Ga verder naar de inhoud
Opinie

Elke student op de juiste plaats, geeft Vlaanderen morgen voorsprong.

Hooggeschoolden maken de toekomst van een samenleving.

28 feb. 2024

In 70% van de jaarlijks 135.000 vacatures voor hooggeschoolden wordt er gezocht naar profielen van afgestudeerden van Vlaamse hogescholen. Evident, want op het snijvlak van kennis en kunde zit de kern van de professional van de toekomst. En precies daar nemen hogescholen hun rol op. En er is meer: met hun academische kunstopleidingen en hun onderzoek in de kunsten, leiden hogescholen ook kritische en explorerende kunstenaars op die het vanzelfsprekende uitdagen. Dit is onontbeerlijk in een samenleving waar betekenis en zingeving een plaats hebben, en een hefboom zijn van verbinding.

Een toename van het aantal alumni van de Vlaamse hogescholen zal de openstaande vacatures met vraag naar hoogopgeleide professionals in Vlaanderen en Brussel, des te meer invullen. Elke student die afstudeert aan een Vlaamse hogeschool, heeft bijgevolg een positieve maatschappelijke impact. Elke investering in een hogeschoolopleiding van een bijkomende student rendeert. Enkele argumenten op een rij.

Het hoger onderwijs is een motor van essentiële democratische waarden in de samenleving. Met een verdere democratisering van het hoger onderwijs zullen in Vlaanderen, Europa en de wereld meer mensen opgeleid worden met Bildung, met burgerzin. De kans dat onze democratische instituties onderuitgehaald worden, wordt kleiner en de groei naar een inclusieve en minder polariserende samenleving wordt des te groter. Met een verdere toename van 18-jarige studenten en ook minder jonge zij-instromers, zullen hogescholen sterk bijdragen tot de realisatie van een werkzaamheidsgraad van 80%.

Een werkzaamheidsgraad op dit niveau is een noodzakelijke voorwaarde om de kerntaken van de overheid en een sterke sociale zekerheid binnen een gezond budgettair kader morgen te kunnen blijven voorzien. Bovendien zullen ook de transitie-uitdagingen zoals klimaatverandering, digitalisering met artificiële intelligentie op kop, migratie en interculturaliteit, nieuwe doorbraakconcepten in de gezondheidszorg, kwaliteitsherstel van het leerplichtonderwijs, … vooral in de praktijk aangepakt worden.

Hogeschoolafgestudeerden zijn immers de professionals die met hoogstaande kennis en kunde de noodzakelijke transities op het terrein daadwerkelijk mee zullen waarmaken. En elke kunstenaar die nieuwsgierig over grenzen kijkt en de diepere vragen en emoties binnen de samenleving onderzoekt en probeert uit te drukken, draagt bij tot verbeelding en verbinding. En meer maatschappelijke verbinding creëert vertrouwen in de samenleving.

Investeer in meer studenten die afstuderen aan Vlaamse hogescholen, want dit geeft morgen Vlaanderen voorsprong in de creatie van welvaart, welzijn en vertrouwen in de samenleving."
Eric Vermeylen
secretaris-generaal Vlaamse Hogescholenraad

Meer studenten naar het hoger onderwijs, betekent evenwel dat er ook meer geld nodig is voor dat hoger onderwijs. En het spreekt voor zich dat dit geld goed besteed moet worden. Om dat te realiseren moet resoluut gekozen worden voor een waaierstrategie in het hoger onderwijs. Geen waterval op de leerladder van masters, bachelors en graduaten. En stoppen met denken in ‘hoog-laag’-niveaus. Dat betekent van bij het begin juist kiezen voor daar waar de passie en talenten van de studiekiezer liggen, met een gelijkwaardige waardering van graduaatsopleidingen, professionele bacheloropleidingen en masteropleidingen.

Deze waaierstrategie zet het (her-)oriënteren van studiekiezers in een partnerschap van het secundair met het hoger onderwijs wel op scherp met meer aandacht voor evidence-informed keuzetrajecten. In dit perspectief moeten ook opleidingen aan hogescholen en universiteiten in de perceptie van de samenleving als volwaardige alternatieven voor elkaar gepositioneerd worden. En ja, … de waaierstrategie kan ook enkel waargemaakt worden door meer institutionele samenwerking tussen hogescholen onderling en van hogescholen met universiteiten. Meer specialiseren en combineren, is dus de toekomst.

Een pleidooi om nog meer in te zetten op de democratisering van het hoger onderwijs, betekent eveneens dat niet iedereen MOET instromen naar hogescholen of universiteiten. Wanneer de kans op studentsucces te laag zou zijn, blijft een arbeidsmarktgerichte scholing op secundair onderwijsniveau een belangrijke en even goede troef, voor een welvarende toekomst van jongeren.

Met deze visie zouden alle politieke partijen overtuigd moeten zijn dat er nood is om meer te investeren in het hoger onderwijs, en dit op een minstens internationaal vergelijkbaar niveau. Om tot hetzelfde niveau te komen als in Nederland moet de Vlaamse regering een bijkomende investering van 700 euro per student voorzien. Hopelijk benadrukken alle politieke partijen in hun verkiezingsbeloftes ‘de nood om meer te investeren in het hoger onderwijs’, en houden ze na de verkiezingen, tijdens de formatiegesprekken ook woord, en spreken ze niet plotsklaps over ‘kosten van het hoger onderwijs’. Want kosten brengen niets op, maar investeringen renderen.

De waaierstrategie betekent van bij het begin juist kiezen voor daar waar de passie en talenten van de studiekiezer liggen, met een gelijkwaardige waardering van graduaatsopleidingen, professionele bacheloropleidingen en masteropleidingen.”
Eric Vermeylen
secretaris-generaal Vlaamse Hogescholenraad

Geschreven door

ERIC VERMEYLEN Vermeylen
Eric Vermeylen

Gerelateerde artikels

EHB_PBA

Is (hoger) onderwijs nog wel onderwerp van de verkiezingen?

22 apr. 2024

De verkiezingsthema’s worden ons de laatste weken in de media en via polls om de oren geslagen. En toch blijft het rond één thema jammergenoeg opvallend stil: het (hoger) onderwijs. Dit moet anders, want elke student op de juiste plaats, geeft Vlaanderen morgen voorsprong.

Verder lezen
AI BY DALLE

AI-geletterdheid is een essentiële competentie geworden.

25 jan. 2024

In november 2022 maakt de wereld kennis met Chat GPT. De chatbot met generatieve AI zorgt ervoor dat 2023 als een kanteljaar in de geschiedenisboeken zal terecht komen. Ook hogeschoolstudenten maken gretig gebruik van deze innovatieve tool. Een cursus samenvatten, een paper schrijven, een onderwerp verder uitdiepen of een complexe theorie in mensentaal uitleggen, Chat GPT kan het allemaal...

Verder lezen
ART OPINIE WINKELKAR

Onze winkelkar wordt steeds duurder

14 dec. 2023

We betalen ons blauw aan de kassa van de supermarkt. De voedingsinflatie in de Belgische supermarkten daalt dan wel, maar consumentenorganisatie Testaankoop kwam nog steeds uit op het hoge inflatiecijfer van 14,7 procent voor voedingsmiddelen. In twee jaar tijd werd onze winkelkar zo maar eventjes een kwart duurder.

Verder lezen