Ga verder naar de inhoud

Global Minds

Onder de noemer Global Minds stimuleren we het netwerken tussen de hogescholen in België en het globale zuiden en zetten we meteen ook in op samenwerking waar het mogelijk is, zoals uitwisselen van docenten, het uitwerken van gezamenlijke projecten en buitenlandse stages.

GLOBAL MINDS LOGO 2021 01
AHS Nepal 3

Samenwerken met het zuiden

De hogescholen in het globale zuiden hebben, los van het feit dat ze de groei van de middenklasse bevorderen, een gelijkaardige missie als de Vlaamse hogescholen. Door gezamenlijke projecten aan te pakken en de kennis en expertise vanuit het praktijkgericht onderzoek te delen, werken onze hogescholen mee aan de duurzame humanitaire ontplooiing.

Global Minds is een Belgisch programma dat loopt van 2017 tot 2021 om de samenwerking tussen de hogescholen hier en in het zuiden te stimuleren. De Vlaamse Hogescholenraad coördineert het Global Mindsproject.

Pictures UCLL Rwanda project

Inspirerende verhalen

UCLL organiseerde in Rwanda een training projectvoorstel schrijven.

Over de culturele verschillen heen samen een projectvoorstel schrijven is niet evident. Het stroeft soms in de communicatie, maar ook het financieringsagentschap – een externe organisatie die de hogeschool sponsort in het onderzoek – stelt zijn eisen en voorwaarden.

Een team van UCLL-onderzoekers reisde naar de Universiteit van Rwanda om er samen te werken met een groep lokale onderzoekers. Onder de begeleiding van een projectadviseur kregen beide teams het schrijven van projecten onder de knie. Het resultaat was positief. Twee van de vier projectvoorstellen werden goedgekeurd.

Het project Global Minds aan de hogescholen heeft vier grote activiteiten.

GM TOP BANNER FORMSTACK 01 copy

Event

Verhoogde inzetbaarheid in het zuiden
15 december 2020

Hoe linken we de competenties van onze pas afgestudeerde hogeschoolstudenten aan de behoeftes van de arbeidsmarkt, zowel binnen Europa als in het zuiden? De kennis van deze studenten is namelijk een belangrijke motor achter sociale en economische ontwikkeling.

De Vlaamse hogescholen focussen op de praktijkgerichte competenties van de studenten. Precies daarom spelen ze een belangrijke rol in de inzetbaarheid van deze jonge mensen.

Tijdens dit event brachten we verhalen en ervaringen van inspirerende sprekers en experts en succesverhalen van hogescholen en hun partners in het Globale Zuiden.

TRIX

Thematische conferenties

Om kennis en expertise te ontwikkelen en te delen in het opzetten van gezamenlijke praktijkgerichte onderzoeksprogramma's met partners in het Zuiden, organiseert VLHORA vanaf 2018 één thematische conferentie per jaar. Eén conferentie richt zich op de rol die praktijkgericht onderzoek kan spelen in regionale ontwikkeling in het Zuiden. Een volgende conferentie zal het verband tussen onderzoek en onderwijs behandelen. Centraal staat de vraag hoe onderwijsprogramma's in partnerinstellingen voordeel kunnen hebben bij gezamenlijke praktijkgerichte onderzoeksprogramma's. Twee andere thema's zullen worden beslist door de BDC. Deze conferenties staan open voor onderzoekers, docenten, studenten, beleidsmakers en het werkveld van partners in Noord en Zuid.

Interesse in Global Minds? Dat vinden wij prettig! Neem zeker contact met ons op, dan kijken we samen wat jij kan betekenen voor Global Minds of waar wij jou kunnen helpen met een project in het Globale Zuiden.

PUBLICATIES GLOBAL MINDS

Interessante publicaties

Global Minds stond ook mee aan de wieg van een aantal uitgaven en inspiratieteksten in het kader van samenwerking met het Globale Zuiden. Interesse? Je vindt ze hier terug.