Ga verder naar de inhoud
Opinie

Talent voor morgen heeft nood aan een bredere kijk op de wereld

28 jun. 2023

“Our world is flat”. Tot die vaststelling kwam onderzoeksjournalist Thomas L. Friedman in 2005. Uiteraard bekeerde hij zich niet tot de middeleeuwse opvatting dat de aarde een platte schijf was, wel analyseerde hij globalisering als een 'level playing field', een samenleving die over de continenten heen 24u op 24u geconnecteerd is en wat daar de gevolgen van zijn.

De uitbouw van internationalisering aan onze hogescholen is essentieel voor de ontwikkeling van internationale en interculturele competenties en van kwaliteitsvol onderwijs, onderzoek en innovatie.
WST LODE DE GEYTER
Lode De Geyter
Algemeen directeur - Howest

Leven en werken in een geglobaliseerde wereld vereist dat we internationaal georiënteerd zijn, dat we kunnen communiceren met mensen van verschillende achtergronden, dat we kunnen samenwerken en reflecteren in uiteenlopende internationale contexten in binnen- en buitenland.

Internationalisering binnen het hoger onderwijs moet bijgevolg gezien worden als de integratie van een internationale, interculturele of mondiale dimensie in de doelen, functies en overdracht van het (hoger) onderwijs op een institutioneel of nationaal niveau (1).

Internationale en interculturele competenties

Het belang van internationale ervaringen voor studenten, maar ook voor docenten en onderzoekers, kan niet genoeg worden benadrukt. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van waardevolle vaardigheden en perspectieven die van vitaal belang zijn voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Internationale ervaringen laten werkgevers zien dat studenten een flexibele, mondiale mentaliteit hebben, aanpassingsvermogen, cultureel bewustzijn en het vermogen om te gedijen in diverse werkomgevingen.

Of het nu gaat om studeren of tijdelijk werken in het buitenland, deelnemen aan internationale stages of aan culturele uitwisselingsprogramma's, deze ervaringen bieden een breed scala aan opportuniteiten voor de student of de medewerker, maar ook voor de hogeschool zelf.

Verder internationaliseren voor de Vlaamse hogescholen is dus een must. Het is dé voorwaarde om onze onderwijs- en onderzoeksopdracht, onze dienstverlening op internationaal niveau te handhaven.


Kwaliteitsvol onderwijs, onderzoek en innovatie

Hogescholen van vandaag leiden professionals op voor morgen. Dat impliceert dat ze hiervoor ook de nodige handvatten en middelen moeten krijgen.

Een knelpunt is momenteel nog de regelgeving rond het gebruik van het Engels als instructietaal. Wij pleiten ervoor om zowel voor bachelors en masters eenzelfde regelgeving te hanteren. Zo willen we pas spreken over een anderstalige opleiding wanneer meer dan 50% van de opleidingsonderdelen in een andere taal onderwezen worden. De maximumgrens van 9 % anderstalige bacheloropleidingen moet opgetrokken worden en uiteraard moet voor elke opleiding de meerwaarde van de Engelstalige variant aangetoond worden voor de student , het werkveld en de maatschappij.

Ook voor docenten moet de taalregeling aangepast worden naar wat internationaal gangbaar is. Want wanneer Vlaanderen buitenlands toptalent en experts wil aan trekken, mag er ook geen concurrentienadeel zijn ten opzichte van andere niet-Engels sprekende landen in Europa.

Hogescholen moeten de ambitie hebben om de internationale arena te betreden. Dat vraagt sterk geprofileerde curricula met internationale aantrekkingskracht en excellent toegepast onderzoek dat buitenlands talent naar onze onderzoeksgroepen brengt.

Dat is enkel mogelijk als onze hogescholen zich integreren in relevante internationale netwerken. Voor studenten en medewerkers vormen zij een vruchtbare voedingsbodem, een uitdagende omgeving waarin zij aangemoedigd worden om te excelleren.

Het mag contradictorisch lijken, maar juist door ons als hogeschool internationaal op de kaart te zetten, stoppen we de braindrain van onze talenten. Wie binnen de eigen regio zijn competenties kan laten renderen, hoeft niet uit te wijken. Meer nog: sterke buitenlandse talenten die hier opportuniteiten aangereikt krijgen, versterken het socio-economisch weefsel van een regio.

In de geest van Richard Florida (2), kan Vlaanderen op die manier uitgroeien tot een kennisregio met internationale uitstraling.

Referenties:
(1) Knight, J. (2008). An Internationalization Model: Meaning, Rationales, Approaches, and Strategies, pp.19-37. In P. Altbach (Ed.), Higher Education in Turmoil, The Changing World of Internationalization (pp.19-37). Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.

(2) Richard Florida, The Rise of the Creative Class, Updated 2019 paperback ed., New York. ISBN 978-1-5416-1774-2. OCLC 1082185706.

Gerelateerde artikels

1708428649515

Elke student op de juiste plaats, geeft Vlaanderen morgen voorsprong.

28 feb. 2024

In 70% van de jaarlijks 135.000 vacatures voor hooggeschoolden wordt er gezocht naar profielen van afgestudeerden van Vlaamse hogescholen. Evident, want op het snijvlak van kennis en kunde zit de kern van de professional van de toekomst. En precies daar nemen hogescholen hun rol op.

Verder lezen
AI BY DALLE

AI-geletterdheid is een essentiële competentie geworden.

25 jan. 2024

In november 2022 maakt de wereld kennis met Chat GPT. De chatbot met generatieve AI zorgt ervoor dat 2023 als een kanteljaar in de geschiedenisboeken zal terecht komen. Ook hogeschoolstudenten maken gretig gebruik van deze innovatieve tool. Een cursus samenvatten, een paper schrijven, een onderwerp verder uitdiepen of een complexe theorie in mensentaal uitleggen, Chat GPT kan het allemaal...

Verder lezen
ART OPINIE WINKELKAR

Onze winkelkar wordt steeds duurder

14 dec. 2023

We betalen ons blauw aan de kassa van de supermarkt. De voedingsinflatie in de Belgische supermarkten daalt dan wel, maar consumentenorganisatie Testaankoop kwam nog steeds uit op het hoge inflatiecijfer van 14,7 procent voor voedingsmiddelen. In twee jaar tijd werd onze winkelkar zo maar eventjes een kwart duurder.

Verder lezen