Ga verder naar de inhoud

Global Minds

Onder de noemer Global Minds stimuleren we het netwerken tussen de hogescholen in België en het globale zuiden en zetten we meteen ook in op samenwerking waar het mogelijk is, zoals uitwisselen van docenten, het uitwerken van gezamenlijke projecten en buitenlandse stages.

GLOBAL MINDS LOGO 2021 01

Global Engagement Staff Lab

De 13 hogescholen werkten samen dit online traject rond globaal engagement uit voor docenten en personeel, onder de noemer van Global Minds. Met het ‘Inspiratiekader: Globaal Engagement in Hoger Onderwijs’ als basis, wil dit online traject de discussie en reflectie rond globaal engagement binnen het hoger onderwijs aanmoedigen zodat er tot concrete implementatie kan overgegaan worden.

Behapbaar, flexibel en toegankelijk. Geen lange lezingen, maar korte modules waarbij je kan focussen op wat voor jou relevant is. Ze willen uitwisseling met collega’s over de instellingen heen stimuleren. Waar gewenst, is verdieping in workshops en online seminaries met experten uit onze eigen hogescholen en uit internationale partnerinstellingen mogelijk.

Unknown4

Global Engagement STAFF Lab: globalisering en duurzaam engagement

Via een online traject bouw je verder op het 'Inspiratiekader: Globaal Engagement in Hoger Onderwijs' om een curriculum hier op aan te passen.

Lees verder
GLOBAL MINDS LOGO 2021 01

Global Engagement STAFF Lab: SDG's en de vertaling ervan naar het hoger onderwijs

Aan de hand van korte online modules doorloop je de SDG's en krijg je inzicht hoe je deze kan vertalen naar het hoger onderwijs.

Lees verder
GLOBAL MINDS LOGO 2021 01

Global Engagement STAFF Lab: Interculturele communicatie en beeldvorming

Aan de hand van korte online modules leer je een aantal vaardigheden rond interculturele communicatie en beeldvorming.

Lees verder
GLOBAL

Global Engagement in Higher Education: Roadmapping sustainable international cooperation

On Friday, 22 October 2021, de Vlaamse Hogescholenraad, the Council of Flemish Universities of Applied Sciences and Arts (UASA's), invites you to the 4th Global Minds Conference in Brussels. We are convinced your attendance will be an great asset to this unique conference.

Lees verder
AHS Nepal 3

Samenwerken met het zuiden

De hogescholen in het globale zuiden hebben, los van het feit dat ze de groei van de middenklasse bevorderen, een gelijkaardige missie als de Vlaamse hogescholen. Door gezamenlijke projecten aan te pakken en de kennis en expertise vanuit het praktijkgericht onderzoek te delen, werken onze hogescholen mee aan de duurzame humanitaire ontplooiing.

Global Minds is een Belgisch programma dat loopt van 2017 tot 2021 om de samenwerking tussen de hogescholen hier en in het zuiden te stimuleren. De Vlaamse Hogescholenraad coördineert het Global Mindsproject.

Pictures UCLL Rwanda project

Inspirerende verhalen

UCLL organiseerde in Rwanda een training projectvoorstel schrijven.

Over de culturele verschillen heen samen een projectvoorstel schrijven is niet evident. Het stroeft soms in de communicatie, maar ook het financieringsagentschap – een externe organisatie die de hogeschool sponsort in het onderzoek – stelt zijn eisen en voorwaarden.

Een team van UCLL-onderzoekers reisde naar de Universiteit van Rwanda om er samen te werken met een groep lokale onderzoekers. Onder de begeleiding van een projectadviseur kregen beide teams het schrijven van projecten onder de knie. Het resultaat was positief. Twee van de vier projectvoorstellen werden goedgekeurd.

Het project Global Minds aan de hogescholen heeft vier grote activiteiten.

AHS Nepal 6

Studenten naar het zuiden

Vlaamse hogeschoolstudenten kunnen rekenen op een financiële beurs voor hun studiereis naar een ontwikkelingsland. Deze reis moet uiteraard wel een onderdeel zijn van hun opleiding waardoor de student een aantal studiepunten kan behalen, zoals een stage of een bachelorproef.

Lees verder
Howest kindjes02

SIP Intensief project met het zuiden

Een South Intensive Programme (SIP) is een intensief studieprogramma dat studenten en docenten met deze in het zuiden verbindt. Tijdens een SIP werken studenten en docenten samen aan een ontwikkelingsrelevant onderwerp in het zuiden. Voor dit project krijgen studenten ook studiepunten.

Lees verder
VPL_KDG_09_ZW_MAR_142_QA244201_RoelH_LR4_s_RGB

Personeelsmobiliteit IN

Met de XREIin-beurs bekostig je de reis- en accommodatiekosten als gast(docent) of medewerker van een hoger onderwijsinstelling van één van de 19 partnerlanden van de Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS) bij het bezoek aan een Vlaamse hogeschool.

Lees verder
VPL_KDG 10 ZW MAR 145 PA240118 Roel H LR4 s RGB

Personeelsmobiliteit OUT

De XREIout-beurs dekt de reis- en accommodatiekosten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika vanuit een van de 19 partnerlanden van de Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS)

Lees verder
TRIX

Thematische conferenties

Om kennis en expertise te ontwikkelen en te delen in het opzetten van gezamenlijke praktijkgerichte onderzoeksprogramma's met partners in het Zuiden, organiseert VLHORA vanaf 2018 één thematische conferentie per jaar. Eén conferentie richt zich op de rol die praktijkgericht onderzoek kan spelen in regionale ontwikkeling in het Zuiden. Een volgende conferentie zal het verband tussen onderzoek en onderwijs behandelen. Centraal staat de vraag hoe onderwijsprogramma's in partnerinstellingen voordeel kunnen hebben bij gezamenlijke praktijkgerichte onderzoeksprogramma's. Twee andere thema's zullen worden beslist door de BDC. Deze conferenties staan open voor onderzoekers, docenten, studenten, beleidsmakers en het werkveld van partners in Noord en Zuid.

Interesse in Global Minds? Dat vinden wij prettig! Neem zeker contact met ons op, dan kijken we samen wat jij kan betekenen voor Global Minds of waar wij jou kunnen helpen met een project in het Globale Zuiden.

PUBLICATIES GLOBAL MINDS

Interessante publicaties

Global Minds stond ook mee aan de wieg van een aantal uitgaven en inspiratieteksten in het kader van samenwerking met het Globale Zuiden. Interesse? Je vindt ze hier terug.

GLOBAL MINDS PARTNER BANNER 01