Ga verder naar de inhoud

Orient

Sinds 2013 nodigt de Vlaamse overheid burgers tussen de 50 en 74 jaar uit om deel te nemen aan een bevolkingsonderzoek om dikkedarmkanker op te sporen. Het is belangrijk dat iedereen evenwichtige informatie krijgt over de voor- en de nadelen van een onderzoek naar dikkedarmkanker.

Thomas More

COLON ORIENT

Waar gaat dit over?

In dit project maken we een hulpmiddel samen met patiënten, huisartsen en experten. Als de patiënt zijn situatie bespreekt met zijn huisarts kan het hulpmiddel door A.I. technologie het persoonlijke risico op darmkanker bepalen. Vervolgens wordt aan de patiënt zijn/haar risico op een voor hem/haar begrijpelijke manier getoond.

Om ervoor te zorgen dat dit instrument aansluit bij de werkelijke noden en wensen van huisartsen en (kwetsbare) patiënten, betrekken we beide partijen van bij het begin. Zij zijn intensief betrokken bij het uitwerken, testen en evalueren van dit hulpmiddel.

THM KAREN DAIANA

Interesse in dit project?

Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op met Karen Feyen of Daiane Seibert. Ze vertellen je graag alles over dit project.

Bekijk zeker ook de andere AI-ideeën

PUBLICATIE COVERS IMPACT

Onderzoek, dat mag gezien worden!

Met het digitaal magazine "Uitpakken met impact" willen de Vlaamse hogescholen exact dat doen wat de titel beoogt: laten zien (en ook een beetje 'stoefen') van hoe ze ondernemingen en organisaties helpen te professionaliseren en welke impact ze daarmee precies realiseren op de werkvloer.

Wil je precies weten wat er de afgelopen 3 jaar zoal gebeurde op gebied van onderzoek, innovatie en de kennisdeling van al deze opgebouwde expertise? Dan geeft dit digitaal magazine antwoord op deze vragen.