Ga verder naar de inhoud

Starttoets lerarenopleiding

Als je eraan denkt om te kiezen voor de educatieve bacheloropleidingen kleuter-, lager of secundair onderwijs, moet je de starttoets lerarenopleiding maken voordat je je inschrijft aan een hogeschool. De toets heeft als doel jou als aankomende student een goed beeld te geven van je eigen startniveau. Zo weet je waar je staat met je basiskennis: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder? Dan kan je van meetaf aan inzetten op die mindere punten.

HEROIMAGE
Warning 01 01

Alle vragen in verband met de starttoets
dienen via e-mail te worden gesteld.
Er is geen telefonische ondersteuning voorzien.

De helpdesk sluit in de zomer van 22 juli tot 5 augustus. Alle vragen in deze periode worden vanaf 5 augustus beantwoord.

Toets Frans of wiskunde

We zien dat er soms wat verwarring heerst in verband met de starttoets Frans of wiskunde wanneer personen de toets willen afleggen.

Zie je de starttoets Frans of wiskunde niet verschijnen? Wijzig dan je rol. Dat doe je door op “rol” te klikken en vervolgens te klikken op “starttoets Frans en wiskunde 2024-2025”. Je komt zo op de pagina om de toetsen van Frans en wiskunde te starten.”

Let op! De tijdsklok voor de toets Frans of wiskunde begint te lopen van zodra je op start drukt!

Waar en wanneer?

Je kan je registreren voor de starttoetsen voor het academiejaar 2024-2025 via deze link. De eerste toetsafnames gebeuren op 24 juni. Kies op het platform op welk moment je de toets wenst af te leggen!

De toetsen voor het academiejaar 2024-2025 vinden plaats in de volgende periodes:

  • 24 juni 2024 tot en met 6 juli 2024
  • 19 augustus 2024 tot en met 28 september 2024

Je registreert je best zo vroeg mogelijk!

Veelgestelde vragen - FAQ's

1. Algemeen

De veelgestelde vragen over het hoe en het waarom van de starttoets lerarenopleiding.

Verder lezen

2. Registratie en inschrijving

De veelgestelde vragen over het registreren op het starttoetsplatform en het inschrijven voor een afnamemoment.

Verder lezen

3. Praktisch

Vind hier een antwoord op al je praktische vragen.

Verder lezen

4. Technisch

De veelgestelde vragen over de technische aspecten van de starttoetsafname.

Verder lezen

5. Resultaten

De veelgestelde vragen over jouw resultaten op de starttoets en de feedback.

Verder lezen

6. Remediëring

Antwoorden op veelgestelde vragen over de voorbereiding op de starttoets, de consequenties en de verplichte remediëring na de starttoets.

Verder lezen
Instaptoets2021 Instaptoets

Verplicht én bindend?

De starttoets is verplicht én bindend. Wat wil dat zeggen? Indien je het streefcijfer op de toets niet haalt, en je wil inschrijven aan een hogeschool, zal je verplicht een remediëringstraject moeten volgen. Deze remediëring bestaat minstens uit een online traject, dat je zowel vóór de start van je opleiding kan volgen, als na de start tijdens het academiejaar.

STRTTS TIJDSSCHEMA DEF

Welke onderdelen?

De starttoets peilt in eerste instantie naar competenties Nederlands omdat taal in alle lerarenopleidingen van groot belang is. Voor aankomende studenten lager onderwijs bevat de instaptoets ook de onderdelen Frans en wiskunde. Deze twee onderdelen kunnen online door de deelnemers thuis gedaan worden, op hun eigen moment.

Hoe lang duurt de starttoets?

De duur van de starttoetsen is vastgelegd op 60 minuten + 20 minuten extra. Elke deelnemer krijgt deze extra twintig minuten, onafhankelijk of de deelnemer een erkende functiebeperking heeft of niet. Voor extra tijd kan en hoeft dus geen aanvraag ingediend te worden. Kom zeker op tijd! We voorzien een half uur voor registratie en administratie.


