Ga verder naar de inhoud

Waar gaat dit over?

De vele cyberaanvallen staan in schril contrast met de dagelijkse aanpak en maturiteit van Cyber Security in de meeste Vlaamse KMO’s en in het bijzonder in een industriële context.

Uit een survey naar Vlaamse maakbedrijven georganiseerd eind 2020 door HOWEST & UGENT samen met AGORIA in het kader van de Proeftuin ‘Innovatieve cyberbeveiligingen voor Industrie 4.0’ blijkt dat de bedrijven wel degelijk inzien dat monitoring noodzakelijk is, maar toch gebruiken maar 20% van de ondervraagde bedrijven een monitoring tool. 60% van de ondervraagden had reeds een cyber incident meegemaakt.

Er is een groot tekort aan cybersecurity experts voor de industriële omgeving. Uit de survey blijkt ook dat maar bij 14% van de bedrijven alle aanwezige PLC’s (Programmable logic controller) jonger zijn dan 5 jaar en dus kunnen beveiligd worden met behulp van nieuwe software updates

De indistruële netwerken moeten we dus anders beveiligen, via monitoring. Met het oog op de schaalbaarheid moet deze cyber expertise specifiek gericht op gedrag van aanvallers op een schaalbare wijze worden geïmplementeerd met herbruikbare en lerende artificial intelligence (AI) modellen.

De drempel voor deze bedrijven om vandaag op eigen kracht zelf de Cyber Security en AI expertise binnen te halen en de noodzakelijke vertaalslag te maken, is te groot.

AARON DE RYBEL

Interesse in dit project?

Neem contact op met Aaron De Rybel.PUBLICATIE COVERS IMPACT

Onderzoek, dat mag gezien worden!

Met het digitaal magazine "Uitpakken met impact" willen de Vlaamse hogescholen exact dat doen wat de titel beoogt: laten zien (en ook een beetje 'stoefen') van hoe ze ondernemingen en organisaties helpen te professionaliseren en welke impact ze daarmee precies realiseren op de werkvloer.

Wil je precies weten wat er de afgelopen 3 jaar zoal gebeurde op gebied van onderzoek, innovatie en de kennisdeling van al deze opgebouwde expertise? Dan geeft dit digitaal magazine antwoord op deze vragen.