Ga verder naar de inhoud

Technologie zorgt voor een goede dagstructuur voor ouderen

De vergrijzing van onze samenleving vraagt om innovatieve oplossingen voor groeiende zorgbehoeften van ouderen. In dit project werd met technologie de verpleegkundige zorg gefaciliteerd in het kader van een goede dagstructuur voor ouderen. Naast een prototype met verschillende sensoren, werd er een applicatie voor verpleegkundigenontwikkeld om de data gebruiksvriendelijk in te zien. Zo worden nu in het project Happy@home richtlijnen ontwikkeld ter ondersteuning van bedrijven en zorgorganisaties bij de implementatie van bestaande of nieuwe technologieën in de transmurale zorg.

VHC PXL DAGSTRUCTUUR OUDEREN

De vergrijzing in Vlaanderen blijft toenemen. Ouderen moeten de kans krijgen zo lang als mogelijk zelfstandig, in hun eigen woonomgeving te blijven. Door die vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe en is er een (dreigend) tekort aan verpleegkundigen. Zij ervaren de toegenomen werkdruk en arbeidsbelasting. De kloof tussen vraag en aanbod in de zorgsector geraakt vandaag niet gedicht.

Tal van technologische ontwikkelingen en mogelijkheden bieden zowel ondersteuning aan ouderen als aan zorgverstrekkers. Implementatie van technologie in de zorg leidt tot meer comfort, nieuwe zorgmogelijkheden en meer efficiëntie en kwaliteit in de zorg. Echter, het ontbreken van dagstructuur is een veelvoorkomende zorgnood. Dit project wil precies door middel van technologie de verpleegkundige zorg faciliteren in het kader van een goede dagstructuur voor ouderen.

In de eerste explorerende fase werd een inventarisatie gemaakt van de state-of-the-art technologieën, hun functionele en technische mogelijkheden en de opportuniteiten om dagstructuur te monitoren en stimuleren. Vervolgens werd onderzocht wat de belangrijkste patronen van dagstructuur zijn en hoe deze matchen met de verpleegproblemen en (bestaande) evidence-based verpleegkundige interventies. Hierbij werden 2 cases in detail uitgewerkt.

Daarna zijn er 2 prototypes ontwikkeld: enerzijds een test setup, bestaande uit verschillende sensoren en technologieën om dagstructuur te monitoren en stimuleren, en anderzijds een applicatie voor thuisverpleegkundigen om alle data op een gebruiksvriendelijke manier in te zien. Beide prototypes werden ontwikkeld aan de hand van een iteratief design proces waarbij verpleegkundigen van ondermeer Wit Gele Kruis Limburg, nauw betrokken waren.

Dit project is een mooi voorbeeld van een good practice hoe technologie de zorgverlener kan ondersteunen. Aan de hand van de richtlijnen uit dit project kan de implementatie van technologie in de zorgsetting gefaciliteerd worden. De deelnemende zorgorganisaties, thuisverpleegkundigen, patienten en mantelzorgers waren heel positief over de prototypes. Ook is er interesse uit andere domeinen (huisarts, kine, ergo) getoond.

Contact

Ryanne Lemmens
Hogeschool PXL
EML
ryanne.lemmens@pxl.be
TEL +32 11 77 52 27
LinkedIn

GEZONDHEIDSZORG Gezonheidszorg

Bekijk ook zeker de ander projecten in gezondheidszorg

Naast dit project zijn er nog een vijftiental andere die innovatieve oplossingen willen bieden voor verschillende aspecten in de zorg. Neem zeker de tijd om ook deze projecten te leren kennen.

Expertisedomeinen

Dit onderzoek is gelinkt aan volgende expertisedomeinen: