Ga verder naar de inhoud

Voka Health Community Congres 2023

Op 28 september 2023 om 14u nemen de Vlaamse hogescholen deel aan 'Zorgen voor morgen', het congres van Voka Health Community in "Den Oven" te Boom. Naast een viertal sprekers zal er ook gedebateerd worden over hoe de politiek voorziet om oplossingen te kunnen faciliteren.

GEZONDHEIDSZORG Gezonheidszorg

Hoe kunnen we voldoen aan de groeiende complexiteit van zorg met beperkte middelen en minder personeel? Hoe zorgen we voor een toekomst waarin we langer gezond blijven? Een toekomst waarin werken in welzijn en zorg werkbaar is? Een toekomst met sterke digitale competenties die innovatie faciliteren?

Op het jaarlijks Voka Health Community congres gaan we in debat: onze leden leggen de politieke boegbeelden in welzijn en zorg het vuur aan de schenen over nieuwe zorgmodellen, de nijpende arbeidsmarkt en broodnodige innovatie. Om zo samen op zoek te gaan naar oplossingen die haalbaar zijn.

Interesse?

Wil jij ook vanuit jouw organisatie, weten welke recente onderzoeksprojecten er van de band rolden in een Vlaamse hogeschool? Dat kan! Bekijk hieronder alvast een aantal van die projecten. Ze geven, je allicht een goed beeld van wat er zoal gebeurt op gebied van innovatie in zorg en gezondheid.

Ideeën voor welzijn & zorg

Leden van de Health Community brengen inspiratie rond 4 prangende topics in welzijn & zorg:

 • Wijzigende zorgvraag vergt nieuwe zorgmodellen met focus op preventie en samenwerking
  door Eva Schoeters (RaDiOrg)
 • De arbeidsmarkt in welzijn en zorg losmaken en versterken
  door Patrice Buyck (AZ Zeno)
 • Digitalisering en innovatie stimuleren en ondersteunen
  door Lieven De Maesschalck (Thomas More)
 • Financiering en betalingsmodellen voor de toekomst
  door Koen Dejonckheere (Gimv)

Tijdens de pauze en nadien is er ruimte voor netwerking.

07 VHC WST VR 02

VR assessments en interventies binnen ergotherapie

Binnen het onderzoeksproject Smart Immersive Occupational Therapy Interventions worden een aantal cases opgezet om via een iteratief ontwikkelproces tot een Proof of Concept van VR Interventies te komen die effectief als therapeutische tool bij de doelgroep 'beroerte' kunnen worden gebruikt.

Verder lezen
SUICIDE PREVENTIE

VR Training voor Suïcidepreventie.

Expertisecentrum Health Innovation aan de hogeschool UCLL, XPLab, het VLESP en TMC ontwikkelden samen een app die werknemers veilig en op eigen tempo traint in suïcidepreventie.

Verder lezen
VHC PXL DAGSTRUCTUUR OUDEREN

Technologie zorgt voor een goede dagstructuur voor ouderen

De vergrijzing van onze samenleving vraagt om innovatieve oplossingen voor groeiende zorgbehoeften van ouderen. In dit project werd met technologie de verpleegkundige zorg gefaciliteerd in het kader van een goede dagstructuur voor ouderen.

Verder lezen
04 VHC PXL MSWORK

MS@Work: een MS Toolkit ter ondersteuning van arbeidsproblemen

Mensen met Multiple Sclerose (MS) hebben moeite om werkgerelateerde vragen of problemen, waarmee ze worden geconfronteerd, tijdig aan te pakken. Daarnaast hebben zowel zij als veel zorgprofessionals weinig tot geen concrete kennis over welke ondersteuningen er bestaan.

Verder lezen
16 VHC APH ONCOLOGIE 02

Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen

De Navigerende Oncologische Kaart Antwerpen (NOKA) is een website die oncologische patiënten informatie aanreikt op verschillende momenten in het zorgtraject om zo doeltreffend als mogelijk, zelfzorg te bevorderen. Op deze manier kan een goede kwaliteit van leven bereikt worden op langere termijn.

Verder lezen
LANGDURIG ZIEK

I-KNOW-HOW

Meer mensen met een langdurige ziekte terug aan het werk krijgen, vergt meer dan een jobcoach die het re-integratietraject ondersteunt. Van bij de diagnose moet er aandacht zijn voor werk en moet er ingegrepen worden op de brede omgeving rond de persoon. Dat blijkt uit dit onderzoek naar behoud of hervatting van werk na de diagnose van kanker.

Verder lezen
13 VHC GNT LIFETREE

LifeTree: een gebruiksvriendelijke app op maat van jongeren

De app LifeTree is een digitale gesprekstool ter ondersteuning van gesprekken met jongeren vanaf 12 jaar over emoties, talenten, dromen en hulpbronnen. De app zet in op verbinding en 1 op 1 begeleiding van de jongere.

Verder lezen
VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4