Ga verder naar de inhoud

Voka Health Community Congres 2023

Op 28 september 2023 om 14u nemen de Vlaamse hogescholen deel aan 'Zorgen voor morgen', het congres van Voka Health Community in "Den Oven" te Boom. Naast een viertal sprekers zal er ook gedebateerd worden over hoe de politiek voorziet om oplossingen te kunnen faciliteren.

GEZONDHEIDSZORG Gezonheidszorg

Hoe kunnen we voldoen aan de groeiende complexiteit van zorg met beperkte middelen en minder personeel? Hoe zorgen we voor een toekomst waarin we langer gezond blijven? Een toekomst waarin werken in welzijn en zorg werkbaar is? Een toekomst met sterke digitale competenties die innovatie faciliteren?

Op het jaarlijks Voka Health Community congres gaan we in debat: onze leden leggen de politieke boegbeelden in welzijn en zorg het vuur aan de schenen over nieuwe zorgmodellen, de nijpende arbeidsmarkt en broodnodige innovatie. Om zo samen op zoek te gaan naar oplossingen die haalbaar zijn.

Interesse?

Wil jij ook vanuit jouw organisatie, weten welke recente onderzoeksprojecten er van de band rolden in een Vlaamse hogeschool? Dat kan! Bekijk hieronder alvast een aantal van die projecten. Ze geven, je allicht een goed beeld van wat er zoal gebeurt op gebied van innovatie in zorg en gezondheid.

Ideeën voor welzijn & zorg

Leden van de Health Community brengen inspiratie rond 4 prangende topics in welzijn & zorg:

 • Wijzigende zorgvraag vergt nieuwe zorgmodellen met focus op preventie en samenwerking
  door Eva Schoeters (RaDiOrg)
 • De arbeidsmarkt in welzijn en zorg losmaken en versterken
  door Patrice Buyck (AZ Zeno)
 • Digitalisering en innovatie stimuleren en ondersteunen
  door Lieven De Maesschalck (Thomas More)
 • Financiering en betalingsmodellen voor de toekomst
  door Koen Dejonckheere (Gimv)

Tijdens de pauze en nadien is er ruimte voor netwerking.

10 VHC VIS CRM 02

Evolutie bij zorgprofessionals dankzij FLOWSPARKS e-learning

VIVES onderzoekers en experten bouwden samen met Flowsparks een e-learning die zorgprofessionals bewust maakt van het belang van human factors in de zorg en hen kennis laat maken met de vijftien CRM principes. Dit bevordert het teamwerk en de patiëntveiligheid op de werkvloer.

Verder lezen
13 VHC GNT LIFETREE

LifeTree: een gebruiksvriendelijke app op maat van jongeren

De app LifeTree is een digitale gesprekstool ter ondersteuning van gesprekken met jongeren vanaf 12 jaar over emoties, talenten, dromen en hulpbronnen. De app zet in op verbinding en 1 op 1 begeleiding van de jongere.

Verder lezen
12 VHC THM IMMERSIVECARE

Immersive Care

Het gebruik van immersieve technologie (IMT) zoals virtual reality in de zorg is internationaal in opmars, maar het potentieel ervan blijft nog onderbenut in Vlaanderen. Met het Immersive Care project is Thomas More erin geslaagd om synergie te creëren tussen deze partijen via use cases in verschillende zorgsettings.

Verder lezen
09 VHC VIS HARTELIJK ZORGEN

Zorgen zonder je hart te verliezen, hoe doe je dat?

Wat hebben zorgprofessionals nodig om in gesprek te gaan over wat hen op het hart ligt bij dilemma's? Hoe kunnen ze hierin groeien en hoe begeleiden we die groei?

Verder lezen
14 VHC GNT COMPOWER 02

Betere zorg voor anderstalige diabetici door kleinere taal- en cultuurkloof

De kloof in taal en cultuur staat de beste zorg soms in de weg. HOGENT ontwikkelde een wetenschappelijk onderbouwde oplossing die de kloof verkleint tussen zorgverstrekker en patiënt: een e-learning met meertalige video’s en cultuursensitieve recepten.

Verder lezen
04 VHC PXL MSWORK

MS@Work: een MS Toolkit ter ondersteuning van arbeidsproblemen

Mensen met Multiple Sclerose (MS) hebben moeite om werkgerelateerde vragen of problemen, waarmee ze worden geconfronteerd, tijdig aan te pakken. Daarnaast hebben zowel zij als veel zorgprofessionals weinig tot geen concrete kennis over welke ondersteuningen er bestaan.

Verder lezen
PSYCHO SOCIAAL WELZIJN

Psycho-sociaal welzijnsbeleid voor verpleegkundigen

Momenteel investeren zorgorganisaties proactief in het welzijn van hun medewerkers om het werkvermogen en jobtevredenheid te optimaliseren en jobretentie te vermijden...

Verder lezen
07 VHC WST VR 02

VR assessments en interventies binnen ergotherapie

Binnen het onderzoeksproject Smart Immersive Occupational Therapy Interventions worden een aantal cases opgezet om via een iteratief ontwikkelproces tot een Proof of Concept van VR Interventies te komen die effectief als therapeutische tool bij de doelgroep 'beroerte' kunnen worden gebruikt.

Verder lezen
VHC PXL DAGSTRUCTUUR OUDEREN

Technologie zorgt voor een goede dagstructuur voor ouderen

De vergrijzing van onze samenleving vraagt om innovatieve oplossingen voor groeiende zorgbehoeften van ouderen. In dit project werd met technologie de verpleegkundige zorg gefaciliteerd in het kader van een goede dagstructuur voor ouderen.

Verder lezen
VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4