Ga verder naar de inhoud

Kennisdiffusie

Heel wat KMO’s en social profit organisaties zoeken kennis of ondersteuning voor innovatie en/of missen soms kansen om te innoveren. Lang was het echter niet duidelijk welke kennis en expertise de hogescholen voorhanden hadden, noch hoe kmo’s en social profit organisaties met hen zouden kunnen samenwerken.

Als antwoord op deze problematiek werd Blikopener, met de financiële steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, opgestart in 2019.

LOGO BLIKOPENER NEW 2022 01

En wat is Blikopener nu juist?

Verruim je kijk naar oplossingen
Heb je vragen over energie, circulaire economie, e-commerce, zorg en welzijn, digitalisering of andere thema’s, stel dan gerust je vragen aan de experten van de hogescholen. Blikopener is laagdrempeling en biedt antwoorden op deze vragen.

Innovatiekennis bereikbaar maken
Blikopener is er om organisaties te sensibiliseren op vlak van innovatie, om advies te geven en om indien het zover komt, projecten uit te werken. Transparante communicatie, het genereren van nieuwe ideeën, collectieve betrokkenheid en de 'proof of concepts' zijn sleutelfactoren in dit verhaal.

SAMENWERKEN

Samenwerken? Dat kan!

Blikopener kan jouw onderneming of organisatie naar een hoger niveau tillen. Ondertussen hebben al zo’n 8.000 bedrijven gebruik gemaakt van Blikopener. De expertisedomeinen zijn dan ook heel uitgebreid. Wil jij ook in contact komen met Blikopener?

BO STEPS

Hoe gaan we te werk?

Blikopener helpt je tijdens een intake-gesprek met het helder formuleren van je vraag of probleem. Zo krijg je inzicht in hoe je kan samenwerken met hogescholen en wat de verschillende samenwerkingsmogelijkheden zijn. Beschikken de hogescholen zelf over de kennis en expertise die je nodig hebt, dan kom je in aanmerking voor een eerstelijnsadvies of een thematische sessie.

Via eerstelijnsadvies delen de experts hun praktijkgerichte innovatieve kennis over jouw thema. Dit advies is gratis en neemt minder dan een halve dag in beslag.

Of misschien is een thematische sessie meer iets voor jou? Vragen die jij hebt, leven wellicht ook bij anderen. Via een groepsgesprek brengt Blikopener verschillende stakeholders samen: ondernemingen, organisaties, financiers, overheid, klanten, … om over een bepaald thema te debatteren.

Elk heeft inbreng en wellicht ook vragen vanuit zijn eigen standpunt. De experts delen hun kennis met de verschillende partijen maar wellicht krijg je van de andere deelnemers nuttige input.

De eenmalige kennisoverdracht tussen experts kan eventueel leiden tot een samenwerking met één of meerdere hogescholen. Indien de kennis of capaciteit niet aanwezig is, wordt er doorverwezen naar andere innovatiepartners zoals andere ondernemingen, kennisinstellingen, intermediaire organisaties zoals werkgeversorganisaties, sector-organisaties of speerpuntclusters. Iedere vraag krijgt dus een antwoord!

Blikopener is de brug tussen jouw organisatie en het antwoord op jouw innovatieve vraag.”
Ria Bollen
Ria Bollen
Projectcoördinator Blikopener
Spraakmakers overview 02

Onderzoek dat mag gezien worden.

Tussen 2019 en eind 2021 werden niet minder dan 8000 ondernemingen en organisaties bereikt. Zij verwierven allemaal innovatieve praktijkgerichte kennis of werden succesvol doorverwezen naar een partner uit het VLAIO-netwerk. De nieuwe inzichten hebben ertoe geleid dat er volgende stappen in het innovatieproces gezet konden worden.

Ondernemers en onderzoekers hielpen elkaar vooruit. Met hun gemeenschappelijke drive en ambitie om het beste resultaat te halen: efficiënt en onderbouwd, creatief en innovatief. Vanuit hun expertise, met eenzelfde doel voor ogen om hun vak of bedrijf op de kaart te zetten: in België, Europa of de wereld.

Benieuwd hoe ze dat deden? Deze ‘spraakmakers’ getuigen hoe je bedrijf beter wordt met onderzoekers aan jouw zijde.

Of download het digitaal magazine "Uitpakken met impact" en stel zelf vast hoe de Vlaamse hogescholen helpen ondernemingen en organisaties te professionaliseren en welke impact ze daarmee de afgelopen 3 jaar precies realisereerden op de werkvloer.

Wat na de Blikopener-dienstverlening?

Wordt er met een hogeschool een samenwerking opgezet dan zijn er verschillende mogelijkheden van bilaterale tot collectieve samenwerkingsvormen om tot innovatie te komen. Als jouw vraag ook interessant is voor andere ondernemingen of organisaties in de sector, kan er gekozen worden om het probleem collectief aan te pakken via een praktijkgericht onderzoeks- of ontwikkelingsproject. Maar misschien is jouw vraag zo specifiek dat ze ook alleen op jouw processen toepasbaar is. In dit geval zal een bilaterale samenwerking ontstaan. Een andere mogelijkheid is het inschakelen van coaching en advies tegen marktconforme prijzen.

En dan zijn er nog de studentenprojecten waarbij je kan rekenen op één of meerdere studenten om een deelaspect te onderzoeken, een testfase uit te voeren of een innovatie effectief te realiseren mits de nodige begeleiding. Deze studenten, de toekomstige professionals, krijgen kansen om te leren om reële vraagstukken op te lossen. Zowel de experts als jouw organisatie staan in voor hun begeleiding. Dit is een wisselwerking. De specifieke samenwerkingsvormen kunnen per hogeschool verschillen en worden dus met de hogeschool afgesproken.

VLAIO

VLAIO

Heel wat organisaties en bedrijven zetten de stap naar innovatie met behulp van de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.
Protocol VLAIO-Vlaamse Hogescholenraad - Addendum 23 februari 2024