Ga verder naar de inhoud

Ruimte & infrastructuur

Onze omgeving groeit, evolueert en verstedelijkt. De uitdaging is om slimmer om te gaan met de ruimtedie we hebben. Door anders te denken, en bijvoorbeeldaan co-creatie en participatie te doen met de buurt.

Door duurzaam te kiezen, zowel materialen als technieken en processen, uit zorg voor ons klimaat en onze toekomst. Voor onze gezondheid ook, want we zitten steeds vaker binnen. Lichamelijke gezondheid, en bij uitbreiding geestelijk en maatschappelijk welzijn.

Vlhora infrastructuur

Energierationeel en duurzaam bouwen en verbouwen

Een klimaatneutrale toekomst, dat is de uitdaging van deze tijd. De bouwsector draagt daarin een belangrijk steentje bij, ais grote CO2-uitstoter. Dankzij nieuwe technieken en slimme werkwijzen verbeteren we het bouwproces en werken bouwteams effici nter samen. Dat betekent een kortere doorloop, een langere levensduur van gebouwen en hogere winstmarges. Zo voorkom je bijvoorbeeld materiaalverspilling en wachttijden door 'lean minded' te zijn op alle bouwafdelingen. Naast verspilling minimaliseren, ligt de focus ook op duurzamer en ecologischer kiezen. We streven naar een circulair model waarin materialen en producten zo lang mogelijk meegaan.

Niet alleen duurzaam materiaal zorgt voor klimaatneutraal.

Ook duurzame energiesystemen in en rond gebouwen spelen een belangrijke rol. Deze technologie n helpen je onder meer met het produceren, opslaan en distribueren van hernieuwbare energie. Voor thermische energie investeren we in natuurlijke koelmiddelen en andere energiebesparende technologieën. Bij elektrische energie zoeken experts naar de beste manier om opgewekte energie (via zonnepanelen) maximaal te bewaren (via batterijen) en zo efficiënt mogelijk te gebruiken (via smart grid). Wist je dat je als bedrijf zelf energie kan aan- en verkopen op de energiemarkt om kosten te besparen? Slim toch.

Kijk ruimer dankzij slimme innovaties en digitalisering
Elke industrie is vandaag een digitale industrie. Slimme innovaties en nieuwe technieken zijn niet meer weg te denken uit ons leven. De voordelen zijn dan ook groot, zoals lagere faalkosten omdat je dankzij tekensoftware een 3D-gebouwmodel volledig virtueel kan doorlopen. Of autonome en slimme energiesystemen die optimaal draaien dankzij artificiële intelligentie. De gebruiker staat altijd centraal in dit human-centered tech- en designverhaal.

Onze experten ontwikkelen de beste oplossing in functie van het probleem en vertalen technologie naar mensentaal. Denk maar aan Internet of Things (IoT) dat toestellen verbindt met het internet waardoor je ze kan aansturen, zoals domotica waarmee je de verlichting of verwarming bedient vanop afstand.

Ook drones bieden een meerwaarde op afstanden en plaatsen waar je moeilijk komt. Bijvoorbeeld voor BIMwerfopvolging (Building Information Modelling) bij smart construction, maar ook om de gezondheid van bomen te controleren in parken. De Vlaamse hogescholen hebben de technische, operationele en juridische expertise om drones in te zetten. Naast drones, ondersteunen we jou ook in andere nieuwe digitale mediatechnologieën zoals virtual, augmented of mixed reality, artificial intelligence en machine learning. Want hoe start je bijvoorbeeld met artificial intelligence? Hoe haalbaar zijn die innovaties technisch en financieel? En welke bedrijfsprocessen optimaliseer je op basis van data?

Safety first

Want dankzij digitale technologieën zet je ze slim om in gebruiksvriendelijke, efficiënte oplossingen. Alleen moet je ook aandacht hebben voor veiligheid en ethische overwegingen. De Vlaamse hogescholen hebben expertise in (cyber)security en privacy, in het beveiligen van jouw data en computerverkeer en in het opstellen van een integraal veiligheidsbeleid. Bij dat laatste is het belangrijk om preventief en curatief te werken, zo maakten we bijvoorbeeld een checklist voor het plaatsen van bewakingscamera’s in bedrijven. Al speelt bij veiligheid ook de human factor een grote rol: wat werkt wel of niet om gedrag te sturen?

RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR

Samen naar een groene, gezonde, menselijke toekomst

De mens staat centraal in dit verhaal. De mens en zijn lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn in onze multiculturele, dichtbevolkte, vergrijzende samenleving. Dat vraagt nieuwe vormen van zorg, waarin ruimte en infrastructuur een verschil maken. Zoals co-creatief, duurzaam en participatief vormgeven van nieuwe woonvormen, dienst- en hulpverlening: van steden die informeren bij kinderen voor kindvriendelijke ontwerpen tot woonzorgcentra die de buurt betrekken.

Wil je concrete handvatten om zorgzame dorpen op te zetten, vanuit een brede kijk op buurtzorg? Zoek je expertise in space en service design, waarbij context en dienstverlening elkaar versterken in publieke en dienstverlenende ruimtes? Hoop je gedragsverandering te cre ren via nudging, door de omgevingsfactoren aan te passen? Zo kunnen steden mensen aanzetten tot laagdrempelig bewegen dankzij een toegankelijke en uitnodigende omgeving – datacaptatie en IT helpen jou om hierin heldere beslissingen te nemen. Want beweegvriendelijke steden zijn leefbare steden: socialer, gezonder, veiliger en groener.

Over groen gesproken, ook daarvoor kan je vertrouwen op de knowhow en expertise van de Vlaamse hogescholen: van de vormgeving van open, publieke en groene ruimtes tot natuurlijke plaagbeheersing, groenbeheer en biodiversiteit bij natuurdaken en openbaar groen.

CONVERSATIE 01

Stel ons gerust ook jouw vraag!

Wat is het maatschappelijk potentieel? Wat zijn de mogelijkheden in flexibel ruimtegebruik? Hoe streven we naar betaalbare en
kwaliteitsvolle huisvesting waar aandacht is voor leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van maatschappelijke voorzieningen? Hoe krijgen we ruimte en infrastructuur in balans met onze gezondheid en ons leven?

Complexe uitdagingen waarin ruimte en infrastructuur een verschil kunnen maken, met de juiste knowhow en expertise. Die vind je bij Vlaamse hogescholen. En samen met jou bereiken we nog meer, door de koppen bij elkaar te steken over verschillende disciplines heen. Benieuwd hoe we jou nog kunnen helpen?

9 expertise domeinen 02 01 01

Negen expertisedomeinen

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is de motor achter innovatie. De kennis en expertise opgedaan tijdens dit onderzoek is immers onmiddellijk inzetbaar in de praktijk. We onderscheiden 9 expertisedomeienen die parallell lopen met de SDG's.