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve, innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.
Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers volgende voordelen aan:
• Personeelsleden met een tewerkstellingspct. van minstens 50% krijgen een laptop ter beschikking. Daarnaast is voor alle medewerkers een pool van laptops ter beschikking voor gebruik op de campus.
• Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
• Mogelijkheid tot het opdoen van internationale ervaringen.
• Mogelijkheid tot telewerken.
• Loopbaanbegeleiding en coaching.
• woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Wie met de fiets komt, kan rekenen op een fietsvergoeding.
• Maandelijkse vergoeding voor privé-internetverbinding.
• Blue bikes en cambio wagens zijn ter beschikking voor dienstverplaatsingen.
• Aanbod van maaltijden aan democratische prijzen.
• Netwerkmomenten verspreid over het ganse jaar.
• Culturele, toeristische en shopping-voordelen met Benefits@Work en met de lerarenkaart.

Meer info

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
William Schokkelé – opleidingsmanager Informatica en Technologie

Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

Solliciteren

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via https://ses.howest.be en dit ten laatste op 31/05/2024 . Je registreert je met een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Het selectiegesprek vindt plaats in de eerste helft van juni 2024, Howest Campus Brugge. Concrete inplanning volgt later.

Hogeschool West-Vlaanderen

Howest is een wendbare organisatie die flexibel, daadkrachtig en adequaat inspeelt op veranderende maatschappelijke contexten. Als kennisorganisatie integreert Howest toonaangevend, maatschappelijk relevant en competentiegericht onderwijs, valorisatiegericht onderzoek en dienstverlening in haar opleidingen. Zij kan hiervoor rekenen op de opleidingsteams, onderzoeksteams en een structuur van ondersteunende diensten. Howest beschouwt haar medewerkers als haar kritieke succesfactor. Howest-medewerkers zijn experten die hun professionele taken op een geëngageerde wijze opnemen.

Andere vacatures bij Hogeschool West-Vlaanderen

Praktijklector Verpleegkunde

Hogeschool West-Vlaanderen | Brugge | Deeltijds
Vacature bekijken

Project assistant RUN-EU

Hogeschool West-Vlaanderen | Kortrijk | Deeltijds
Vacature bekijken

Projectmedewerker masterclass PowerBi

Hogeschool West-Vlaanderen | Brugge | Deeltijds
Vacature bekijken

Lector onderzoekscoördinator cluster Bedrijf en Organisatie

Hogeschool West-Vlaanderen | Brugge | Voltijds
Vacature bekijken

Projectmedewerker Built Environment Vital Cities

Hogeschool West-Vlaanderen | Kortrijk | Deeltijds
Vacature bekijken

(Praktijk)lector Verpleegkunde

Hogeschool West-Vlaanderen | Brugge | Deeltijds
Vacature bekijken