Ga verder naar de inhoud

Global Minds

Onder de noemer Global Minds stimuleren we het netwerken tussen de hogescholen in België en het globale zuiden en zetten we meteen ook in op samenwerking waar het mogelijk is, zoals uitwisselen van docenten, het uitwerken van gezamenlijke projecten en buitenlandse stages.

Screenshot 2023 02 09 at 16 28 04
Unknown3

Global Engagement Staff Lab

De 13 hogescholen werkten samen dit online traject rond globaal engagement uit voor docenten en personeel, onder de noemer van Global Minds. Met het ‘Inspiratiekader: Globaal Engagement in Hoger Onderwijs’ als basis, wil dit online traject de discussie en reflectie rond globaal engagement binnen het hoger onderwijs aanmoedigen zodat er tot concrete implementatie kan overgegaan worden.

Behapbaar, flexibel en toegankelijk. Geen lange lezingen, maar korte modules waarbij je kan focussen op wat voor jou relevant is. Ze willen uitwisseling met collega’s over de instellingen heen stimuleren. Waar gewenst, is verdieping in workshops en online seminaries met experten uit onze eigen hogescholen en uit internationale partnerinstellingen mogelijk.

Global Minds heeft vier grote activiteiten.

Studenten naar het Zuiden

Vlaamse hogeschoolstudenten kunnen rekenen op een financiële beurs voor hun studiereis naar een ontwikkelingsland. Deze reis moet uiteraard wel een onderdeel zijn van hun opleiding waardoor de student een aantal studiepunten kan behalen, zoals een stage of een bachelorproef.

Lees verder

Intensief project met het Zuiden

Een South Intensive Programme (SIP) is een kort en intensief studieprogramma dat studenten en docenten van de Vlaamse hogescholen met deze in het zuiden verbindt. Tijdens een SIP werken studenten en docenten samen aan een ontwikkelingsrelevant onderwerp in het zuiden. Voor dit project krijgen studenten ook studiepunten.

Lees verder

Personeelsmobiliteit IN

De XREIin-beurs dekt de reis- en accommodatiekosten van een gast(docent) of medewerker van een hoger onderwijsinstelling van één van de 19 partnerlanden van de Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking bij het bezoek aan een Vlaamse hogeschool.

Lees verder

Personeelsmobiliteit OUT

De XREIout-beurs dekt de reis- en accommodatiekosten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika vanuit een van de 19 partnerlanden van de Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS).

Lees verder

AHS Nepal 3

Samenwerken met het zuiden

De hogescholen in het globale zuiden hebben, los van het feit dat ze de groei van de middenklasse bevorderen, een gelijkaardige missie als de Vlaamse hogescholen. Door gezamenlijke projecten aan te pakken en de kennis en expertise vanuit het praktijkgericht onderzoek te delen, werken onze hogescholen mee aan de duurzame humanitaire ontplooiing.

Global Minds is een Belgisch programma dat loopt van 2017 tot 2021 om de samenwerking tussen de hogescholen hier en in het zuiden te stimuleren. De Vlaamse Hogescholenraad coördineert het Global Mindsproject.

Pictures UCLL Rwanda project

Inspirerende verhalen

UCLL organiseerde in Rwanda een training projectvoorstel schrijven.

Over de culturele verschillen heen samen een projectvoorstel schrijven is niet evident. Het stroeft soms in de communicatie, maar ook het financieringsagentschap – een externe organisatie die de hogeschool sponsort in het onderzoek – stelt zijn eisen en voorwaarden.

Een team van UCLL-onderzoekers reisde naar de Universiteit van Rwanda om er samen te werken met een groep lokale onderzoekers. Onder de begeleiding van een projectadviseur kregen beide teams het schrijven van projecten onder de knie. Het resultaat was positief. Twee van de vier projectvoorstellen werden goedgekeurd.

PUBLICATIES GLOBAL MINDS

Interessante publicaties

Global Minds stond ook mee aan de wieg van een aantal uitgaven en inspiratieteksten in het kader van samenwerking met het Globale Zuiden. Interesse? Je vindt ze hier terug.

Interesse in Global Minds? Dat vinden wij prettig! Neem zeker contact met ons op, dan kijken we samen wat jij kan betekenen voor Global Minds of waar wij jou kunnen helpen met een project in het Globale Zuiden.

GMC2021 08

Thematische conferenties

Om kennis en expertise te ontwikkelen en te delen in het opzetten van gezamenlijke praktijkgerichte onderzoeksprogramma's met partners in het Zuiden, organiseert de Vlaamse Hogescholenraad sinds 2018 één thematische conferentie per jaar.

Op vrijdag 22 oktober 2021 vond de vierde Internationale Global Minds-conferentie plaats. De aanwezigen bespraken de afgelopen vijf jaar van het Global Minds Project, stelden doelen en pitchten ideeën voor de komende jaren. Wil je weten waar het allemaal over ging? Deze video geeft je een korte impressie van dit unieke evenement.

Screenshot 2023 02 09 at 14 27 23

Tweede vijfjarenprogramma Global Minds 2022-2027

Het Global Minds tweede vijfjarenprogramma 2022-2027 ging van start op 1 september 2022. Opnieuw vormen we een consortium van de 13 Vlaamse hogescholen, onder leiding van de Vlaamse Hogescholenraad. Het Global Minds programma maakt deel uit van het portofolio van VLIR-UOS en werkt met middelen van DGD.

GLOBAL MINDS PARTNER BANNER 01

Events en opleidingen

Unknown3 Vormingen

Global Engagement STAFF Lab: globalisering en duurzaam engagement

online

Via een online traject bouw je verder op het 'Inspiratiekader: Globaal Engagement in Hoger Onderwijs' om een curriculum hier op aan te passen.

Meer info & inschrijven
SDGS Vormingen

Global Engagement STAFF Lab: SDG's en de vertaling ervan naar het hoger onderwijs

online

Aan de hand van korte online modules doorloop je de SDG's en krijg je inzicht hoe je deze kan vertalen naar het hoger onderwijs.

Meer info & inschrijven
GLOBAL ENGAGEMENT Vormingen

Global Engagement STAFF Lab: Interculturele samenleving en beeldvorming

online

Aan de hand van korte online modules leer je een aantal vaardigheden rond interculturele communicatie en beeldvorming.

Meer info & inschrijven