Ga verder naar de inhoud

Instellings­over­schrijdend reglement

De Vlaamse hogescholen maken gezamenlijke afspraken omtrent de organisatie van de starttoets lerarenopleiding. In dit document vind je de algemene bepalingen terug over de organisatie van de starttoets, informatie over registratie, inschrijving en deelname, vrijstellingen, de verplichte remediëring, redelijke aanpassingen, beroepsprocedure en onregelmatigheden. Dit Instellingsoverschrijdend reglement is geldig voor de afname van de starttoets in het academiejaar 2023-2024.

Vrijstelling van deelname

Heb je reeds een bachelor-, master- of licentiaatsdiploma behaald in het Nederlands? Dan hoef je de starttoets Nederlands niet af te leggen. Je hoeft hier geen aanvraag voor in te dienen, de hogeschool controleert je diploma bij inschrijving. Indien je wil starten in de opleiding lager onderwijs moet je wel nog een toets Frans en wiskunde afleggen.

Bij langdurige ziekte, verblijf in het buitenland of overmacht kan je een gemotiveerde aanvraag indienen tot vrijstelling. Indien je effectief vrijgesteld wordt ben je wel verplicht om het remediëringstraject te volgen.

Online formulier voor de aanvraag van vrijstellingen

Redelijke aanpassing

Indien je een functiebeperking hebt kan je redelijke aanpassingen verkrijgen voor je deelname aan de starttoets. De hogescholen voorzien standaard, voor elke student, bijkomende tijd voor de afname van de starttoets. Heb je nood aan bijkomende ondersteuning? Je kan via deze link een aanvraag indienen bij de Vlaamse Hogescholenraad, met een erkend attest.

Onlineformulier voor de aanvraag van redelijke aanpassingen

Beroepsprocedure

Je kan als studiekiezer beroep aantekenen tegen een beslissing van de Vlaamse Hogescholenraad. Dit kan tegen je resultaten op de starttoets, het al dan niet verkrijgen van een vrijstelling, het al dan niet verkrijgen van redelijke aanpassingen (of de aard van de aanpassingen). Tot slot kan je ook beroep aantekenen tegen eventuele sancties die je zijn opgelegd tijdens je toetsafname.

Opgelet! Je hebt maar een beperkte tijd om beroep aan te tekenen, met name zeven kalenderdagen na het verkrijgen van je resultaten of het vernemen van een beslissing.

Beroep aantekenen kan enkel via mail naar: starttoets@vlaamsehogescholenraad.be

Instaptoets2021 Instaptoets

Download hier het reglement

Dit is het instellingsoverschrijdend reglement voor de afname van de starttoets lerarenopleidingen.