Ga verder naar de inhoud

Global Minds 2022-2027

Het Global Minds tweede vijfjarenprogramma 2022-2027 ging van start op 1 september 2022. Opnieuw vormen we een consortium van 13 hogescholen, onder leiding van de Vlaamse Hogescholenraad. Het Global Minds programma maakt deel uit van het portfolio van VLIR-UOS met middelen van DGD.

Bij het ontwikkelen van dit tweede programma namen we de lessons learned mee uit het vorige programma.

Zo bleek dat de staffmobiliteit bij uitstek het middel is om nieuwe partnerschappen op te bouwen en de bestaande te versterken. Ook flexibilisering, meer inkomende mobiliteiten van studenten, modulair werken en (online) trainings voor (lokale) studenten en staff bleken dankbare manieren om de hogescholen hun capaciteit in het samenwerken met het Globale Zuiden te versterken.

In dit nieuwe programma, werkt het consortium samen aan een gemeenschappelijk impact statement: Een internationale gemeenschap van geglobaliseerde en geëngageerde burgers die een transitie naar duurzame ontwikkeling in een faire en rechtvaardige samenleving mogelijk maakt.

Om deze droom te bereiken, zetten we volop in op het vormen van 'agents and partners/drivers of change'.

Door het inzetten enerzijds op individuen en anderzijds op instituties, krijgt 'global engagement' een permanent gedaante aan de hogescholen. Als multiplicatoreffect houden we hierbij voor ogen dat studenten, bij het verlaten van de hogeschool, als wereldburgers de wereld in zullen stappen en hun verworven competenties in het werkveld zullen aanwenden binnen en buiten samenwerkingen met lokale partners. Ook staffmedewerkers zullen verder de kans krijgen lokale noden te leren kennen en identificeren, gezamenlijke projecten op te zetten en een duurzame verankering van de partnerschappen mogelijk te maken.

Om dit alles te bereiken, identificeren we 5 domeinen: doelgroep, onderzoek, bereik en beleidsondersteuning, netwerken en partnerschappen, trainingsprogramma’s met daarin activiteiten onderverdeeld in drie clusters: globale uitwisseling, partnerschappen en projectinitiatieven.

Deze bevatten de volgende activiteiten:

  • Globally engaged research
  • Collaborative global learning projects for staff
  • Collaborative global learning projects for students
  • Outgoing student mobilities: REI
  • Allowences for incoming students
  • Incoming and outgoing staff mobilities: XREI
  • Global Minds conferences
  • Common learning networks and initiatives
  • Sustainable partnerschips for global engagement
  • Structural outreach and communication.

We werken met een modulair systeem. Ieder jaar zal elke hogeschool de mogelijkheid krijgen om te zelf te bepalen op welke van bovenstaande activiteiten zij wenst in te zetten en hoeveel budget zij hiervoor wenst aan te wenden, binnen de beperkingen van de vooropgestelde criteria van de Vlaamse Hogescholenraad en VLIR-UOS. Een jaarlijkse herziening van het budget, zorgt er voor dat flexibel en aangepast aan de noden van de instellingen, kan gewerkt worden.

GLOBAL MINDS PARTNER BANNER 01