Ga verder naar de inhoud

Global Minds publicaties

Global Minds verbindt de hogescholen in België met het Globale Zuiden. Naast mensen en kennis uitwisselen, werken we ook samen aan publicaties: inspiratiekaders en visieteksten met concrete beleids- en actiepunten. Bekijk en download ze hier.

PUBLICATIES GLOBAL MINDS
Publicatie GM2023

Global Engagement Magazine 2023

Het zit er al eventjes op, het eerste vijfjarenprogramma van Global Minds. Vandaag publiceerden we 'Global Engagement Magazine' 2023. We willen u graag kennis laten maken met een handgreep uit de diverse waaier van projecten die binnen Global Minds aan de dertien Vlaamse hogescholen georganiseerd werden tijdens de afgelopen vijf jaar. Er werd geen enkele moeite gespaard om dit programma tot een goed einde te brengen én om vol vertrouwen klaar te staan voor het volgende vijfjarenprogramma 2022-2027. Meer weten? Download het magazine.

Publicatie C Global Minds Stages

Relevante stages voor het Globale Zuiden

Praktijk- en onderzoeksstages in het globale Zuiden spelen een belangrijke rol in de internationalisering van het Vlaamse hoger onderwijs. Ze bieden kansen voor studenten, de onderwijsinstellingen, de Zuidpartner en lokale gemeenschappen. Ze brengen mensen uit verschillende contexten samen, versterken mondiale partnerschappen en mondiaal bewustzijn en leiden in vele gevallen tot persoonlijke groei.

Toch zijn er signalen dat er een grote diversiteit heerst in de kwaliteit van deze internationale uitzendingen en dat er onduidelijkheid bestaat over de meerwaarde voor Zuidpartners. Met deze visietekst stellen we 9 concrete principes voor die toepasbaar zijn op de meeste Zuidstages. De tekst beoogt een aanzet te geven tot een engagementsverklaring, waarbij elke onderwijsinstelling haar eigen accenten kan leggen en ingaat op specifieke uitdagingen per opleiding.

COVER KINDERRECHTEN

Inspiratiekader Kinderrechten en Internationale stages


Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS), de Vlaamse Hogescholenraad en KIYO dagen de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen uit om hierover kritisch na te denken, rekening houdend met de vaak delicate context.

We stellen een inspiratiekader voor met enkele concrete beleids- en actiepunten die toegepast kunnen worden bij internationale stages en onderzoeken. Het welzijn en de rechten van de kinderen en jongeren in de partnerlanden staan daarbij centraal.

Het inspiratiekader steunt op twee cruciale pijlers: de stages en onderzoeken mogen niet schadelijk zijn voor de doelgroep en ze moeten actief bijdragen aan het verwezenlijken van kinderrechten.

Publicatie C Global Minds Global Engagement

Inspiratiekader 'Globaal Engagement in Hoger Onderwijs'

Discussie en reflectie: dat is wat deze publicatie beoogt. Ze geeft je inzichten om tot concrete actie over te gaan, in de verschillende delen van je hogeronderwijsinstelling, met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN in het achterhoofd

GLOBAL MINDS PARTNER BANNER 01