Ga verder naar de inhoud

Hoe klimaatbestendig is jouw bouwperceel?

Het Kenniscentrum tuin+ van de Erasmushogeschool werkte met Sumaqua, een specialist in waterbeheer en -modellering aan een innovatieve online tool die burgers sensibiliseert en advies op maat geeft over de klimaataspecten van hun bouwperceel. De opdrachtgevers waren Vlario, departement Omgeving en de Vlaamse Confederatie Bouw.

KLIMAAT BOUWEN
KLIMAAT BOUWEN 02

Intense regenbuien zorgen voor wateroverlast in je tuin. Het gras en de groenten verdorren door aanhoudende zomertemperaturen. Het is te nat en te droog tegelijk. Dankzij het groenblauwpeil kunnen we nagaan met welke maatregelen we de blauwe aspecten, gelinkt aan regenwaterbeheer en de groene aspecten zoals biodiversiteit, koolstofopslag, luchtkwaliteit en verkoeling kunnen verbeteren. Het Groenblauwpeil helpt burgers en experts bij het kiezen van de juiste oplossingen. De online tool maakt burgers bewust van de klimaatproblematiek en via een score krijgen ze gericht maatregelen aangeboden om hun perceel klimaatbestendiger te maken. Vincent Wolfs, bestuurder van Sumaqua, geeft meer uitleg.

Hoe zijn jullie tot een samenwerking met het Kenniscentrum tuin+ gekomen?
Vincent Wolfs: “Voor water hadden we zelf de expertise in huis. Voor groen zochten we een complementaire partner. Zo zijn we bij het Kenniscentrum tuin+ gekomen. Samen met onze opdrachtgevers en een private softwareontwikkelaar, Appwise, hebben we het Groenblauwpeil ontwikkeld.’

Bij het Kenniscentrum Tuin+ vonden we de ideale balans tussen een wetenschappelijk onderbouwde benadering en pragmatisme."

VINCENT WOLFS SUMAQUA
Vincent Wolfs
Bestuurder Sumaqua

Hoe zijn jullie met het Kenniscentrum in contact gekomen?
Vincent Wolfs: “We voerden een literatuurstudie uit. Daar kwam Mijn Tuinlab, het burgerwetenschapsplatform dat Tuin+ coördineert, als een ideaal voorbeeld voor het scoren van groen uit. We hebben hen gecontacteerd en zo is de samenwerking gestart.”

Hoe verliep die samenwerking?
Vincent Wolfs: “Vlot, doelgericht en effectief. Bij het Kenniscentrum Tuin+ vonden we de ideale balans tussen een wetenschappelijk onderbouwde benadering en pragmatisme. Een brede stuurgroep, met vertegenwoordigers van Agentschap Natuur en Bos, Het Netwerk Architecten Vlaanderen, WTCB en de opdrachtgevers begeleidde de ontwikkeling van de tool. Het kenniscentrum wist altijd constructief in te spelen op de soms kritische reflecties en wensen.”

Welke kennis van Tuin+ was echt nuttig voor jullie?
Vincent Wolfs: “Ze hebben ons eerst geholpen bij de selectie van de criteria waarop we het groen van een perceel zouden scoren. Zo zijn we op vier criteria gekomen: biodiversiteit, CO2-opslag, luchtkwaliteit en verkoeling. Daarna hebben ze de berekening per criterium uitgewerkt en de adviezen voor burgers op basis van de scoring geformuleerd. De ruime ervaring die het Kenniscentrum tuin+ met het burgerwetenschapsplatform Mijn Tuinlab heeft opgebouwd, kwam daarbij goed van pas. Ze stonden ons niet alleen inhoudelijk bij, maar ondersteunden ook gericht bij de interface en de vormgeving van de tool."

"Ze slaan een brug tussen wetenschappelijke inzichten en de burger. Ze weten hoe te communiceren met burgers en hebben aandachtspunten voor het beleid geformuleerd en ideeën aangebracht voor de verdere ontwikkeling van de tool.”

Wat hebben jullie met het advies van het Kenniscentrum Tuin+ gedaan?
Vincent Wolfs: “Alle advies is opgenomen in de tool. Elke burger kan ermee aan de slag op www.groenblauwpeil.be.”

Zouden jullie het Kenniscentrum tuin+ aanbevelen aan andere bedrijven en organisaties?
Vincent Wolfs: “Zeker. Het Kenniscentrum werkt wetenschappelijk onderbouwd en is tegelijk heel praktijkgericht. We hadden een kort traject met een krappe deadline, maar dat was geen probleem. Door hun ervaring leverden we de tool op de afgesproken termijn af. Zonder hun inbreng was ons dat niet gelukt.”

Was de samenwerking ook een meerwaarde voor het Kenniscentrum Tuin+ zelf?
Vincent Wolfs: “Dat denk ik wel. Ze zetten in op klimaatadaptie- en mitigatie. Van elk initiatief in dat verband willen ze graag leren. Ik hoorde ook dat de lancering van het Groenblauwpeil tot meer trafiek op hun eigen platform, Mijn Tuinlab, heeft geleid. Dat is mooi.”

Gaan jullie nog samenwerken in de toekomst?
Vincent Wolfs: “De opdrachtgevers bekijken momenteel hoe ze tool verder kunnen uitbreiden. Daarna zullen we zeker het gesprek weer aangaan.”

De opdrachtgevers bekijken momenteel hoe ze tool verder kunnen uitbreiden. Daarna zullen we zeker het gesprek weer aangaan.”

VINCENT WOLFS SUMAQUA
Vincent Wolfs
Bestuurder Sumaqua
Screenshot 2021 02 10 at 10 22 20

Interesse om samen te werken?

Vertel ons meer over jouw project. Dan bekijken wij hoe we jou vooruit kunnen helpen.

PUBLICATIE COVERS IMPACT

Onderzoek dat mag gezien worden.

Met het digitaal magazine "Uitpakken met impact" willen de Vlaamse hogescholen exact dat doen wat de titel beoogt: laten zien (en ook een beetje 'stoefen') van hoe ze ondernemingen en organisaties helpen te professionaliseren en welke impact ze daarmee precies realiseren op de werkvloer.

Wil je precies weten wat er de afgelopen 3 jaar zoal gebeurde op gebied van onderzoek, innovatie en de kennisdeling van al deze opgebouwde expertise? Dan geeft dit digitaal magazine antwoord op deze vragen.

VLAIO Vlaamsehogescholenraad v4