Ga verder naar de inhoud

Anticiperen op machine- en productfouten met behulp van AI

Thomas More

AI THM

Waar gaat dit over?

Spuitgieten is één van de belangrijkste technieken voor de productie van grote series kunststofproducten. Om concurrentieel te blijven met opkomende lagelonen- en lagekostenlanden, is het voor de Vlaamse spuitgietsector echter essentieel om te blijven innoveren en kosten te drukken.

Prioriteiten hierbij zijn onder andere doorgedreven automatisatie, sneller en flexibeler omstellen van spuitgietlijnen, reductie van operatorinterventies en blijvend garanderen van een hoge productkwaliteit.

De exponentiële toename van de hoeveelheid beschikbare productiegegevens én rekenkracht biedt uitstekende mogelijkheden om hiertoe artificiële intelligentie in te zetten.
Predictieve algoritmes kunnen immers toelaten om foutief geproduceerde onderdelen snel en geautomatiseerd op te sporen en om te anticiperen op machine- en productfouten, zodat operatoren gerichter kunnen worden ingezet.

In dit project wordt daarom het gebruik van artificiële intelligentie in het spuitgietproductieproces geïmplementeerd en gevalideerd door de uitwerking van vier concrete casussen, de rapportering van het gebruik en impact van AI in het spuitgietproces en de oplevering van experimenteel gevalideerde modellen, bruikbaar door de eindgebruiker.

LYNN HOUTHUYS THM

Interesse in dit project?

Neem contact op met Lynn Houthuys.

PUBLICATIE COVERS IMPACT

Onderzoek, dat mag gezien worden!

Met het digitaal magazine "Uitpakken met impact" willen de Vlaamse hogescholen exact dat doen wat de titel beoogt: laten zien (en ook een beetje 'stoefen') van hoe ze ondernemingen en organisaties helpen te professionaliseren en welke impact ze daarmee precies realiseren op de werkvloer.

Wil je precies weten wat er de afgelopen 3 jaar zoal gebeurde op gebied van onderzoek, innovatie en de kennisdeling van al deze opgebouwde expertise? Dan geeft dit digitaal magazine antwoord op deze vragen.