Ga verder naar de inhoud

Beeldherkenning, documentherkenning, -classificatie en gedrag

Hogeschool UCLL

UCLL AI

Waar gaat dit over?

UCLL voert reeds enkele jaren praktijkgericht onderzoek uit naar AI toepassingen met behulp van reële business cases. In deze business cases gaan ze doorgaans op zoek naar een efficiënte oplossing die ze initieel ook uitwerken in een Proof-of-Concept (PoC).

Ondertussen heeft UCLL reeds ervaring in het trainen van AI-modellen voor beeldherkenning, documentherkenning en -classificatie, predictie, labelen van gedragspatronen (personalised medicine), ...
Aan de hand van beeldherkenning werd er bijvoorbeeld een case uitgewerkt in het kader van de gangbare COVID-19 maatregelen waarbij er bijgehouden moest worden hoeveel overtredingen passanten maakten tegen de 1,5 m afstandsregel en/of de handgel dispenser gebruikt werd of niet. Op basis van de output hiervan, konden er aanpassingen gemaakt worden in de bezoekersstroom op plaatsen waar er veel overtredingen waargenomen werden.

In een andere case werd dan weer documentherkenning ingezet om op basis van de inhoud van documenten automatisch te gaan bepalen of inhoud mogelijks GDPR-gevoelige informatie kan bevatten.

Naast deze eerder analytische toepassingen, zijn ze momenteel ook bezig met predictieve modellen, waarbij op basis van persoonlijke gebruikersdata en/of gedragspatronen gerichte feedback gegeven kan worden. Hier gaan ze ook specifieker in op het labelen van (individuele) gedragspatronen met behulp van AI, om op deze manier gedragingen te kunnen vaststellen. Momenteel loopt hierover ook een project waarbij ze bij fietskoeriers puur aan de hand van GPS-data gaan bepalen wanneer deze persoon een bestelling aflevert. Zo kan er meer inzicht gekregen worden in het effectieve uurloon dat fietskoeriers krijgen en aan te tonen dat deze personen eigenlijk onderbetaald worden. Een andere case is om de noodzakelijke insuline inname voor Type I diabetici accurater te bepalen op basis van hun levensstijl en fysiologie.

UCLL PATRICK DE MAZIERE

Interesse in dit project?

Neem contact op met Patrick De MazièrePUBLICATIE COVERS IMPACT

Onderzoek, dat mag gezien worden!

Met het digitaal magazine "Uitpakken met impact" willen de Vlaamse hogescholen exact dat doen wat de titel beoogt: laten zien (en ook een beetje 'stoefen') van hoe ze ondernemingen en organisaties helpen te professionaliseren en welke impact ze daarmee precies realiseren op de werkvloer.

Wil je precies weten wat er de afgelopen 3 jaar zoal gebeurde op gebied van onderzoek, innovatie en de kennisdeling van al deze opgebouwde expertise? Dan geeft dit digitaal magazine antwoord op deze vragen.