Ga verder naar de inhoud

Voka Health Community Congres 2023

Op 28 september 2023 om 14u nemen de Vlaamse hogescholen deel aan 'Zorgen voor morgen', het congres van Voka Health Community in "Den Oven" te Boom. Naast een viertal sprekers zal er ook gedebateerd worden over hoe de politiek voorziet om oplossingen te kunnen faciliteren.

GEZONDHEIDSZORG Gezonheidszorg

Hoe kunnen we voldoen aan de groeiende complexiteit van zorg met beperkte middelen en minder personeel? Hoe zorgen we voor een toekomst waarin we langer gezond blijven? Een toekomst waarin werken in welzijn en zorg werkbaar is? Een toekomst met sterke digitale competenties die innovatie faciliteren?

Op het jaarlijks Voka Health Community congres gaan we in debat: onze leden leggen de politieke boegbeelden in welzijn en zorg het vuur aan de schenen over nieuwe zorgmodellen, de nijpende arbeidsmarkt en broodnodige innovatie. Om zo samen op zoek te gaan naar oplossingen die haalbaar zijn.

Interesse?

Wil jij ook vanuit jouw organisatie, weten welke recente onderzoeksprojecten er van de band rolden in een Vlaamse hogeschool? Dat kan! Bekijk hieronder alvast een aantal van die projecten. Ze geven, je allicht een goed beeld van wat er zoal gebeurt op gebied van innovatie in zorg en gezondheid.

Ideeën voor welzijn & zorg

Leden van de Health Community brengen inspiratie rond 4 prangende topics in welzijn & zorg:

 • Wijzigende zorgvraag vergt nieuwe zorgmodellen met focus op preventie en samenwerking
  door Eva Schoeters (RaDiOrg)
 • De arbeidsmarkt in welzijn en zorg losmaken en versterken
  door Patrice Buyck (AZ Zeno)
 • Digitalisering en innovatie stimuleren en ondersteunen
  door Lieven De Maesschalck (Thomas More)
 • Financiering en betalingsmodellen voor de toekomst
  door Koen Dejonckheere (Gimv)

Tijdens de pauze en nadien is er ruimte voor netwerking.

16 VHC APH ONCOLOGIE 02

Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

De Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen (NOKA) is een website die oncologische patiënten informatie aanbiedt aan op verschillende momenten in het zorgtraject om zo doeltreffend zelfzorgmanagement te bevorderen. Op deze manier kan een goede kwaliteit van leven bereikt worden op langere termijn.

Verder lezen
12 VHC THM IMMERSIVECARE

Immersive Care

Het gebruik van immersieve technologie (IMT) zoals virtual reality in de zorg is internationaal in opmars, maar het potentieel ervan blijft nog onderbenut in Vlaanderen. Met het Immersive Care project is Thomas More erin geslaagd om synergie te creëren tussen deze partijen via use cases in verschillende zorgsettings.

Verder lezen
13 VHC GNT LIFETREE

LifeTree: een gebruiksvriendelijke app op maat van jongeren

De app LifeTree is een digitale gesprekstool ter ondersteuning van gesprekken met jongeren vanaf 12 jaar over emoties, talenten, dromen en hulpbronnen. De app zet in op verbinding en 1 op 1 begeleiding van de jongere.

Verder lezen
14 VHC GNT COMPOWER 02

Betere zorg voor anderstalige diabetici door kleinere taal- en cultuurkloof

De kloof in taal en cultuur staat de beste zorg soms in de weg. HOGENT ontwikkelde een wetenschappelijk onderbouwde oplossing die de kloof verkleint tussen zorgverstrekker en patiënt: een e-learning met meertalige video’s en cultuursensitieve recepten.

Verder lezen
PSYCHO SOCIAAL WELZIJN

Psycho-sociaal welzijnsbeleid voor verpleegkundigen

Momenteel investeren zorgorganisaties proactief in het welzijn van hun medewerkers om het werkvermogen en jobtevredenheid te optimaliseren en jobretentie te vermijden...

Verder lezen
09 VHC VIS HARTELIJK ZORGEN

Zorgen zonder je hart te verliezen, hoe doe je dat?

Wat hebben zorgprofessionals nodig om in gesprek te gaan over wat hen op het hart ligt bij dilemma's? Hoe kunnen ze hierin groeien en hoe begeleiden we die groei?

Verder lezen
15 VHC APH PATH 02

PATH - Perinatal mental health

PATH heeft als doel een bijdrage te leveren aan het voorkomen van milde en matige vormen van Perinatal Mental Illness (PMI) en het doelmatig kunnen screenen en succesvol ondersteunen van vrouwen, families en hulpverleners met betrekking tot PMI.

Verder lezen
VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4