Ga verder naar de inhoud

Immersive Mental Health

Om de stressproblematiek in de zorgsector aan te pakken zijn structurele oplossingen nodig. Een uitbreiding van het digitale aanbod om stress aan te pakken heeft veel potentieel. Een belangrijke pijler in dat digitale aanbod is begeleide zelfhulp. Wie met stressklachten kampt, krijgt tools aangereikt om er zelf mee aan de slag te gaan. Met het Immersive Mental Health project onderzoekt Thomas More hoe virtual reality gecombineerd met 'wearables' het welzijn van zorgpersoneel en zorgvragers kan verbeteren.

IMMERSIVE HEALTH

Vandaag is er enerzijds een uitgebreide technologische kennis aanwezig rond het ontwikkelen van immersieve en biofeedback technologie, maar is er onvoldoende kennis over het combineren van beide technologieën. De synergie van beide technologieën kan zorgen voor een bijkomende toegevoegde waarde die in Vlaanderen nog ongekend is.

En anderzijds hebben zorg- en welzijnsinstellingen een duidelijke interesse in de mogelijkheden van Immersive Mental Health (ImT), maar ontbreekt een aanbod dat afgestemd is op Vlaamse gebruikers.

Via dit project wil Thomas More de zorgsector en de ontwikkelaars, alsook de verdelers van ImT en biofeedback, ondersteunen in drie belangrijke uitdagingen. Om te beginnen met het bundelen, vertalen en verspreiden van kennis over het potentieel van ImT gecombineerd met biofeedback naar zorginstellingen, tech-ondernemingen met een zorginsteek en ondernemingen die immersieve toepassingen en/of biofeedback ontwikkelen. Op de tweede plaats het versterken van de relaties tussen deze partijen en hun toepassingen. En drie: het introduceren van onderbouwde methodieken die gebruik maken van dergelijke toepassingen in de zorgcontext.

Wat zullen de uiteindelijke projectresultaten zijn?
Het project is vandaag nog lopende, maar uiteindelijk zal dit twee proof-of-concept Virtual Reality (VR)-toepassingen opleveren, die uitgebreid getest zullen zijn in verschillende use cases. De kennis die uit deze use cases wordt opgeleverd, zal mee een implementatiehandleiding vormgeven. Daarnaast zullen er ook verschillende publicaties, workshops en andere disseminatieactiviteiten georganiseerd worden.

Welke impact zullen deze resultaten hebben op de doelgroep?
Aan de ene kant zal de zorgsector nieuwe kennis en hands-on ervaring vergaren om met VR en 'wearables' aan de slag te gaan. De technologiesector van haar kant zal ook nieuwe kennis vergaren waarmee ze het aanpassingen en nieuwe ontwikkeling van producten en diensten voor de zorg- en welzijnssector kunnen realiseren. De technologiebedrijven bekomen allicht ook een economisch voordeel, door tijdens de loop van het project reeds nieuwe klanten binnen te halen.

Later zullen geïnteresseerde ondernemingen toegang krijgen tot de projectresultaten via een projectwebsite.

Contact

Sylvie Bernaerts
Thomas More Hogeschool
EML: sylvie.bernaerts@thomasmore.be
TEL:
+32 3 432 40 50
Linkedin

GEZONDHEIDSZORG Gezonheidszorg

Bekijk ook zeker de ander projecten in gezondheidszorg

Naast dit project zijn er nog een vijftiental andere die innovatieve oplossingen willen bieden voor verschillende aspecten in de zorg. Neem zeker de tijd om ook deze projecten te leren kennen.

Expertisedomeinen

Dit onderzoek is gelinkt aan volgende expertisedomeinen: