Ga verder naar de inhoud

Gezondheid

De samenleving vergrijst en aandoeningen evolueren. Dat maakt de gezondheidszorg een sector die extraperformant en innoverend moet zijn. ‘Uitdaging’ is het woord dat de sector kleurt. En uitdagingen vragen om innovaties. Sneller, beter, kostenbesparend: de ene opportuniteit sluit een andere niet uit.

Nieuwe vormen van zorg bieden zich aan. En daar staan de Vlaamse hogescholen op de eerste rij. Via praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek bouwen ze veel kennis en ervaring op rond verschillende thema’s in de zorg. Zij hebben bovendien een rechtstreekse lijn met het werkveld én met de beleidsmakers.

Vlhora gezondheid

Werkveld en beleidsmakers

Precies daarom zijn de hogescholen de ideale partner om projecten uit te werken die tijd, energie en middelen vragen die de kleine of middelgrote onderneming vaak niet altijd heeftt . Research bekostigen is als zorgorganisatie niet altijd even evident. De tijd of de mogelijkheid om processen stil te leggen en innovaties uit te testen evenmin. Het gaat immers over mensenlevens.

De onderzoekers van de hogescholen bundelen kennis van verschillende sectoren en kunnen die dan ook opnieuw sector-overschrijdend inzetten. Het nauwe contact met het werkveld en de beleidsmakers is een constante in dit verhaal. De experten zijn de lijm die de verschillende spelers aan elkaar binden. Ze leggen hun oor te luister bij bedrijven en organisaties, denken mee om processen en scenario’s te optimaliseren, testen de innovatieve oplossingen uit en communiceren indien nodig ook nog met de beleidsmakers.

GEZONDHEID

Bundelen van teams

Communicatie is key, niet alleen met de beleidsmakers, maar ook in de zorg zelf. Medische en zorgteams zijn immers vaak samengesteld op basis van hun expertise maar missen dan weer communicatieve vaardigheden. Toch zijn vaardigheden zoals omgang, teamwerk en leiderschap onontbeerlijk, vooral in acute of crisissituaties.

Communicatie beïnvloedt immers de veiligheid van je werkomgeving, je team, je collega’s én je patiënt. Via de hogescholen kan je bekijken waar er nood is, wat de mogelijkheden zijn en hoe specifieke communicatietrainingen ingezet kunnen worden om de werking in jouw organisatie te optimaliseren. Je kan rekenen op begeleiding, ondersteuning en organisatie aangepast aan jouw specifieke noden.

De rol van technologie

De noden en uitdagingen in de hoogtechnologische medische teams gaan nu en in de toekomst vaak van technische en technologische aard zijn. De zorgomgeving moet geoptimaliseerd worden. Voor de patiënt, uiteraard, maar ook voor de zorgprofessional. Innovatie in de zorgtechnologie verbetert de veiligheid en de zelfredzaamheid van zorgbehoevenden en verhoogt de levenskwaliteit in het algemeen. Daarnaast optimaliseert de innovatie ook de werkomstandigheden van de zorgprofessionals.

De Vlaamse hogescholen helpen bij het bedenken, ontwikkelen en kosten-efficiënt inzetten van technologische hulpmiddelen. Ze reiken de nodige inzichten aan op basis van bevragingen, pilootprojecten of interventiestudies met zorgvragers en zorgverleners.

De expertise van de hogescholen is dermate uitgebreid dat ze vaak een antwoord kan bieden op die vragen die je zelf nog niet eens formuleerde. Ze zijn immers in verschillende sectoren actief en bedenken creaties die in een andere interpretatie misschien ook jouw domein kan optimaliseren.

Om al deze opties terdege te bekijken organiseren een aantal Vlaamse hogescholen bijvoorbeeld simulatiecentra waar niet alleen studenten met computergestuurde poppen kunnen werken, maar ook de professionals hun vaardigheden kunnen aanscherpen en handelingen inoefenen in een veilige omgeving. Zo zijn er ook de zorgproeftuinen. Ze betrekken patiënten, ouderen en zorgprofessionals bij het innovatieproces van bij het idee tot aan de productie. Nieuwe ontwikkelingen beantwoorden op die manier optimaal aan de noden van de eindgebruiker.

Lichaam, geest en maatschappij

Het is tenslotte die eindgebruiker die centraal staat. De kwetsbare groepen: ouderen, zwangere vrouwen, langdurig zieken, dementen en patiënten in de laatste dagen van hun leven. Door de link met de overheden en stakeholders uit de sociale sector hebben de Vlaamse hogescholen steeds een stapje voor. Ze volgen de nieuwste trends in de zorg en door praktijkgericht onderzoek kunnen ze vragen vanuit het werkveld ‘evidence based’ benaderen.

Zorg beperkt zich echter niet tot het lichamelijke. Welzijn wordt breed gedefinieerd als lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk, en dit in de multiculturele, dichtbevolkte en uitdagende omgeving die Vlaanderen is.

De expertise van de hogescholen reikt dan ook verder dan nieuwe technologieën en producten. Ze buigen zich bijvoorbeeld ook over vernieuwende maatschappelijke processen en organisatiestructuren, promotie van een gezonde levensstijl en optimalisatie van (bio-)chemische analyses en processen.

Zorg is steeds in evolutie

Precies dat praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van de Vlaamse hogescholen speelt rechtstreeks in op de steeds veranderende noden van de sector. Onze snel evoluerende maatschappij eist tempo en flexibiliteit. Digitalisering en cyber security, zelfmanagement en telewerken: thema’s die misschien niet meteen in het traditionele plaatje van de idee over zorg passen, maar die brandend actueel zijn.

De Vlaamse hogescholen halen het onderste uit de kan in hun nauwe samenwerking met het werkveld. Ze sleutelen aan de toekomst van de zorgsector: een innovatieve, optimale toekomst waarin de zorgprofessional en de patiënt alle kansen krijgen.

CONVERSATIE 01

Stel ons gerust ook jouw vraag!

Door de connectie met het werkveld en met de beleidsmakers zijn de Vlaamse hogescholen in hun praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek steeds aan de slag met innovaties, implementaties van nieuwigheden en optimalisatie van bestaande processen. De zorgsector, net zoals zoveel andere sectoren heeft aan de Vlaamse hogescholen met hun sector-overschrijdende expertise dus een ideale partner.

9 expertise domeinen 02 01 01

Negen expertisedomeinen

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is de motor achter innovatie. De kennis en expertise opgedaan tijdens dit onderzoek is immers onmiddellijk inzetbaar in de praktijk. We onderscheiden 9 expertisedomeienen die parallell lopen met de SDG's.