Specifiek voor
de educatieve bachelor
lager onderwijs

onderdelen Frans en wiskunde


  • Deze twee onderdelen leg je dus thuis, online af.
  • Zorg voor een rustige plek waar je niet gestoord wordt.
  • Maak de test op een moment dat je voldoende tijd hebt en goed uitgerust bent.
  • Zorg voor een computer of laptop met een (stabiele) internetverbinding; als je een laptop gebruikt, zorg dan dat de batterij opgeladen is. Het is niet aangeraden de toets op een smartphone te maken.
  • Houd je identiteitskaart bij de hand; om in te loggen heb je jouw rijksregisternummer nodig. Dit nummer vind je op de achterzijde van je identiteitskaart. Je kan je ook aanmelden met een digitale sleutel (zoals Itsme, eID, token of beveiligingscode). Houd daarvoor je eID of smartphone bij de hand.
  • Zorg voor kladpapier en schrijfmateriaal.
  • In de toets Frans zitten luister- en kijkfragmenten. Zorg eventueel voor een koptelefoon en test op voorhand de geluidsinstellingen.

BELANGRIJK: Eens je de toets geopend hebt, begint er een timer te lopen. Deze kan niet gestopt worden. Als je de toets niet tijdig afgelegd hebt, wordt je verplicht om een remediëringstraject te doorlopen. Hier worden geen uitzonderingen op toegestaan.

Vrijstelling van deelname

Heb je reeds een bachelor-, master- of licentiaatsdiploma behaald in het Nederlands? Dan hoef je de starttoets Nederlands niet af te leggen. Je hoeft hier geen aanvraag voor in te dienen, de hogeschool controleert je diploma bij inschrijving. Indien je wil starten in de opleiding lager onderwijs moet je wel nog een toets Frans en wiskunde afleggen.

Bij langdurige ziekte, verblijf in het buitenland of overmacht kan je een gemotiveerde aanvraag indienen tot vrijstelling. Indien je effectief vrijgesteld wordt ben je wel verplicht om het remediëringstraject te volgen.

Online formulier voor de aanvraag van vrijstellingen

Redelijke aanpassing

Indien je een functiebeperking hebt kan je redelijke aanpassingen verkrijgen voor je deelname aan de starttoets. De hogescholen voorzien standaard, voor elke student, bijkomende tijd voor de afname van de starttoets. Heb je nood aan bijkomende ondersteuning? Je kan via deze link een aanvraag indienen bij de Vlaamse Hogescholenraad, met een erkend attest.

Online formulier voor de aanvraag van redelijke aanpassingen

Beroepsprocedure

Je kan als studiekiezer beroep aantekenen tegen een beslissing van de Vlaamse Hogescholenraad. Dit kan tegen je resultaten op de starttoets, het al dan niet verkrijgen van een vrijstelling, het al dan niet verkrijgen van redelijke aanpassingen (of de aard van de aanpassingen). Tot slot kan je ook beroep aantekenen tegen eventuele sancties die je zijn opgelegd tijdens je toetsafname.

Opgelet! Je hebt maar een beperkte tijd om beroep aan te tekenen, met name zeven kalenderdagen na het verkrijgen van je resultaten of het vernemen van een beslissing.

Beroep aantekenen kan enkel via mail naar: starttoets@vlaamsehogescholenraad.be

IR STARTTOETS

Instellingsoverschrijdend reglement

De Vlaamse hogescholen maken gezamenlijke afspraken omtrent de organisatie van de starttoets lerarenopleiding. In dit document vind je de algemene bepalingen terug over de organisatie van de starttoets, informatie over registratie, inschrijving en deelname, vrijstellingen, de verplichte remediëring, redelijke aanpassingen, beroepsprocedure en onregelmatigheden.

Publicatie STARTTOETS 01 2024

Download de folder

Wil je alles in één overzicht?
Download dan hier de compacte folder over de starttoets