Ga verder naar de inhoud

1. Algemeen

De veelgestelde vragen over het hoe en het waarom van de starttoets lerarenopleiding.

Wie moet een starttoets maken?

Indien je je aan een hogeschool wil inschrijven voor een educatieve bacheloropleiding kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs moet je de starttoets lerarenopleiding maken. Heb je al een bachelor-, master- of licentiaatsdiploma behaald in het Nederlands? Dan ben je vrijgesteld van deelname aan de starttoets Nederlands.

Wens je je in te schrijven in een educatieve graduaatsopleiding of een educatieve masteropleiding? Dan hoef je de starttoets niet af te leggen.

Waar word ik op getoetst?

Als leraar ben je altijd met taal bezig. Je vertelt een verhaal, schrijft iets op het bord of legt iets uit. Het is dus belangrijk dat je taalvaardig bent. Dat is niet alleen zo als je leraar bent, maar ook tijdens je opleiding. Daarom bestaat de starttoets voor elke educatieve bacheloropleiding minstens uit een toets Nederlands. Tijdens deze toets peilen we naar je leesbegrip, je luisterbegrip en je correct taalgebruik.

Wie zich wenst in te schrijven in een educatieve bacheloropleiding lager onderwijs dient nog een bijkomende toets Frans en wiskunde af te leggen. In de toets Frans peilen we naar je leesbegrip, je luisterbegrip en je kennis van de Franse grammatica. In de toets wiskunde toetsen we getallenkennis, bewerkingen, meetkunde, metend rekenen en vraagstukken.

Wie organiseert de starttoets?

De starttoets lerarenopleiding wordt georganiseerd door de Vlaamse Hogescholenraad, in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs. De starttoets wordt gezamenlijk, voor alle hogescholen met een lerarenopleiding, georganiseerd.

Alle vragen en info op starttoets.vlaanderen.be/lerarenopleiding vallen onder het auteursrecht van de Vlaamse Hogescholenraad. Dit betekent dat niets mag worden verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen.

Waarom moet ik de starttoets afleggen?

Het is verplicht om een starttoets af te leggen voor de lerarenopleiding, bij decreet. Je vindt meer informatie terug in artikel II.188/1 van de codex hoger onderwijs.

Je beschouwt de starttoets best als een spiegel. De toets geeft je een goed beeld van je startniveau en je competenties. Het voordeel? Je kent je sterktes en weet ook wat je minder goed beheerst. Daar kan je extra aandacht aan geven tijdens of voor je opleiding, in een remediëringstraject.

Wanneer moet ik de starttoets afleggen?

Indien je je wenst in te schrijven voor het academiejaar 2024-2025 kan je de starttoets afleggen tijdens een van de afnamemomenten in de volgende vensters:

  • 24 juni 2024 tot en met 6 juli 2024
  • 19 augustus 2024 tot en met 28 september 2024
  • 14 oktober 2024 tot en met 26 oktober 2024
  • 10 februari 2025 tot en met 22 februari 2025

De concrete afnamemomenten zijn beschikbaar op het starttoetsplatform starttoets.vlaanderen.be/lerarenopleiding, nadat je je geregistreerd hebt. Let op! Je hebt kan je tot 12u voor de start van een afnamemoment om je in te schrijven. Zorg er dus voor dat je je tijdig registreert.


Hoe lang zijn mijn resultaten geldig?

De resultaten die je behaalt op de starttoets zijn enkel geldig voor inschrijving in het huidige academiejaar. Als je je wil inschrijven in het volgend academiejaar, wacht je best op de afnamevensters voor dat academiejaar.

Veelgestelde vragen - FAQ's

2. Registratie en inschrijving

De veelgestelde vragen over het registreren op het starttoetsplatform en het inschrijven voor een afnamemoment.

Verder lezen

3. Praktisch

Vind hier een antwoord op al je praktische vragen.

Verder lezen

4. Technisch

De veelgestelde vragen over de technische aspecten van de starttoetsafname.

Verder lezen

5. Resultaten

De veelgestelde vragen over jouw resultaten op de starttoets en de feedback.

Verder lezen

6. Remediëring

Antwoorden op veelgestelde vragen over de voorbereiding op de starttoets, de consequenties en de verplichte remediëring na de starttoets.

Verder lezen

Instellings­overschrijdend reglement

Alle algemene bepalingen over de organisatie van de starttoets, informatie over registratie, inschrijving en deelname, vrijstellingen, de verplichte remediëring, redelijke aanpassingen, beroepsprocedure en onregelmatigheden.

Verder lezen

Vind je geen antwoord op jouw vraag?

Het kan zijn dat je nog steeds geen antwoord op jouw vraag kreeg. Onze helpdesk staat jou dan graag te woord. Stuur een mail. Je mag binnen de 24 uur - tijdens de werkdagen - een antwoord verwachten.

Publicatie STARTTOETS 01 2024

Download de folder

Wil je alles in één overzicht?
Download dan hier de compacte folder over de starttoets 2024-2025.